8 de març de 2018

8 de Març: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores


8 de Març del 2018: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores

ENS PLANTEM contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feinaCCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema 'Ens plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina', la convocatòria té els següents objectius:
 • Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.
 • Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
 • Treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.
 • Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
 • Una Llei d’igualtat salarial.
 • Augment del poder adquisitiu de les pensions.
 • Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
 • Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.

MANIFEST DE LES CCOO D'EDUCACIÓ PEL 8 DE MARÇ DE 2018


Vives i lliures!

Unim-nos per a la igualtat!
Participa en les mobilitzacions!
 • Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.
 • Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.
 • Concentracions al migdia davant dels ajuntaments.
 • Manifestacions descentralitzades a la tarda.


*Les dades del mapa s'aniran actualitzant a mesura que es vagin concretant els actes i les mobilitzacions i, posteriorment, amb imatges de cada un d'ells.

  Feu clic per descarregar-vos:

23 de febrer de 2018

Un nou èxit del Gabinet Jurídic de CCOO


Un nou èxit del Gabinet Jurídic de CCOO 

Reconeixement dels estadis de promoció docents per les direccions de Llars d'Infants.


Des del Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya s'han dut dos procediments davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa per demanar el dret als estadis de promoció docent de funcionàries que havien sigut Directores de Llars d'Infants del Departament d'Ensenyament.

El dret se sol·licitava perquè ja s'havia guanyat feia anys en sentència, el dret de les educadores de llars d'infants del Departament als estadis en el moment de passar a ser funcionàries docents, de manera que aquest dret es va incloure en la normativa reguladora dels estadis, però en el cas de les Directores, el Departament els hi negava amb l'excusa que no es contemplava la categoria de Directores de Llar d'Infants en la normativa.

De les dues demandes interposades, una fou estimada en primera instància i l'altra fou desestimada. Totes dues foren recorregudes en apel·lació i recentment la sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la primera sentència i ha revocat la segona, estimant doncs, finalment, les dues demandes.

16 de febrer de 2018

Defensem l’actual model lingüístic a l’escola catalana


Defensem l’actual model lingüístic a l’escola catalana
En referència a les declaracions de membres del govern espanyol segons les quals s’utilitzaria l’actual vigència de l’article 155 per imposar un formulari on s’hauria de triar l’idioma en el qual serà escolaritzat l’alumnat al sistema educatiu català, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya vol fer arribar les següents consideracions:

1.- Aquesta mesura suposaria afegir una nova segregació, la lingüística, a les que ja pateix actualment el nostre sistema educatiu, fruit de dècades de polítiques neo-lliberals i conservadores. Aquesta nova segregació, com tota la resta, recauria principalment sobre les filles i els fills de la classe treballadora.

2.- El model d’immersió lingüística ha demostrat la seva eficàcia pedagògica i social durant més de 30 anys on l'alumnat ha sortit amb un nivell competencial en les dues llengües cooficials. Només decisions polítiques orientades a adoctrinar de manera autoritària i artificial l’escola catalana poden explicar l’intent d’acabar amb ella.

3.- La defensa del nostre model de convivència lingüística a l’escola és una tasca per a tota la comunitat educativa i tot el país. Impulsarem la màxima unitat a totes les mobilitzacions i defugirem de qualsevol intent de limitar-la en funció d’opcions polítiques, per molt legitimes que siguin.

4.- Considerem que l’aplicació de l’article 155 no avala el Govern central a modificar el sistema educatiu català i hem començat a analitzar la defensa jurídica.

14 de febrer de 2018

Recuperem el que és nostre! Retorn 20,77% de la paga extra de 2012 (nòmina d'abril)


RECUPEREM EL QUE ÉS NOSTRE!
Nòmina d'abril: Retorn 20,77% de la paga extra de 2012

Fruit de la lluita sindical, de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals, el 9 de juny del 2016 es va arribar a un acord a la Mesa General de la Funció Pública signat només per CCOO i UGT que incloïa, entre altres coses, abonar el 75,96% pendent de la paga de 2012. El març del 2018 estava previst cobrar l’últim pagament que correspon al 20,77%.

