24 de juliol de 2019

Mesa General: primeres concrecions de les millores laborals de l'Acord d'11 de desembre de 2018


A la Mesa General d'Empleades Públiques de la Generalitat d'avui 24 de juliol de 2019, hem acordat diverses mesures de millora de condicions laborals:


 • Atenció a fills i filles amb discapacitat: el permís per assistir a reunions al centre educatiu, s'amplia també al cas d'escolarització en centres ordinaris i no únicament en centres d'educació especial.
 • Protecció a víctimes de violència de gènere: s'acorda el procediment perquè puguin canviar ràpidament de centre de treball i es fa extensiu en cas que la víctima sigui una persona menor a càrrec.
 • Protecció a persones amb malalties d'especial gravetat: la reincorporació progressiva al lloc de treball després de l'alta mèdica, sense reducció salarial, és la mesura més destacable. Tot i que no aconseguim el que CCOO Educació vam acordar en solitari el 2005, és un pas endavant per a la totalitat d'Empleades de la Generalitat i per primera vegada és sense reducció salarial. Així mateix, es millora la flexibilitat horària, es passa a còmput horari quinzenal i es permet gaudir a temps parcial del 50% de les vacances.


Aquesta és la primera concreció de millores laborals plantejades a l'Acord de l'11 de desembre de 2018.

A més d'aquests acords, des de CCOO hem tornat a exigir el compliment del pagament del 30% de la paga extra del 2013, ara que ja hem entrat al segon semestre de l'any 2019. El Govern ens respon que ja no hi ha cap limitació per part del Govern de l'Estat i que, a tot tardar, es cobrarà al mes d'octubre.

Pel que fa a l'estabilització i consolidació dels llocs de treball, seguim demanant una negociació clara per acordar-ho, garantint la seguretat jurídica dels processos d'oposició. El Govern ens ha presentat un informe jurídic sobre la constitucionalitat de diversos processos, que analitzarem amb el nostre Gabinet Jurídic.

Respecte als pressupostos del 2020, és necessari començar a negociar ja la manera d'acabar amb les retallades patides la darrera dècada.

22 de juliol de 2019

Regularització de la borsa de treball del personal laboral d'atenció educativa i suport a la docència


Avui, dia 22 de Juliol el Departament ha publicat al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com per Internet a la pàgina del Departament d’Educació la Resolució de regularització de la llista de participants de la borsa de treball de treball de les persones candidates de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 i de l’experiència professional a l’Administració de la Generalitat de les persones que formen part de la borsa
Les persones que es van apuntar en la borsa oberta heu de comprovar  que ja esteu incorporades a la borsa ordinària.


Així mateix s’han actualitzat els serveis prestats fins a 30/6/19.

9 de juliol de 2019

Concurs de canvi de destinació


Departament d'EducacióRESOLUCIÓ EDU/1835/2019, de 4 de juliol, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista, educació infantil, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19).


Les sol·licituds i els altres tràmits associats a la participació en la convocatòria s'han de dur a terme per mitjans electrònics a través de la pàgina corresponent de l'apartat Mobilitat del portal ATRI: "atri.intranet.gencat.cat" (accessible des de llocs de treball connectats a la xarxa corporativa de la Generalitat) o "atri.gencat.cat" (accessible des de qualsevol ordinador connectat a internet).

En el cas que la persona concursant no disposi de la credencial d'ATRI, haurà d'adreçar-se a la unitat de recursos humans del Departament on presta serveis o del darrer on va prestar serveis, per tal d'obtenir l'usuari i contrasenya d'accés a ATRI.

Les sol·licituds de participació s'adrecen a la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Educació, dins el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

4 de juliol de 2019

Accions formatives per a la preparació del concurs-oposició TEI


NOVA EDICIÓ PEL SETEMBRE

La Federació d’Educació amb la col·laboració de la Fundació Paco Puerto ofereix un pack de dos cursos per a preparar el concurs oposició a Tècnic d'Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya:

1.     TEI: Preparació concurs oposició
­    Marc normatiu. 10 hores presencials. Dues sessions de 9:00 a 14:00.
­    Fonaments educatius en el segon cicle de l'educació infantil. 32 hores presencials. 8 sessions.

2.     Preparació d’ACTIC. Online

Et pots matricular al Pack sencer o bé al curs que més t’interessi, ja que les dues accions proposades s’ofereixen tant en forma de pack com separadament. Els preus varien en funció de l'opció escollida, si fas el pack sencer, tindràs un 10% de descompte en relació al cost total dels dos cursos per separat. 

