13 de setembre de 2018

Reunió del Comitè Intercentres amb el Departament


Resum de la reunió del 18 de juliol de 2018Acabades les vacances reiniciem el contacte amb vosaltres per desitjar-vos un bon inici de curs.  Així mateix aprofitem per fer-vos arribar un petit resum de la reunió que vàrem tenir el Comitè Intercentres  amb el Departament el passat 18 de Juliol.

Amb motiu de la formació del nou Govern i dels canvis produïts a la conselleria, va assistir a la reunió la nova Directora General de Serveis a la qual li vam fer un ampli resum de totes les demandes que tenim com a personal laboral posant l’èmfasi en la importància de la tasca que desenvolupem  en els centres i que cada cop som més necessaris per a la bona implementació del Decret d’Escola Inclusiva. Vam instar a la Directora que manifestés al Conseller la necessitat d’incrementar el pressupost que possibiliti el creixement i la cobertura de les substitucions d’aquest col·lectiu. 

Oferta d’ocupació pública.
Vam demanar al Departament la previsió d’oferta pública per aquest curs, davant dels compromisos públics de l’administració de la Generalitat de fer afectiva la reducció de la tassa de temporalitat dels seus treballadors i treballadores. El Departament manifesta que no pot concretar aquest punt, ja que depèn dels pressupostos de la Generalitat i que Funció Pública serà qui ens informi. Així mateix el  Departament explica que està treballant en els temaris de la categoria de Tècnic d’Educació Infantil.

Documents per a l’organització i gestió dels centres (curs 2018-2019).

No s’han fet modificacions destacades. El Departament ha acceptat alguna de les nostres propostes però no han volgut modificar algunes frases que, al nostre entendre,  poden portar a fer una mala interpretació de la norma. 
Aprofitem per recordar la importància de la lectura i el coneixement d’aquests documents que fan un recull de les funcions i dels horaris de cada categoria professional. Així mateix no hem d’oblidar que la normativa laboral que ens és d’aplicació és el VI Conveni Únic de personal laboral, l’Estatut dels treballadors, l’EBEP i d’altres lleis que ens són d’aplicació, per això us recomanem que davant de qualsevol dubte ens feu una consulta. 

Borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència.

Pensem que cal fer un treball de profunditat amb la borsa, ja que arrosseguem problemes informàtics que fan que quan a les persones se’ls acaba un contracte, l’aplicatiu no actualitza la borsa automàticament i això crea molts problemes.  Per altra part, el Departament no veu necessari obrir la borsa ordinària anualment amb la qual cosa la borsa extraordinària es converteix en la normal... Tot plegat necessita una revisió que anem reclamant al Departament des de fa molt temps. També, un cop més, hem reclamat la convocatòria d’una Mesa tècnica sobre aquest tema. 

Plantilles per al curs 2018-2019.

El Departament ens diu que no hi ha previsió d’increment de plantilla per aquest curs per trobar-nos en situació de pròrroga pressupostària. Des de CCOO li manifestem que el nou Decret d’Escola Inclusiva no es pot implementar sense els recursos materials i humans necessaris. Les noves SIEIS no poden començar a treballar sense el personal educador corresponent i que el nombre de personal laboral d’atenció educativa és del tot insuficient.
El Departament manifesta que està gestionant amb Funció Pública i amb Economia l’increment de dotacions d’EEE per a les noves SIEI i AIS del curs 2018-2019. 
Us volem informar també que, a data de 8 de setembre el Departament ens ha informat  que es duran a terme contractes de durada determinada, amb una durada inicial fins al 31 de desembre, data fins a la qual la Intervenció General ha autoritzat aquestes contractacions. Per aquest motiu el Departament ha començat a oferir aquestes noves places que començaran a treballar als SIEI, AIS i IFE.
Estarem a l’expectativa del que vagi succeint durant aquest primer trimestre del curs i esperem que el Departament pugui  gestionar la pròrroga dels contractes per la resta del curs escolar, o bé la formalització de contractes nous, ja que no té cap sentit posar  aquestes persones a treballar en un centre i que marxin a mig curs.

Situació de les jubilacions parcials del personal laboral fix i temporal.

Com ja sabeu la jubilació parcial amb les condicions actuals finalitza a 31 de desembre de 2018. Per aquest motiu CCOO li hem demanat al departament que no tingui l’actitud restrictiva que ha tingut a l’hora d’autoritzar les jubilacions parcials del personal temporal (no fix), ja que la jubilació parcial a partir del 2019 encara és una incògnita. El Departament es va comprometre a revisar les peticions rebudes i tornar a valorar les que han estat denegades. 

  
Petició d’una Mesa tècnica per a tractar sobre les condicions de treball del personal TEI.