El Departament ha informat, que el pagament d'aquest últim termini es farà a la nòmina de l'abril i no al març com inicialment havíem pactat, adduint a problemes tècnics.

El Departament encara no ens ha informat del procediment per l'abonament a les persones que hi tenen dret però que actualment han passat a altres situacions administratives, s'ha extingit el seu vincle administratiu o contractual, han estat jubilats o jubilades, etc. En el moment que se'ns faciliti la informació us la farem arribar. 

Recordem que el 16 de juny del 2017 en un acord  de la Mesa General de la Funció Pública CCOO i UGT van pactar també la recuperació de la paga del 2013. L’acord inclou l’abonament durant el 2018 d’un mínim del 10% de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici, així com la incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions. Amb aquest acord es blinda la prescripció de la reclamació de la paga de juny 2013, que finalitzava a finals del mes de juny del 2017.

L’acord també compromet a continuar les negociacions de la calendarització del retorn de la totalitat de l’import de les pagues de 2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals que formen part de la nostra plataforma reivindicativa.

VINE I LLUITA AMB NOSALTRES
Mesa tècnica d’escola inclusiva


El dia 7 de febrer el Comitè Intercentres vam tenir  reunió de mesa tècnica d’escola inclusiva on vam abordar diferents temes relacionats amb les funcions i la situació  del personal laboral d’atenció educativa de centres. 
                                                    
En la reunió per part de l’administració van participar la Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa,  la sub-direcció General d'Ordenació i Atenció a la Diversitat i la sub-direcció General de Serveis

PERSONAL D’INTEGRACIÓ SOCIAL

Fa temps que CCOO venim denunciant el malestar del personal TIS, malestar provocat per una manca de coneixement de les funcions d’aquesta figura per part de les direccions i la inspecció, amb la qual cosa se li acaben encomanant tasques que no li corresponen.

Vam manifestar que es necessari i urgent clarificar les funcions i les tasques a realitzar del personal TIS.

Treballar per que la figura de l’ Integrador/a social estigui nomes vinculada a un sol centre.
Que s’informi a les direccions del valor i de les tasques d’aquesta figura  i si es el cas que es faci formació específica.

En definitiva, un cop més demanem que és posi en valor la feina i la professionalitat d’aquest personal en els centres públics.

La Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa va manifestar la seva voluntat d’abordar la situació de manera col·laborativa, comptant amb tots els agents implicats per tal de perfilar mes les funcions actuals a partir de la detecció de necessitats socials i dels centres educatius. Posant també l’accent en la formació i en la coordinació.

IMPLEMENTACIÓ DEL DECRET  D’ESCOLA INCLUSIVA

Des de CCOO vam demanar al Departament en quin punt ens troben un cop aprovat el Decret.

El Departament diu que s’està fent una campanya informativa i que a cada territori hi ha uns referents encarregats de fer-ne difusió ( RAI ). Així mateix ha insistit  que farà un implementació del decret de forma progressiva. Això vol dir que els canvis d’escolarització es faran paulatinament.

CCOO manifestem la nostre preocupació pel fet que el departament no preveu increment de plantilles per atendre totes les necessitat que es deriven de la implementació de l’escola inclusiva.

PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL

CCOO vam proposar tornar a reprendre la negociació referent a l’horari al personal educador ja que entenem que l’horari d’atenció directe ha de coincidir  amb el horari lectiu dels alumnes.

El Departament va expressar la seva negativa però el nostre compromís es ferm i  el seguirem defensant.

En relació al procés d’obtenció de la titulació d’integració social:

Son  104 persones les que han de cursar el CFGS. D’aquestes 74 estan apuntades al procés d’assessorament i 60 s’han matriculat a l’IOC.

Hem denunciat totes les dificultats i entrebancs que s’han produït al llarg d’aquest procés i que estan generant  molts dubtes en relació al procés de convalidacions.