A continuació et mostrem la taula de preus del pack de preparació Actic nivell bàsic.


Afiliació
Nova afiliació
(3 mesos)
No afiliació
Preparació concurs oposició (42 hores)
130
220
330
Preparació d’ACTIC nivell bàsic
30
30
60
Cost total accions separades
160
250
390
Cost total Pack dues accions
 (10% descompte)
145
225
350

Si en lloc de la preparació d’ACTIC nivell bàsic, les persones volen inscriure’s al nivell mitjà (60 hores), l’oferta quedaria tal com mostra la taula de sota.


Afiliació
Nova afiliació
(3 mesos)
No afiliació
Preparació concurs oposició (42 hores)
130
220
330
Preparació d’ACTIC nivell mitja
40
40
80
Cost total accions separades
170
260
410
Cost total Pack tres accions (10% descompte)
150
235
370
INSCRIPCIONS VIA WEB Reunió del Comitè Intercentres amb el Departament (26 juny 2019)
Us informen de la reunió que vàrem tenir el Comitè Intercentres amb el Departament el passat dia 26 de juny. Volem destacar els següents temes:

1-    Representació del personal PAE en el consell escolar
El Departament ens diu  que aquest tema queda recollit a la Resolució de la convocatòria dels Consells Escolars en el sentit que, si hi ha una figura de Personal d’Atenció Educativa (PAE) es sumarà amb el PAS. Si n’hi ha més d’una PAE, s'ho  han de repartir entre elles.

Des de CCOO hem demanat compensació horària per l’assistència al Consell escolar.

2-  Borsa de treball 
Al personal FIX que estigui apuntat a la borsa d’una altra categoria se li oferiran millores de contracte quan es tracti de vacants.

3-    Criteris de provisió de la direcció de les llars d’infants (categoria A3 i B).
Han resolt el tema de la direcció  de la llar d'infants Dumbo amb la mobilitat funcional que ha demanat una educadora fixa d’una llar del Baix Llobregat. Queda pendent l’estudi dels criteris d’elecció de direcció, ja que pot suposar una modificació del VI Conveni Únic. 

4-    Previsió de noves contractacions pel curs 2018/2019
Del curs 2017-2018 hi ha 54 companyes amb un contracte amb data 31 d'agost i aquestes  places s'han d'incorporar a plantilla. També el Departament té previst incrementar la plantilla amb unes 60 dotacions més d’EEE; estan fent un estudi d’on hi ha la necessitat per ubicar-les. CCOO hem demanat un acte públic per la seva adjudicació
  
5-    Temari general i específic d’Integrador/a Social
Ens presenten l’esborrany del temari, li fem unes aportacions i queda pendent de signatura. Manifestem al Departament la necessitat de fer una mesa tècnica de TIS per fer una valoració de les coordinacions horitzontals que s’han realitzat al llarg d’aquest curs.

6-    Situació del personal ajudant de cuina-netejador de les llars d’infants.
 Entreguem les signatures que ens han fet arribar les Llars d’Infants. El Departament les recull i es compromet a fer un estudi de la situació.

7-    CET de Tarragona
Es va denunciar que no cobrien les substitucions  i el mal funcionament de la borsa. Vam demanar una reunió per parlar del CET en el seu conjunt per tal d’abordar les diferents problemàtiques.


Esperem tenir una altra reunió amb el Departament al llarg d’aquest mes de juliol

Us desitgem bones vacances!!!

NOVA jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d’educació infantil


NOVA  jornada sobre canvi de destinació de personal fix:Tècnica d’educació infantil


Informació de la nova oferta formativa que CCOO juntament amb la fundació Paco Puerto ha preparat pel proper canvi de destinació per accedir a la categoria de TEI.

Requisits:

 • Ser personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya.
 • Per a majors de 18 i menors de 65 anys


Objectius:

Aquesta jornada s'adreça a aquelles persones que pretenen un canvi de destinació per tal d'accedir a la categoria de Tècnic/a d'Educació infantil. Durant la mateixa s'abordaran les pautes metodològiques per a la resolució d'un cas pràctic.

