10 de juliol de 2017

A la nomina de juliol cobrarem l'increment de l'1%, retroactiu des de gener
Us informem que divendres dia 7 de juliol de 2017 ens vam reunir CCOO, UGT, IAC, amb la Mesa General de la Funció Pública per tal d'aprovar l'increment d'1% en tots els conceptes salarials i amb efectes retroactius d'1 de gener de 2017.

Aquest increment juntament amb els endarreriments es cobraran a la nòmina del mes de juliol.


CCOO considera del tot insuficient l'increment salarial 2017 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya  • CCOO denuncia que l’1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient
  • CCOO exigim al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010
  • CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels  endarreriments.

El BOE del dimecres 28 de juny publica la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals l’Estat per al 2017 que preveu l’increment de l’1% de les retribucions dels treballadors i treballadores del sector públic

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la seva disposició addicional 23 l’increment automàtic de les retribucions lligat a les previsions dels Pressupostos de l’Estat, amb el següent redactat: “Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels centres educatius concertats”.

CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels  endarreriments. Els programes informàtics no poden tornar a ser l’excusa.

El compliment d’aquesta obligació legal, no ens farà oblidar que aquest 1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient, especialment si tenim en compte que l’increment d’IPC a Catalunya està situat, en aquests moments, per sobre del 2% en termes interanuals.  Tornem a sumar més pèrdua de poder adquisitiu al que ja acumulàvem des de 2010. Un fet que contrasta amb el discurs oficial de recuperació econòmica.

Ni ens fa oblidar la necessitat de recuperar tots els drets arrabassats aquests darrers anys, ni la incapacitat del Govern de bastir uns Serveis Públics forts amb una dotació de personal suficient.

CCOO seguirem exigint al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010. En aquest sentit, instem al Govern a seguir amb les negociacions per tal de calanderitzar l’abonament de la resta d’aquesta paga de 2013, la totalitat de la de 2014 i el retorn dels drets laborals, socials i retributius que ens han estat arrabassats els darrers anys i que encara resten pendents de restitució, com és el cas del el 100% per Incapacitat Temporal en tots els casos, el FAS, la Productivitat, Pla de Pensions… com a pas previ per començar a encarar les demandes de futur.

6 de juliol de 2017

Resum del Comitè Intercentres del 4 de juliol

Companys i companyes. 

Dimarts 4 de Juliol vàrem tenir reunió del Comitè Intercentres amb el Departament, de la qual volem destacar: 

  • Durant el mes de juliol sortiran els llistats definitius de la borsa de treball i del concurs de canvi de destinació. 
  • Programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat. El Departament ens ha confirmat que les places de programa esdevindran vacants. Les persones que formaven part d’aquestes programa, rebran una carta informativa per part del Departament sobre la finalització del contracte. Com ja deveu saber el contracte finalitza a 31 de juliol i les vacances s’han de gaudir durant el mes de juliol. 
  • Increment de places. El Departament ens informa que hi haurà un increment aproximat de 60 places de personal educador d’educació especial i unes 8 de Tècnics d’Integració Social.
  • Ubicació de les places pel proper curs. Com ja sabeu cada curs pot haver alguna modificació per raó del nombre d’alumnes i/o necessitats dels centres. El departament no ens va poder concretar aquesta previsió ja que és un tema que gestionen els serveis territorials i a hores d’ara encara no tenen tota la informació. 
  • Actes públics d’adjudicació de places. Donat que el nombre de places és considerable comptant les de programa i les de nova creació es faran actes públics per la seva adjudicació que poden ser convocats durant els últims dies d’agost o primers dies de setembre. 
  • Molt Important, les persones del primer bloc que estan treballant i que volen canviar de centre poden renunciar a 31 d’agost tal com preveu la normativa de la borsa sense perdre el seu ordre de borsa; ara bé, el departament va confirmar que les renuncies es podrien fer a l’acte públic abans de triar la plaça. 
Des de CCOO lamentem la falta de concreció per part del Departament tant de les dates d’adjudicació de places com la ubicació de les mateixes. Us anirem informant

30 de juny de 2017

Concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix

S'han publicat els resultats provisionals del concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix  en les categories professionals d'educador/a d'educació especial en centres públics i integrador/a social.

Els podeu consultar en aquest enllaç


29 de juny de 2017

Increment salarial 2017

Increment salarial 2017 

El BOE del dimecres 28 de juny publica la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals l’Estat per al 2017 que preveu l’increment de l’1% de les retribucions dels treballadors i treballadores del sector públic 

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la seva disposició addicional 23 l’increment automàtic de les retribucions lligat a les previsions dels Pressupostos de l’Estat, amb el següent redactat: “Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels centres educatius concertats”. 

CCOO esperem l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels endarreriments. Els programes informàtics no poden tornar a ser l’excusa. 