En relació al procés d’habilitació:

Com ja sabeu el procés va adreçat a aquelles persones amb la titulació marcada pel departament i amb dos anys d’experiència al final del procés.

El curs d’habilitació previst serà de 30h en format semi-presencials. Una primera edició es realitzarà aquest curs entre els mesos de juny i juliol, a la qual us podeu apuntar encara que no tingueu els dos anys treballats ja que la moratòria es de quatre cursos per tenir tots els requisits exigits. Al final d’aquest quatre anys es farà una nova convocatòria d’aquest curs d’habilitació per tal que ningú  en quedi exclòs.

PERSONAL AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL


CCOO som coneixedors que el personal Auxiliar d’EE realitza tasques d’educador/a  en unes condicions laborals que s’haurien d’equiparar a les d’aquests i així ho vàrem manifestar al departament. Tanmateix vàrem proposar la possibilitat de que aquest col·lectiu  pogués accedir al procés de titulació dels CFGS que s’està oferint al personal educador.

El departament no es va mostrar receptiu a aquestes propostes. Farem tot el que calgui per tirar endavant la nostra proposta per això continuarem insistint i la posarem sobre la mesa de negociació en properes reunions.

PERSONAL TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL

En el moment en que es va crear aquesta figura, es va acordar fer un seguiment per poder adequar les funcions a la realitat dels centres. Aquesta valoració a dia d’avui encara no s’ha realitzat per aquest motiu CCOO hem tornat a demanar al departament una revisió de les funcions de les TEI.

El Departament va manifestar la seva disposició a iniciar converses sobre aquest tema.

18 de gener de 2018

IMPORTANT! Canvis a la borsa de treball


BORSA DE TREBALL

NOVETAT !!!


El Departament, amb l'acord del Comitè Intercentres, ha implementat un nou sistema que afecta el procés d'adjudicació de substitucions i vacants amb la intenció d'agilitzar el procés de cobertura de llocs dintre de la borsa de personal laboral.En el nou sistema la petició, en lloc d'adjudicar-se directament a un candidat, es pre-adjudicarà a un determinat nombre de persones inscrites a la borsa que compleixin els requisits i estiguin disponibles. Aquestes persones disposaran de 24 hores per acceptar o rebutjar la seva pre-adjudicació. Una vegada superat el termini, es farà l'adjudicació definitiva seguint els criteris de disponibilitat i ordre. A partir d'aquí, l'adjudicació seguirà el curs habitual (redacció de contracte, signatura...).Els candidats pre-adjudicats reben una comunicació mitjançant el web de l'aspirant. Tal com es feia en l'anterior sistema, també poden rebre un avís de cortesia pel mitjà de comunicació escollit en la sol·licitud (SMS i/o correu electrònic).

 Per tenir tota la informació us recomanem que llegiu atentament el tutorial.


12 de gener de 2018

CCOO hem denunciat el VI Conveni Únic de Personal Laboral de la Generalitat de CatalunyaNO ENS CONFORMEM, VOLEM MÉS

PER QUÈ ARA?

CCOO no ens conformem a reclamar el retorn d’allò que ens han pres, hem de posar en agenda la negociació de les nostres condicions salarials i de treball. La responsabilitat d’un sindicat de classe és liderar la negociació col·lectiva que ha de permetre millorar les condicions de treball del conjunt de treballadors i treballadores, per aquest motiu hem fet la denúncia del VI Conveni Únic.

Arreu es parla de la sortida de la crisi, de l’acabament d’una recessió brutal que ha afectat bàsicament a la classe treballadora. Les xifres macroeconòmiques parlen d’increments de la productivitat i dels beneficis empresarials. Per CCOO no hi ha sortida de la crisi sense que el món del treball millori substancialment. Hem de fer possible la negociació de les nostres condicions de treball.

QUÈ VOLEM?