CCOO valorem necessari revisar les funcions i l’horari del personal Tècnic Especialista d’Educació Infantil. El Departament ha manifestat que està d’acord. Aviat el Comitè Intercentres presentarem una proposta d’ordre del dia juntament amb la petició per escrit de Mesa Tècnica.


Informació sobre la continuïtat del Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Des de CCOO  mostrem  la nostra preocupació per les condicions de treball de les educadores de llars d’infants que es contracten per dur a terme aquest Pla experimental que implementa el Departament, previ conveni amb els municipis interessats.
Per la seva banda el Departament ens informa que el Pla continuarà i s’incrementarà aquest curs 2018-2019.


Informació sobre el futur de les llars d’infants del Departament ubicades a la ciutat de Barcelona.

Per tractar aquest punt vam comptar amb la presència d’un representant del Consorci de Barcelona. Ens va sorprendre dient que no tenen previst el tancament de la llar d’infants El Vuit encara que les dades de matriculació siguin baixes i ens ha justificat el seguiment que s’està fent de la situació d’aquesta escola. Ens va sorprendre, ja que el Consorci va convocar a les treballadores del centre per anunciar-los-hi el seu tancament pel curs 19-20, i així li vam manifestar. També ens va dir que l’Ajuntament de Barcelona en el seu ideari li agradaria que totes les escoles de la ciutat fossin gestionades per l’administració municipal. El Comitè hem manifestat reiteradament  que el Vuit no es pot tancar ara ni en cursos vinents, que en tot cas, s’han d’establir les mesures necessàries per potenciar la matrícula i impulsar accions que així ho facilitin. També hem volgut deixar clar que l’àmbit on s’han de tractar aquests temes és el Comitè Intercentres  i que en cap cas podem estar d’acord amb el tancament d’una llar d’infants quan hi ha tanta demanda de places 0-3 sense cobrir. Així mateix vam manifestar, un cop mes, el nostre desacord amb la política de beques que té el Departament i que en el cas de Barcelona es fa molt evident.
El representant del Consorci també va destacar l’impuls dels instituts-escola i que, per exemple, la llar d’infants l’Airet s’ha incorporat a un d’aquests projectes. Aprofitem per manifestar que la incorporació de dues aules de P3 a la Llar incrementa la feina de la cuina i del personal de neteja i que si bé s’ha pres alguna mesura compensatòria, demanem més personal ajudant de cuina-netejadores.

7 de setembre de 2018

Proposta d'acord pel personal TIS. Ens interessa la teva opinió


Comitè Intercentres del Personal Laboral del Departament d'Ensenyament


Us presentem la proposta d'acord de les funcions i horari del personal tècnic d'integració social TIS. Aquesta proposta és el resultat de varies reunions de negociació. 


La proposta d'acord la tens en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1CSEYnppNV9fZLmh88fwFpHzpAnSpCor5/view?usp=sharing.

La vostra opinió és del tot necessària per que des del Comitè Intercentres puguem donar el vist i plau en aquesta proposta que un cop signada seria d'aplicació i es publicaria en els documents d'organització i gestió de centre.

És per això que ens agradaria saber la teva opinió emplenant el següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhMBrgGBGfelMp1CNbI7rpd0bJGbL9juiBlvyaLmxIFoECaQ/viewform?usp=sf_link.

16 de juliol de 2018

Consulta les llistes definitives dels contractes temporals pel professorat de religió


Ja estan publicades a la web del Departament d'Ensenyament les llistes definitives per la contractació de professors i professores de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l'1 de setembre de 2018 i fer les substitucions dels llocs reservats als i les titulars. 

11 de juliol de 2018

Borsa de treball de Personal Laboral de Serveis i Atenció Educativa

El Departament d'Ensenyament ens ha fet saber que comencen les tasques d’incorporació de les persones de borsa oberta a la borsa ordinària i posteriorment  l’actuació per a regularitzar els mèrits a data de 30/6/2018 de tots els candidats de la borsa. 

Per aquest motiu des d’avui dia 11 i fins diumenge 15 l’aplicació informàtica de la borsa no estarà operativa per a l’accés dels candidats i candidates.

Dilluns 16  de juliol, el Departament  farà pública la resolució d’incorporació de candidats i candidates i de regularització de mèrits.

5 de juliol de 2018

Revertim les retallades, millorem en drets i condicions de treballCobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per it


La publicació el 4 de juliol al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat permet que les diferents administracions públiques puguin acordar pagar als seus treballadors i treballadores el 100% del salari en cas de baixa per IT, en tots els casos.

Aquest dret ens ho vam arrabassar l’any 2012 per decret. Des de CCOO sempre hem denunciat el caràcter injust i absurd de castigar a les treballadores i treballadors malalts i durant aquests anys, hem anat incrementant els supòsits de cobrament del 100%.

