18 de gener de 2018

IMPORTANT! Canvis a la borsa de treball


BORSA DE TREBALL

NOVETAT !!!


El Departament, amb l'acord del Comitè Intercentres, ha implementat un nou sistema que afecta el procés d'adjudicació de substitucions i vacants amb la intenció d'agilitzar el procés de cobertura de llocs dintre de la borsa de personal laboral.En el nou sistema la petició, en lloc d'adjudicar-se directament a un candidat, es pre-adjudicarà a un determinat nombre de persones inscrites a la borsa que compleixin els requisits i estiguin disponibles. Aquestes persones disposaran de 24 hores per acceptar o rebutjar la seva pre-adjudicació. Una vegada superat el termini, es farà l'adjudicació definitiva seguint els criteris de disponibilitat i ordre. A partir d'aquí, l'adjudicació seguirà el curs habitual (redacció de contracte, signatura...).Els candidats pre-adjudicats reben una comunicació mitjançant el web de l'aspirant. Tal com es feia en l'anterior sistema, també poden rebre un avís de cortesia pel mitjà de comunicació escollit en la sol·licitud (SMS i/o correu electrònic).

 Per tenir tota la informació us recomanem que llegiu atentament el tutorial.


12 de gener de 2018

CCOO hem denunciat el VI Conveni Únic de Personal Laboral de la Generalitat de CatalunyaNO ENS CONFORMEM, VOLEM MÉS

PER QUÈ ARA?

CCOO no ens conformem a reclamar el retorn d’allò que ens han pres, hem de posar en agenda la negociació de les nostres condicions salarials i de treball. La responsabilitat d’un sindicat de classe és liderar la negociació col·lectiva que ha de permetre millorar les condicions de treball del conjunt de treballadors i treballadores, per aquest motiu hem fet la denúncia del VI Conveni Únic.

Arreu es parla de la sortida de la crisi, de l’acabament d’una recessió brutal que ha afectat bàsicament a la classe treballadora. Les xifres macroeconòmiques parlen d’increments de la productivitat i dels beneficis empresarials. Per CCOO no hi ha sortida de la crisi sense que el món del treball millori substancialment. Hem de fer possible la negociació de les nostres condicions de treball.

QUÈ VOLEM?

CCOO volem recuperar la negociació col·lectiva per posar al dia i per actualitzar el VI Conveni Únic de personal laboral perquè segueixi sent una  eina útil per la defensa i la millora de les condicions laborals. Volem influir, des d’aquesta negociació, en els futurs escenaris pressupostaris dels propers anys, per tal de millorar la nostra capacitat adquisitiva i per garantir l’increment del mínim salarial a la Generalitat. No tenim res a perdre, la clàusula d’ultractivitat garanteix la vigència del Conveni mentre  dura la negociació.

Considerem necessari seguir lluitant per una ocupació pública de qualitat en una administració i uns serveis públics que estiguin a l’altura del que es mereix la ciutadania del nostre país. Serveis públics que, no ho oblidem, són garantia de cohesió social. Ens cal posar fi a la precarietat  salarial i de contractació. S’ha de garantir l’estabilitat de les plantilles.
CCOO

ü  Volem parlar de jornada de treball i d’horaris, de la recuperació de serveis externalitzats
ü  Volem parlar de polítiques d’igualtat i de la bretxa salarial
ü  Volem millorar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar
ü  Volem millorar la política de salut laboral de la Generalitat
ü  Volem parlar de les jubilacions, de la carrera professional
ü  Volem adequar els grups i categories professionals.
ü  Volem recuperar el poder adquisitiu perdut

I volem més...

I VOLEM FER-HO AMB TU

CCOO articularem la participació dels afiliats i afiliades i del conjunt de treballadors i treballadores per poder elaborar conjuntament una proposta que doni resposta a les necessitats reals del nostre col·lectiu. La vostra participació i aportacions són imprescindibles a fi que el sindicat pugui negociar amb garanties les condicions de treball de les persones a qui representa.
Volem comptar amb tot el Personal Laboral fix i interí de la Generalitat. Hi hem de ser tots i totes, exigint els nostres drets a fi d’avançar en la negociació amb l’Administració.


