21 de març de 2018

Acord Març 2018: Estem recuperant el que ens han arrabassat

Recuperarem el que ens han arrabassat: Ara ens toca a nosaltres

L’Acord signat a Madrid marca un punt d’inflexió des de les retallades patides a partir del 2010.CCOO hem acordat amb el ministeri d’Hisenda i Funció Pública:

 • L’increment salarial entre un 6,1 i un 8,79% en tres anys.
 • La recuperació del 100% de sou en casos d'incapacitat temporal, des del primer dia.
 • La possibilitat de revertir els increments de jornada, i aplicar les 35 hores a les Administracions Públiques.
 • Plantilles més estables, menys temporalitat.
 • La possibilitat de legislar la jubilació parcial en determinats col·lectius, més conciliació i l’impuls al desenvolupament de plans d'igualtat.
L’increment salarial és d’aplicació a totes  les empleades i empleats públics i a les treballadores i treballadors amb pagament delegat. La resta de punts de l’Acord requereixen, en el seu cas, ser acordats a la Mesa General de l’Administració de la Generalitat, o als convenis col·lectius corresponents.
CCOO també exigim reactivar a Catalunya les negociacions per seguir avançant en la recuperació de les pagues de 2013 i 2014 i d’altres drets arrabassats aquests 9 anys.

Increment del salari 
(normativa bàsica, s’aplicarà a totes les empleades i empleats públics o amb pagament delegat)

(*) Fix + Millor escenari PIB + Fons addicionals + Compliment de dèficit

Ara toca negociar a Catalunya la concreció de l’Acord signat amb el Govern central:

 • Recuperar el 100% de sou en tots els casos d’IT.
 • Recuperar la jornada que teníem abans de les retallades.
 • Noves mesures de conciliació personal i laboral.
 • Retorn dels plans de pensions.
 • Jubilació parcial.
 • Ocupació pública i reducció de la temporalitat.
 • Retorn total de les pagues de 2013 i 2014 (a l’abril recuperem el que resta de la paga del 2012)

Exigim reactivar les negociacions pendents per revertir les retallades i millorar les condicions de treball a tots els sectors educatius.

Personal laboral del Departament d’Ensenyament 
 • Carrera professional.
 • Recuperar el Fons d’Acció Social (0,8% de la massa salarial).
 • Reducció de dues hores de jornada als majors de 55 anys.
 • Recuperar el complement de productivitat i els vals menjador.
 • Reducció de jornada per cura de fill amb el 100% del sou.#FetsNoParaules

CCOO hem lluitat des del primer moment, i a primera fila, contra les retallades dels Governs de Mas i Rajoy. També hem estat els primers a aconseguir tancar acords per revertir-les, mentre altres sindicats miraven cap a una altra banda instal·lats en el “quant pitjor millor”.

Aquests acords han de permetre, no només recuperar el que ens han arrabassat, sinó també obrir les negociacions dels acords de funció pública i dels convenis col·lectius per millorar les nostres condicions de treball.15 de març de 2018

Manifestació en suport al Model Educatiu del nostre país


CCOO cridem a participar en la manifestació de Somescola el dissabte 17, a les 17 hores a Barcelona (Passeig de Gràcia/ Ronda Sant Pere).
Creiem important fixar uns objectius clars  per aquesta mobilització:

 • Impedir que s’afegeixi una nova segregació, la lingüística, a les que ja pateix actualment el nostre sistema educatiu, fruit de dècades de polítiques neo-lliberals i conservadores. Aquesta nova segregació, com tota la resta, recauria principalment sobre les filles i els fills de la classe treballadora.
 • Defensar el nostre model de convivència lingüística a l’escola com una tasca per a tota la comunitat educativa i tot el país, defugint de qualsevol intent de limitar-la o utilitzar-la en funció d’opcions polítiques, per molt legitimes que siguin.
 • Reivindicar el model d’immersió lingüística, com un model d’èxit, que ha demostrat la seva eficàcia pedagògica i social durant més de 30 anys on l'alumnat ha sortit amb un nivell competencial en les dues llengües cooficials. 
 • S’ha de garantir el respecte a les llengües de les persones que conformem la comunitat educativa. Una comunitat educativa plurilíngüe, com el conjunt de la societat catalana
14 de març de 2018

Resum comité intercentres (7 març)

 

COMITÉ INTERCENTRES

Us informem dels aspectes més destacats de la reunió del Comitè Intercentres amb el Departament  del passat dia 7 de març.