CCOO volem recuperar la negociació col·lectiva per posar al dia i per actualitzar el VI Conveni Únic de personal laboral perquè segueixi sent una  eina útil per la defensa i la millora de les condicions laborals. Volem influir, des d’aquesta negociació, en els futurs escenaris pressupostaris dels propers anys, per tal de millorar la nostra capacitat adquisitiva i per garantir l’increment del mínim salarial a la Generalitat. No tenim res a perdre, la clàusula d’ultractivitat garanteix la vigència del Conveni mentre  dura la negociació.

Considerem necessari seguir lluitant per una ocupació pública de qualitat en una administració i uns serveis públics que estiguin a l’altura del que es mereix la ciutadania del nostre país. Serveis públics que, no ho oblidem, són garantia de cohesió social. Ens cal posar fi a la precarietat  salarial i de contractació. S’ha de garantir l’estabilitat de les plantilles.
CCOO

ü  Volem parlar de jornada de treball i d’horaris, de la recuperació de serveis externalitzats
ü  Volem parlar de polítiques d’igualtat i de la bretxa salarial
ü  Volem millorar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar
ü  Volem millorar la política de salut laboral de la Generalitat
ü  Volem parlar de les jubilacions, de la carrera professional
ü  Volem adequar els grups i categories professionals.
ü  Volem recuperar el poder adquisitiu perdut

I volem més...

I VOLEM FER-HO AMB TU

CCOO articularem la participació dels afiliats i afiliades i del conjunt de treballadors i treballadores per poder elaborar conjuntament una proposta que doni resposta a les necessitats reals del nostre col·lectiu. La vostra participació i aportacions són imprescindibles a fi que el sindicat pugui negociar amb garanties les condicions de treball de les persones a qui representa.
Volem comptar amb tot el Personal Laboral fix i interí de la Generalitat. Hi hem de ser tots i totes, exigint els nostres drets a fi d’avançar en la negociació amb l’Administració.


CONVENI ÚNIC

El primer Conveni Únic es va signar al 1.990 i s’ha anat negociat periòdicament fins al VI Conveni signat el 2.004 amb una vigència fins al 2.008 des d’aquest moment el conveni s’ha anat prorrogant anualment, ja que la situació econòmica de recessió i retallades ens va situar en un període de resistència.
El Conveni Únic és d’aplicació per tots aquells treballadors i treballadores amb un contracte laboral amb la Generalitat de Catalunya, actualment uns 10.000, uns 4.000 al Departament d’Ensenyament

10 de gener de 2018

Aquest curs la grip fa menys mal. 100% de retribució en cas de baixaAquest hivern la grip ha arribat al nivell d’epidèmia i pot ser que afecti moltes persones del personal docent, que es vegin obligades a agafar la baixa per aquest motiu.

Us volem recordar que, gràcies a l’acord que vam signar el 16 de juny del 2017 a la Mesa General de la Funció Pública s’han ampliat els  supòsits d'Incapacitat Temporal  amb la percepció del 100% de les retribucions.

Concretament, pel que fa a la grip, l’apartat 8 del Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de laprestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei del'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes estableix la percepció del 100% de les retribucions en el cas de malalties de declaració obligatòria recollides a l’annex 1 del Reial Decret 2210/1995 de 28 de desembre,  modificat per l' Ordre SSI/445/2015, de 9 de març (BOE núm 65 de 17 de març de 2015) que cita explícitament la grip al número 23 del seu llistat.

Podeu trobar tota la informació referent a la normativa i les retribucions en cas de baixa, incorporant tots els nous supòsits derivats de l’acord de 16 de juny en aquesta entrada de la nostra web. En aquest link també trobareu la sol.licitud de millora de complement per incapacitat temporal per circumstàncies excepcionals que heu d’entregar juntament amb la baixa.

L’acord de 16 de juny, també regula altres avenços que podeu trobar resumits gràficament aquí.Des de CCOO creiem que ara és el moment per, no només recuperar els que ens han arrabassat als últims anys, sinó també lluitar per millorar les nostres condicions de treball. Ara ens toca a nosaltres!