2 de març de 2017

Acord sobre perfil professional i distribució de la jornada. Educadors d’educació especial.

Acord sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador d’educació especial en centres públics del Departament d’Ensenyament.

16 de febrer de 2017

Curs sobre canvi de destinació de personal fix

Curs sobre la convocatòria de canvis de destinació de personal fix de els categories d'Educadora d'Educació Especial i d'Integradora social

Com elaborar casos pràctics? 

25 de gener de 2017

Retorn de la part meritada de les pagues de 2013 i 2014

El divendres 20 de gener es va reunir la CIVE, a petició de la part social, per que l’Administració donés informació sobre els terminis de compliment de la sentència ferma del Tribunal Suprem, per la que s’obliga a la Generalitat a retornar la part meritada de les  pagues extraordinàries, que ens va treure els anys 2013 i 2014, al personal laboral sotmès a l’àmbit del VI Conveni Únic. 

23 de gener de 2017

Assemblees sobre la convocatòria del consurs de trasllat i altres temes

Com us hem anat informant aquests últims dies tenim novetats en l' àmbit de l'Educació Especial.

Per una banda, a la mesa tècnica d'Educació Especial s'està parlant de l'horari i de la titulació i/o habilitació d'aquest col·lectiu i d'altra banda, s'ha publicat la Convocatòria de Canvi de Destinació de les categories d'educadores d'educació especial i tècnics d'integració social. 

20 de gener de 2017

Reunió de la Mesa Tècnica d'Educació Especial

COMITÈ INTERCENTRES DE PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

18 de gener de 2017

Concurs de canvi de destinació de personal laboral fix

Us volem informar de la publicació de la resolució amb data 18 de gener de 2017 per la qual es convoca el concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament en les categòries d'educador i educadora d’educació especial i integrador i integradora social. 

21 de desembre de 2016

Pla de Formació del Departament d'Ensenyament per al Personal Laboral

Us informem que el Pla de formació per al personal d’administració i serveis 2017 del Departament d’Ensenyament es podrà consultar a partir del 19 de desembre a la Intranet, a l’adreça següent:


El Pla ha estat dissenyat a partir d’un procés de detecció de necessitats acurat mitjançant diversos instruments:

A. Qüestionaris de detecció de necessitats a:
a. Responsables d'unitats i serveis
b. Directors de centres educatius
c. Personal d'administració i serveis

B. Fitxa de formació a mida a les unitats i serveis

Les novetats que ofereix el Pla de formació 2017 són les següents:

•  Consolidació de l’àmbit d’“innovació” amb totes les activitats que incorporen metodologies:
o E-comunitats
o Aula inversa

•   Col·laboració en el Pla de treball 2016-18 entre el Departament d’Ensenyament i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb relació a l’organització d’activitats formatives adreçades al personal d’administració i servies.

•   Disseny d’activitats relacionades amb el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’Administració de la Generalitat i igualtat de gènere i diversitat.

•   Disseny del procés d’acreditació de formadors interns i consolidació de l’Àrea de formació de formadors.

•   Noves e-comunitats d’aprenentatge i pràctica
o E-comunitat sobre assetjament escolar (treballadors socials)
o E-comunitat sobre atenció als alumnes víctimes de violència masclista en l'entorn familiar (treballadors socials)
o E-comunitat sobre el marc d’actuació dels integradors socials (integradors socials)

•   Disseny de processos d’avaluació de la transferència d’activitats formatives

•   Disseny d’itineraris formatius per a integradors socials

•   Formació en procediment administratiu

El procés d’inscripció a les activitats, com l’any passat, continua establint-se en 3 períodes:

•   Període 1: activitats que es realitzaran entre el 23/02/2017 i el 31/05/2016
o Inscripció: del 19/12/2016 al 15/01/2017
o Validació dels caps: del 06/02/2017 al 12/02/2017

•   Període 2: activitats que es realitzaran entre l’1/06/2017 i el 31/07/2017
o Inscripció: del 18/04/2017 al 02/05/2017
o Validació dels caps: del 16/05/2017 al 22/05/2017

•   Període 3: activitats que es realitzaran entre l’1/09/2017 i el 30/11/2017
o Inscripció: del 12/06/2017 al 25/06/2017
o Validació dels caps: del 07/07/2017 al 13/07/2017

Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol•licitar.

Cal recordar que els empleats públics tenen dret a 40 hores de formació. Per aquest motiu es recomana consultar tota l’oferta formativa i en cas que una inscripció estigui tancada, us reserveu les hores per poder realitzar la inscripció quan toqui.

Comunicat del Comitè Intercentres del Personal Laboral


COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Accedeix al document en PDF

A L’ATENCIÓ DELS EDUCADORS/ES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Companyes i companys.

A la Mesa Técnica d’Educació Especial, que manté el comitè intercentres amb el Departament d’Ensenyament, s’estan tractant, els temes següents:

La regulació de la titulació d’accés i la habilitació del col•lectiu amb contractació no fix d’educadors/es d’educació especial.
Davant la imposició del Departament en l’exigència de una titulació específica per l’accés a aquesta categoria professional, el Comitè Intercentres estem treballant per que tot el personal no fix i que està ocupant aquests llocs de treball, tinguin la possibilitat de cursar la titulació, creant els facilitadors necessaris per adquirir-la; així, com per la creació d’una habilitació per aquells treballadors/es que tinguin formació equivalent i,o de la mateixa família professional
El nostre objectiu serà que cap treballador/a de l’actual Bloc 1 de la borsa de treball, quedi sense la possibilitat d’adequar-se al nou requisit.
Aprofitem per ratificar-vos, que tot el personal amb contractació indefinida, queda exempt de l’exigència d’aquest requisit de titulació.

Franja horària d’atenció directe a l’alumnat.
Ensenyament s’ha mostrat obert a reduir la franja horària d’atenció directe a l’alumnat a conseqüència de les reiterades queixes del delegats de personal. 
Com a conseqüència de la modificació de la jornada d’atenció directa a l’alumnat imposada pel Departament a setembre de 2012, els resultats de les diferents avaluacions i l’increment de la sinistralitat del col•lectiu s’ha pogut constatar la incidència negativa que ha tingut aquest increment horari d’atenció directa a l’alumnat sobre aquests treballadors.
El comitè manté el posicionament del retorn a la jornada anterior. Continuarem treballant per que aquesta negociació tingui el resultat més favorable pel col•lectiu.

US MANTINDREM INFORMATS


CCOO UGT USTEC-STEs     AMRC JUNTS