CONVENI ÚNIC

El primer Conveni Únic es va signar al 1.990 i s’ha anat negociat periòdicament fins al VI Conveni signat el 2.004 amb una vigència fins al 2.008 des d’aquest moment el conveni s’ha anat prorrogant anualment, ja que la situació econòmica de recessió i retallades ens va situar en un període de resistència.
El Conveni Únic és d’aplicació per tots aquells treballadors i treballadores amb un contracte laboral amb la Generalitat de Catalunya, actualment uns 10.000, uns 4.000 al Departament d’Ensenyament

10 de gener de 2018

Aquest curs la grip fa menys mal. 100% de retribució en cas de baixaAquest hivern la grip ha arribat al nivell d’epidèmia i pot ser que afecti moltes persones del personal docent, que es vegin obligades a agafar la baixa per aquest motiu.

Us volem recordar que, gràcies a l’acord que vam signar el 16 de juny del 2017 a la Mesa General de la Funció Pública s’han ampliat els  supòsits d'Incapacitat Temporal  amb la percepció del 100% de les retribucions.

Concretament, pel que fa a la grip, l’apartat 8 del Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de laprestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei del'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes estableix la percepció del 100% de les retribucions en el cas de malalties de declaració obligatòria recollides a l’annex 1 del Reial Decret 2210/1995 de 28 de desembre que cita explícitament la grip al número 9 del seu llistat.

Podeu trobar tota la informació referent a la normativa i les retribucions en cas de baixa, incorporant tots els nous supòsits derivats de l’acord de 16 de juny en aquesta entrada de la nostra web. En aquest link també trobareu la sol.licitud de millora de complement per incapacitat temporal per circumstàncies excepcionals que heu d’entregar juntament amb la baixa.

L’acord de 16 de juny, també regula altres avenços que podeu trobar resumits gràficament aquí.


Des de CCOO creiem que ara és el moment per, no només recuperar els que ens han arrabassat als últims anys, sinó també lluitar per millorar les nostres condicions de treball. Ara ens toca a nosaltres!


19 de desembre de 2017

Inici de la campanya #TotsSomEscola

Somescola llança una campanya perquè tothom pugui mostrar el seu reconeixement personal al model d’escola catalana i la tasca dels docents.

Somescola anima totes les persones que ho desitgin a descarregar-se una postal (disponible aquí) per escriure un missatge personal de suport i compartir què significa i/o ha significat l’escola catalana i el seu professorat.
Aquest missatge s’haurà de dipositar en qualsevol escola de Catalunya (on s’hi va estudiar, on es porta els fills/es, l’escola del barri, etc) on s’habilitarà una capsa en un lloc visible per portar a terme aquesta acció. Totes les postals seran guardades per fer-ne posteriorment una selecció i donar-les a conèixer.
Per deixar constància d’aquest moment, s’anima a fer-se una foto o selfie i compartir-la a les xarxes socials amb l’etiqueta #totssomescola.
Somescola fa una crida a tota la comunitat educativa perquè faci seva la campanya (AMPA, direccions dels centres educatius, professorat, sindicat i la resta d’entitats que fan que l’escola catalana hagi sigut i segueixi sent una realitat) i els demana que habilitin una caixa identificada amb el logotip de Somescola (disponible aquí) en una zona de fàcil accés a la vostra escola per recollir les postals.

CCCOO ha denunciat l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i el Conveni col·lectiu del personal laboral de la Generalitat de Catalunya

CCCOO ha denunciat l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i el Conveni col·lectiu del personal laboral de la Generalitat de Catalunya

Ja és hora de posar en marxa la negociació de les nostres condicions de treball. CCOO  no ens conformem a reclamar el retorn del que ens han pres. A les treballadores i els treballadors de la Generalitat ens convé tornar a posar en agenda la millora de les nostres condicions salarials i de treball.