Oferta pública d’ocupació  

El Departament manifesta que encara no té coneixement per part de Funció Pública del nombre de places  a ofertar. Així mateix ens han dit que ens presentaran la proposta de temaris de les oposicions de  TEI per tal que les persones interessades puguin anar preparant-se.

Us recordem que des de CCOO farem cursos de formació per la preparació d’aquests temaris. Per rebre més informació pots inscriure’t en aquest enllaç: http://bit.ly/OposEduLaborals

Llars d’infants 

Des del Comitè vam demanar al Departament quines mesures pensaven prendre després del resultat de l’avaluació de riscos, ja que van sortir valors en la zona nociva  en totes les categories. 

Per tal de minimitzar aquesta situació vam demanar la revisió del nombre de netejadores de determinats centres així com la creació d’una figura de coordinació per donar suport a la direcció de la Llar. Ambdues propostes van ser desestimades davant de la dificultat de gestió.

Des de CCOO vam demanar un àmbit específic per parlar de les llars d’infants, així mateix demanem els criteris que apliquen a cada centre per tal de definir les plantilles. El Departament diu que els criteris es van fixar en el seu dia i que els revisen cada curs i  els adapten.

Pel que fa a la cobertura amb substitució dels permisos previstos amb antelació ens van dir que els estaven cobrint tots.

Estudi de l’edat del personal laboral

Des del Comitè vam demanar les dades per franja d’edat de les diferents categories i així poder abordar diferents situacions derivades de l’edat de les treballadores.

El Departament es compromet  a enviar les piràmides d’edat per categories.

Jubilació Parcial

Con ja sabeu, a 31 de desembre de 2018, finalitza el pla de jubilació parcial pel qual les persones amb 61 anys que reuneixen uns determinats requisits poden jubilar-se parcialment el 75% de la seva jornada de treball. 

Fins al 31/12/2018 la gestió de la jubilació parcial es gestionarà com a fins ara, pel que fa al personal fix. 

Des de CCOO demanem que tots els interins que facin els anys en aquest període també se’ls hi permeti acollir-se. El Departament es va comprometre a fer un estudi individualitzat de cada cas.

Escoles Rurals

Hi ha set escoles rurals en les quals s’ha incorporat una aula de nens d'1 i 2 anys sota la tutoria d’una educadora de llars d’infants. Demanem si aquest pla experimental tindrà continuïtat pel curs vinent i si és el cas si i haurà nous centres incorporats a aquest projecte.

Denunciem que amb el tipus de contracte actual les educadores d’aquests centres treballen 8 hores diàries i no hi ha compensació prevista en el període de vacances. Demanem que es revisi i es prenguin les mesures necessàries.  Així mateix vàrem expressar la preocupació de la manca d’adequació dels espais i comuniquem que portarem aquest fet als comitès de salut laboral per tal que es facin les avaluacions de riscos corresponents.

CCOO demanem seguir tractant aquest tema amb la intervenció de la direcció general de centres.

Nova normativa i retribucions en cas de baixa.

Ara com ara se’ns fa un descompte en cas de baixa per IT, el juny del 2017 CCOO vàrem signar un acord que amplia els supòsits d’IT amb el cobrament del 100% presentant determinades justificacions.  Davant de les dificultats de justificació que ens heu fet arribar van demanar al departament quin tipus de justificació s’havia de presentar perquè no s’apliqués el descompte. 

Com a resposta ens van dir que presentéssim:
Justificant segons la persona té una de les patologies recollides en el RD 1148/2011 de 29 de Juliol i el RD 2210/1995, de 28 de desembre (enllaç a la informació).

Auxiliar d’educació especial.