El compliment d’aquesta obligació legal, no ens farà oblidar que aquest 1% d’increment salarial és manifestament insuficient, especialment si tenim en compte que l’increment d’IPC a Catalunya està situat, en aquests moments, per sobre del 2% en termes interanuals. Tornem a sumar més pèrdua de poder adquisitiu al que ja acumulàvem des de 2010. Un fet que contrasta amb el discurs de recuperació econòmica. 

Ni ens fa oblidar la necessitat de recuperar tots els drets arrabassats aquests darrers anys, ni la incapacitat del Govern de bastir uns Serveis Públics forts amb una dotació de personal suficient.

26 de juny de 2017

Acords a la Mesa general de la Funció Pública

REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT I RECUPERACIÓ DE DRETS LABORALS

Acords a la Mesa General de la Funció Pública A la reunió del 16 de juny de 2017 de la Mesa General de la Funció Pública, CCOO i UGT hem acordat amb el Govern de la Generalitat:

Donar estabilitat a les plantilles i reduir l’índex de temporalitat. 
El retorn durant l’any vinent del 10% com a mínim de la paga del 2013 sostreta als treballadors públics.
Incorporar nous supòsits d’IT cobrant el 100%.

Acord per la reducció de la temporalitat Des de fa anys que CCOO ha demanat al Govern de la Generalitat un pla plurianual d’oferta d’ocupació pública per reduir la temporalitat i recuperar les plantilles perdudes des del 2011.

El Govern s’havia negat de forma sistemàtica adduint que no podia fer res que pogués ser impugnat pel Govern central. Després del nostre acord amb aquell Govern, el 29 de març, amb la signatura d’aquest acord el Govern de Catalunya es compromet a adoptar les mesures necessàries per reduir la temporalitat i avançar en l’estabilització de l’ocupació. Entre d’altres, l’acord estableix que la cobertura temporal en cada àmbit haurà de situar-se per sota del 8% en el termini de tres anys.

CCOO considera que només per reduir la temporalitat de l’actual 30% de la plantilla al 8%, serà necessari convocar a Catalunya unes 45.000 places d’oferta pública d’ocupació en els propers tres anys.

La concreció del nombre de places i especialitats per sectors i la calendarització de les diferents convocatòries, es negociarà als àmbits corresponents, que en el cas d’Ensenyament seran la Mesa Sectorial pel personal docent i el Comitè Intercentres pel personal laboral.

Reconeixement del deute amb els empleats públics i retorn de les paguesL’acord inclou l’abonament durant el 2018 d’un mínim del 10% de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici, així com la incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions. Amb aquest acord es blinda la prescripció de la reclamació de la paga de juny 2013, que finalitzava a finals d’aquest mes de juny (als 4 anys).

L’acord també compromet a continuar, abans del proper 30 de setembre, les negociacions de la calendarització del retorn de l’import de les pagues de 2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals que formen part de la nostra plataforma reivindicativa.

Des de CCOO valorem positivament aquest acord, que arriba després de molts mesos amb la negociació encallada i que obre el camí per avançar en la recuperació de totes les retallades que han patit els treballadors de la Generalitat. 

Seguir pressionant i lluitant per nous Acords

Amb aquest Acord les nostres reivindicacions continuen vigents, així com l’exigència del compliment de les resolucions del Parlament. Ens ajuda i ens anima a seguir treballant i lluitant per recuperar el que és nostre.

CCOO seguirem exigint l’acord per recuperar les condicions de treball que ens han estat arrabassades, el retorn de les pagues de 2013 i 2014, l’increment salarial per no perdre poder adquisitiu, el 100% per Incapacitat Temporal, el Fons d’Acció Social, el complement de productivitat, etc., com a pas previ per començar a encarar les demandes de futur.

CCOO entenem que el Govern no pot defugir una altra vegada la seva responsabilitat amb les dones i els homes que dia a dia fan funcionar els serveis públics d’aquest país. Les treballadores i els treballadors complim cada dia. Ara cal que el Govern compleixi també.

14 de juny de 2017

Borsa de treball del professorat especialista en música i dansa de l'Institut Escola Artístic Oriol MartorellBorsa de treball del professorat especialista en música i dansa de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell

Es pot consultar, la llista provisional de la Borsa 


El calendari establert és el següent: 

Llistes provisionals d'admesos en els blocs 1, 2 i 3: 13 de juny de 2017

Termini per presentar reclamacions: del 14 al 21 de juny 2017

Llistes definitives d'admesos en els blocs 1, 2 i 3: 4 de juliol de 2017


Procés d’obtenció de la titulació de TS en Integració Social per al personal EEEUs informem que el Departament ha penjat informació relacionada amb el procés d’obtenció de la titulació de TS en Integració Social per al personal EEE.

Heu d'anar al portal portal de centres 


CONNECTA'T Accedint amb la teva contrasenya de l'ATRI 

Inici/accés del Portal de Centres

Personal EEE: habilitació i/o obtenció del títol de TS en Integració Social.

Seguint aquestes indicacions trobareu tota la informació del Departament sobre aquest tema.