Arreu es parla de la sortida de la crisi, de l’acabament d’una recessió brutal que ha afectat la població d’una manera indiscriminada. Les xifres macroeconòmiques parlen d’increments de la productivitat i dels beneficis empresarials. CCOO exigim que aquesta sortida de la crisi beneficiï d’una vegada treballadors i treballadores. També als de la 1a Generalitat de Catalunya. No ens conformem amb menys, i no podem deixar passar aquest moment expansiu de la economia. És la nostra responsabilitat com a sindicat. En els moments de crisi, som els primers perjudicats. No ens podem permetre aplaçar la negociació de les nostres condicions de treball i trobar-nos després en una nova fase econòmica negativa. ARA ENS TOCA A NOSALTRES.

CCOO volem recuperar la negociació col·lectiva per posar al dia, per actualitzar, l’Acord de personal funcionari i el Conveni de personal laboral abans que deixin de ser eines útils per la defensa dels nostres interessos. I volem influir, des d’aquesta negociació, en els futurs escenaris pressupostaris dels propers anys, per tal de millorar la nostra capacitat adquisitiva i per garantir l’increment del mínim salarial a la Generalitat.

Ens cal posar en el centre de la negociació la classificació professional, adequant la classificació professional i el salari corresponent a la feina que fem, reduint i adaptant a l’EBEP els grups professionals. Ens cal abordar la carrera professional de totes les empleades i els empleats públics.

Ens cal garantir uns nivells òptims d’ocupació pública de qualitat per no posar en qüestió el funcionament de l’administració i els serveis públics que mereixen les ciutadanes i els ciutadans del nostre país. Serveis públics que, no ho oblidem, són garantia de cohesió social. Ens cal acabar amb la precarietat al món del treball i també a la Generalitat de Catalunya. Ens preocupa l’envelliment de les plantilles i que la seva renovació es faci de manera ordenada i planificada, sense afectació negativa a la prestació dels serveis.

CCOO volem parlar de jornada de treball i d’horaris, també d’avançar cap a les 35 hores. I d’incapacitat temporal, i de la recuperació de serveis externalitzats, i en quines condicions ho fem.

CCOO volem parlar de polítiques d’igualtat i de la bretxa salarial. Volem parlar de millorar les possibilitats de conciliació de la vida laboral, la vida personal i la vida familiar. CCOO volem posar a sobre la taula la necessitat d’un gir de 180 graus a la política de salut laboral de la Generalitat.

Això és només un tast dels objectius que ens marquem. Molta feina a fer i el convenciment que ens cal fer-la. CCOO entenem que cal posar en qüestió les condicions de treball dels treballadors i les treballadores de la Generalitat per millorar-les, i que cal millorar-les de manera significativa. Per això hem denunciat Acord i Conveni.

No tenim res a perdre. Les clàusules d’ultractivitat garanteixen la vigència de l’Acord i del Conveni mentre dura la negociació. És el moment de millorar les nostres condicions de treball.

CCOO emplacem els altres sindicats i el govern que surti de les eleccions del 21D a negociar la millora de les nostres condicions de treball. CCOO ho farem amb rigor i fermesa.


ARA ENS TOCA A NOSALTRES!

Pla de formació 2108

Us informem que el dimecres 20 de desembre s’obrirà el primer període d’inscripcions als cursos del Pla de formació 2018 del Departament d’Ensenyament per al Personal laboral i PAS funcionari. 

Tot seguit us relacionem les dades dels tres períodes anuals de petició de cursos:


Període 1:
Activitats que es realitzaran entre el 12/02/2018 i el 31/05/2018
Inscripció: del 20/12/2017 al 15/01/2018
Validació dels caps: del 29/01/2018 al 2/02/2018


Període 2: 
Activitats que es realitzaran entre l’1/06/2018 i el 31/07/2018
Inscripció: del 20/04/2018 al 30/04/2018
Validació dels caps: del 14/05/2018 al 18/05/2018


Període 3: 
Activitats que es realitzaran entre l’1/09/2018 i el 30/11/2018
Inscripció: del 5/06/2018 al 13/06/2018
Validació dels caps: del 27/06/2018 al 3/07/2018Aquesta informació es publicarà a la intranet del  Departament.