Tornem a fer la petició que vam presentar a la mesa d’escola inclusiva, demanat que s’estudiï la possibilitat que les places d’Auxiliar d’EE esdevinguin places d’Educadora donat que les funcions són les mateixes. Demanem que el Departament no abandoni aquest projecte i que l’estudiï i valori.

El Departament diu que les funcions són diferents i que el col·lectiu continuarà com fins ara.

Lamentem la postura del Departament, ja que han fet un pas enrere respecta al que havien manifestat anteriorment. Per tot això els hem dit que demostrarem amb fets i arribarem allà on faci falta.


Borsa de treball

CCOO  demanem que s’obri la borsa ordinària final de curs i que el fet que s’hagi obert una borsa extraordinària d'EEE i oficial de cuina no vagi en detriment d’aquesta.

En relació amb el nou sistema d’adjudicacions el Departament manifesta que està treballant per tal que el funcionament sigui l’òptim, és a dir que quan finalitza un contracte l’aplicatiu activi directament la disponibilitat i així mateix en el cas d’estar en actiu que no generi una nova proposta de feina en un servei territorial diferent. Demanem que ens mantinguin informats d’aquests ajustos de la borsa.


Procés de titulació de les Educadores EE

El Departament ens comunica que hi ha un grup de persones que voluntàriament volen fer el procés de titulació d'Integració  Social. Un cop estudiat el tema  han decidit facilitar que aquestes persones hi puguin accedir però no serà totalment gratuït.

Les persones interessades a realitzar aquesta titulació s’hauran de fer càrrec del cost de l’assessorament (60 €) i el Departament es farà càrrec del cost de les UF convalidades (uns 18 € per UF). El preu de la resta de matrícula anirà a càrrec de la persona interessada. 

8 de març de 2018

8 de Març: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores8 de Març del 2018: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores

ENS PLANTEM contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feinaCCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema 'Ens plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina', la convocatòria té els següents objectius:
 • Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.
 • Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
 • Treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.
 • Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
 • Una Llei d’igualtat salarial.
 • Augment del poder adquisitiu de les pensions.
 • Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
 • Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.

MANIFEST DE LES CCOO D'EDUCACIÓ PEL 8 DE MARÇ DE 2018

Vives i lliures!

Unim-nos per a la igualtat!
Participa en les mobilitzacions!
 • Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.
 • Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.
 • Concentracions al migdia davant dels ajuntaments.
 • Manifestacions descentralitzades a la tarda.


*Les dades del mapa s'aniran actualitzant a mesura que es vagin concretant els actes i les mobilitzacions i, posteriorment, amb imatges de cada un d'ells.

  Feu clic per descarregar-vos:

Coeducació: Materials de reflexió i pels centres educatius
http://educacio.ccoo.cat/2018/01/coeducacio-materials-de-reflexio-i-pels.html.

Idees per una escola amb perspectiva de gènere: l'escola un espai feminista:


Cartells amb els horaris de la vaga en els diferents sectors:

5 de març de 2018

Obertura borsa treball: Personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docènciaObertura borsa treball: Personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència


S'ha publicat la Resolució per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 9/2018 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.

La borsa s'obre per a les categories professionals i a les comarques següents:
 •  Educador/a d'Educació Especial en centres públics (C1) – EEE: per tots els àmbits geogràfics.
 • Oficial/a de primera, cuiner/a (llars d'infants) (D1) – CUI: Bages, Garrotxa, Ripollès, Selva i Baix Llobregat.Participants

Poden participar en aquesta convocatòria les persones que reuneixen els requisits generals, establerts a la base 13.3 de la Resolució de 13 de juny de 2012 de la directora de Serveis del Departament d'Ensenyament, i els requisits específics establerts a l'annex 2 de l'esmentada resolució, modificat parcialment per la Resolució de 27 d'abril de 2017.

Els requisits s'han de complir i acreditar en la data de presentació de la sol·licitud i continuar complint durant la vigència de la borsa. Pel que fa als coneixements de llengua catalana, es poden acreditar fins al moment de la proposta de contractació.

Inscripció

Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 5 de març, i com a mínim, fins al 18 de març de 2018.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s'ha de formalitzar per Internet a través del web de l'aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l'Administració.