 • Conèixer les funcions del Tècnic/a d'educació Infantil
 • Saber les obligacions i drets del lloc de treball
 • Conèixer les diferents situacions educatives associades al lloc de treball
 • Saber respondre adequadament un cas pràctic relacionat


Inscripció

71669. AFILIATS

71670 NO AFILIATS


Recordeu que encara tenim oberta la inscripció pels cursos de preparació a les oposicions de TEI, podeu consultar tota la informació al següent enllaç.2 de juliol de 2019

CCOO defensa la gestió pública directa

CCOO defensa la gestió pública directa, amb mitjans i ocupació pública, com la millor fórmula per a l'accés universal als serveis públics en condicions d'equitat a tota la ciutadania

Reunió de CCOO amb el secretari general de Vicepresidència i Economia i la Directora General de Contractació Pública, per tractar sobre la llei de contractes de serveis a les persones

CCOO de Catalunya ha mantingut una reunió amb el secretari general de Vicepresidència i Economia, Albert Castellanos i la directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja, amb motiu de la llei de contractes de serveis a les persones. Per part de CCOO hi ha assistit Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció social, Barcelonès i Migracions i Joan Maria Sentís, coordinador de l’Àrea Pública.

CCOO hem manifestat la preocupació per la baixa inversió en despesa social destinada a mantenir els serveis públics per reduir la pobresa i la desigualtat. Ens oposem a fórmules de copagament (art 9) .

Hem defensat la gestió pública directa, amb mitjans i ocupació pública, com la millor fórmula per a l’accés universal als serveis públics en condicions d’equitat a tota la ciutadania. Els serveis d’ocupació no han de ser externalitzats, i per tant, no han de ser objecte d’aquesta llei (art 31). Demanem a la Generalitat que treballi en processos d’internalització de serveis que pel seu caràcter públic han de ser prestats directament pel sector públic, com s’ha fet recentment amb la possibilitat de comprar escoles concertades. Per això és necessari millorar l’ocupació pública en les diferents administracions i serveis.

Què ha de garantir la llei de contractes de serveis a les persones?

En aquest moment, la Generalitat contracta quasi 17.000 empreses per a realitzar serveis. Per a CCOO, la llei que vol regular aquesta contractació ha de garantir:
 • la continuïtat i la qualitat de l’ocupació.
 • l’adopció de clàusules socials, en tota la contractació i en la compra públiques que estableixin mesures per posar fi a la discriminació per gènere, origen, edat, orientació sexual, creences o discapacitat. Les empreses que lo les respectin no han de poder accedir a la contractació pública.
 • Clàusules en les licitacions que assegurin que les condicions no seran inferiors a les del personal propi de l’administració pública. (Art 33)
 • Explicitar el conveni col·lectiu de referència en el plec de licitació. (Art 7)
 • Les condicions laborals han de ser acreditades per informe conjunt de la direcció i la Representació Legal dels Treballadors, i si no n’hi ha, per la comissió paritària del Conveni d’aplicació. (Art 7)
 • La subrogació ha de ser obligatòria i s’ha de explicitar el càlcul del seu cost en el plec de licitació.(Art 8)
 • El preu no pot ser l’únic criteri de valoració sinó l’expertesa dels equips, la qualitat de l’ocupació, la formació contínua, l’estabilitat laboral i les polítiques d’inserció laboral. (art, 10)
 • Cal fixar les mateixes ràtios d’usuaris que en la prestació pública perquè d’altra manera seria equivalent a una minoració de plantilla. (art 30)
 • Cal assegurar el compliment dels drets sindicals en les empreses contractades per l’administració, amb participació real. (Art 33) I la capacitat legal dels representants sindicals de l’empresa principal per realitzar les funcions de representació respecte de les plantilles de les empreses de la cadena de subcontractació i/o externalitzades que estiguin mancades de representació.


25 de juny de 2019

Increment retributiu juliol 2019. Recuperem el que ens han arrabassat!


Increment retributiu juliol 2019.

El 9 de març de 2018 es va signar a Madrid per part del Ministre d’Hisenda i de diferents organitzacions sindicals d’àmbit estatal entre les quals estem CCOO, un Acord General que afectava totes les Administracions Públiques en diferents nivells. En concret, pel que respecta a les retribucions, aquest Acord especificava que, per l’any 2019, s’incrementarien les retribucions en un 2,25% i un 0,25% variable en funció d’un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, el qual s’ha produït. Així mateix, l’Acord preveia que cada Administració pogués destinar fins un 0,25% de la seva massa salarial en Fons Addicionals.

És per això que, amb efectes de l’1 de juliol d’enguany, s’incrementaran les retribucions en un 0,25%. Fonts del Govern de la Generalitat ens han confirmat que aquest increment es farà efectiu a la nòmina de juliol i que, respecte els fons addicionals, convocaran properament la Comissió de seguiment de l’acord salarial 2019 per negociar el repartiment d’un altre 0,25% de la massa salarial.