4 de desembre de 2017

Rebutgem l'assignació de tasques sanitàries al personal educatiu

CCOO Educació rebutja l'assignació de tasques sanitàries al personal educatiu

I exigeix al Departament que contracti el personal sanitari adient.


Les instruccions d’inici de curs del Departament d’Ensenyament defineixen que el personal educatiu no ha de realitzar tasques sanitàries excepte l’administració de medicaments a l’alumnat que ho requereixi. Però el Departament d'Ensenyament no dóna instruccions clares als centres educatius, ni facilita un protocol d’actuació en casos d'emergència.

En aquests moments, el personal educatiu està fent tasques que van des de l'administració de glucagó a alumnes diabètics, a la hidratació i alimentació a través de botons gàstrics, passant per la manipulació de sondes uretrals, administració de medicació per via rectal en cas de crisi epilèptica, administració d'antial·lèrgics, etc.

L'alumnat que requereix aquestes actuacions ha de tenir garantit el dret a l'escolarització i a una atenció sanitària continuada, integral i de qualitat. Aquesta qualitat no es garanteix per part del Govern de la Generalitat, ja que la realització d'aquestes funcions s'encomana a persones sense la titulació sanitària requerida.

Aquestes tasques s'estan encarregant a tot tipus de personal educatiu, però sobretot recauen en aquells que tenen unes condicions laborals més precàries, com pot ser el personal vetllador. A més, l'encàrrec de la tasca sanitària no s'està efectuant per escrit per part del Departament, amb la qual cosa les persones que realitzen aquesta feina assumeixen les responsabilitats que se'n puguin derivar.

CCOO ha realitzat diferents actuacions per revertir aquesta situació:

CCOO ha denunciat l'assignació de tasques sanitàries al personal educatiu i ha exigit al Departament que contracti el personal adient.
Intervencions als Comitès de Seguretat i Salut dels diferents Serveis Territorials, a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos laborals i a la Mesa Sectorial del Departament d’Ensenyament.
Presentació al Síndic de greuges de Catalunya d’un escrit on queden recollides les tasques que fan els treballadors i treballadores dels centres escolars.
Escrit adreçat al Director General de Centres i Professorat.
Reunió amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
Participació en unes jornades d'infermeria realitzades per ACISE,  L'Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar.


al Departament que contracti el personal sanitari adient per a la realització de les tasques sanitàries. 
  
perquè la plantilla de cada centre educatiu disposi de personal sanitari per a la valoració i realització, si escau, de les tasques sanitàries necessàries per a l'alumnat que ho necessiti, així com per col·laborar en l'educació per a la salut del conjunt de l'alumnat del centre.30 de novembre de 2017

Informació urgent: habilitació o obtenció de la titulació per a l’accés a llocs de treball d'EEE

Procés d’habilitació o d’obtenció de la titulació per a l’accés a llocs de treball de la categoria d’educador/a d’educació especial (EEE)El Departament ens ha fet arribar la següent informació urgent:


Les 104 persones que no tenen cap titulació i que estaven en actiu a 1/09, o que havien treballat un mínim de 2 mesos el curs passat (16-17), que no disposen de titulació i que estan pendents de fer la matrícula a la IOC, el Departament ha acordat establir un procés extraordinari de matriculació.
S'ha de tramitar a través d'un formulari que estarà actiu al llarg del dijous 30 de novembre al Portal de centres del Departament d'Ensenyament, apartat Personal de centres.EL MÉS IMPORTANT I URGENT : només tenim de termini per recollir sol·licituds d'inscripció fins aquest proper dilluns, dia 4 de desembre el formulari estarà actiu les 24h del cap de setmana.


El Departament ha manifestat que durant el dijous dia 30, es posarà en contacte amb els interessats per sms i correu electrònic.


La informació sobre les sessions informatives i sobre aquest procés es pot trobar al Portal de centre / personal de centres, juntament amb el vídeo i el resum de les sessions informatives.


Des de CCOO lamentem les mancances organitzatives que van sorgint. Així mateix farem arribar al Departament les incidències que ens comuniqueu per tal que es tinguin en compte.