Cal presentar, durant el termini de presentació de sol·licituds, al registre dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona, demanats com a àrea de gestió, el document imprès que es genera a través de l'aplicació informàtica, on s'especifica la documentació justificativa dels requisits al·legats a la sol·licitud, per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació relacionada:
2 de març de 2018

Auxiliars d'Educació Especial: A igual feina, igual categoria

A igual feina, igual categoria

Des de CCOO tenim un compromís ferm amb  el col·lectiu d'auxiliars d'educació.

Som coneixedores que el personal Auxiliar d’EE realitza tasques d’educador/a  en unes condicions laborals que s’haurien d’equiparar a les d’aquest col·lectiu i així ho hem manifestat al Departament. 

CCOO ens posicionem clarament en favor de l’escola inclusiva amb els recursos suficients per dur a terme l'atenció educativa de TOT l'alumnat. 

Davant la implementació del nou decret d'escola inclusiva reivindiquem el reconeixement de les tasques educatives que realitza aquest personal en els centres.

El personal auxiliar ha demostrat amb escreix la seva professionalitat que va més enllà de la seva categoria.


Ens agradaria saber la teva opinió. Explica'ns les teves taques i/o fes un comentari de la teva situació laboral en el següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZfk-_bAywDLbu43dJVAVs33hqvdlFnN92fKlTMu53W81iZg/viewform?usp=sf_link.VINE A LLUITAR AMB NOSALTRES!!!

23 de febrer de 2018

Un nou èxit del Gabinet Jurídic de CCOO


Un nou èxit del Gabinet Jurídic de CCOO 

Reconeixement dels estadis de promoció docents per les direccions de Llars d'Infants.


Des del Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya s'han dut dos procediments davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa per demanar el dret als estadis de promoció docent de funcionàries que havien sigut Directores de Llars d'Infants del Departament d'Ensenyament.

El dret se sol·licitava perquè ja s'havia guanyat feia anys en sentència, el dret de les educadores de llars d'infants del Departament als estadis en el moment de passar a ser funcionàries docents, de manera que aquest dret es va incloure en la normativa reguladora dels estadis, però en el cas de les Directores, el Departament els hi negava amb l'excusa que no es contemplava la categoria de Directores de Llar d'Infants en la normativa.

De les dues demandes interposades, una fou estimada en primera instància i l'altra fou desestimada. Totes dues foren recorregudes en apel·lació i recentment la sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la primera sentència i ha revocat la segona, estimant doncs, finalment, les dues demandes.

16 de febrer de 2018

Defensem l’actual model lingüístic a l’escola catalana


Defensem l’actual model lingüístic a l’escola catalana
En referència a les declaracions de membres del govern espanyol segons les quals s’utilitzaria l’actual vigència de l’article 155 per imposar un formulari on s’hauria de triar l’idioma en el qual serà escolaritzat l’alumnat al sistema educatiu català, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya vol fer arribar les següents consideracions:

1.- Aquesta mesura suposaria afegir una nova segregació, la lingüística, a les que ja pateix actualment el nostre sistema educatiu, fruit de dècades de polítiques neo-lliberals i conservadores. Aquesta nova segregació, com tota la resta, recauria principalment sobre les filles i els fills de la classe treballadora.

2.- El model d’immersió lingüística ha demostrat la seva eficàcia pedagògica i social durant més de 30 anys on l'alumnat ha sortit amb un nivell competencial en les dues llengües cooficials. Només decisions polítiques orientades a adoctrinar de manera autoritària i artificial l’escola catalana poden explicar l’intent d’acabar amb ella.

3.- La defensa del nostre model de convivència lingüística a l’escola és una tasca per a tota la comunitat educativa i tot el país. Impulsarem la màxima unitat a totes les mobilitzacions i defugirem de qualsevol intent de limitar-la en funció d’opcions polítiques, per molt legitimes que siguin.

4.- Considerem que l’aplicació de l’article 155 no avala el Govern central a modificar el sistema educatiu català i hem començat a analitzar la defensa jurídica.