Ara ha desaparegut el topall que suposava la normativa bàsica estatal que impedia estendre el dret a tots els casos de baixa per IT. Exigim, doncs, posar punt final a aquesta retallada que pretenia fer caixa amb les malalties.

Cal tenir present que, a l’educació, aquesta modificació té efectes, directes o indirectes, sobre el personal de l’ensenyament obligatori públic o concertat, les universitats públiques i el personal laboral del Departament.


Cobrar l’increment salarial amb efectes 1/1/2018


La Llei de Pressupostos de l’Estat també recull l’increment salarial de l’1,50% per a tot l'any 2018, més un 0,25 % addicional amb efectes 1 de juliol. També és normativa bàsica, i per tant ens ho han de pagar sí o sí, no cal donar-li voltes. Malauradament, no és aquest la intenció del govern de la Generalitat que verbalment ja ha manifestat la seva falta de disposició per fer efectiu el pagament amb caràcter immediat.

CCOO hem reclamat reiteradament la convocatòria d’una Mesa General de Negociació, on més enllà de recuperar els drets que ens van ser arrabassats - recordem, per exemple que ens deuen les pagues de 2013 i 2014- volem negociar millores en les nostres condicions de treball. Finalment, la Generalitat s’ha vist obligada a cedir i ha convocat Mesa General de la Funció Pública pel 20 de juliol. Tenim doncs, una data concreta per exigir el pagament sense dilacions de l’increment salarial del 2018, encetar la reversió completa de les retallades i avançar en nous drets.

Ara ens toca a Nosaltres!


28 de juny de 2018

Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2018-2019. Principals novetats.


Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2018-2019. Principals novetats

El Departament d'Ensenyament ha publicat la resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i gestió dels centres per al curs 2018-19. 

Accès al Portal de Centre del Departament d'Ensenyament

Portal de centres d'altres titularitats

Enllaç als documents des del portal de centres

Enllaç a les principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019 


Projecte educatiu de centreCurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació de centre .pdfCicles de formació professional. Curs per a
l'accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Organització de les llars d'infants .pdfActuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització del temps escolar.pdfAspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfPersonal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdfFormació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
Innovació pedagògica .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdfPersonal docent .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdfGestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdfEnsenyaments artístics superiors .pdfGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdfImplantació de les eines d'administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdfPrevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdfProtecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d'adults .pdfRecollida de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdfSalut escolar en els centres educatius .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdfSituacions específiques dels alumnes .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d'Animació en circ, CFGS en Arts del Circ i CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral .pdf


Novetats
Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019

Documents de gestió del centre
Es fa constar l’obligatorietat de publicar a la pàgina web dels centres públics els diferents documents de gestió del centre.

El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic
S’enllaça amb el document “El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural”.

Innovació pedagògica
Es concreta la informació a partir del document “Marc de la innovació pedagògica a Catalunya”.

Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior
Es desenvolupa l’acció tutorial i l’orientació acadèmica, i es detalla l’informe personal d’orientació professional.

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
Es fa constar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO
S’aprofundeix en el desplegament del currículum competencial en cada àmbit i es formula un nou pas per a l’assoliment de les competències per part dels alumnes.

Ensenyaments de música de grau professional
Es permet que es presentin a la prova d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, en casos excepcionals, alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant o hagin superat la prova d’accés a sisè curs de grau professional.

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
Es crea un apartat específic per als instituts escola, es detalla que cal un nomenament explícit del coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals i s’estableix una nova assignació horària per a aquests òrgans unipersonals.

Personal docent
Nova redacció explicativa dels mestres especialistes en el suport a la inclusió, dels professors de l’especialitat d’orientació educativa i dels mestres de pedagogia terapèutica i dels professors de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva.

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER
S’especifica que correspon a la direcció de la ZER assignar a cada escola el nombre de llocs de treball i l’especialitat docent, i es concreten les comissions de seguiment en la implementació del pla experimental del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural.

Actuacions del centre en diversos supòsits
S’exposen les funcions de l’equip d’assessorament tècnic civil en l’àmbit de família i s’enllaça amb el “Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius”.

Formació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques
S’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.

Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet
S’ha adequat el document al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

7 de juny de 2018

Pla de formació 2018

Pla de formació per al personal d’administració i serveis  del Departament d’Ensenyament

Any 2018Períodes d’inscripció


·         Període 1:
Activitats que es realitzaran entre el 12/02/2018 i el 31/05/2018

Inscripció: del 20/12/2017 al 15/01/2018

Validació dels caps: del 29/01/2018 al 2/02/2018·        Període 2:
Activitats que es realitzaran entre l’1/06/2018 i el 31/07/2018


Inscripció: del 20/04/2018 al 30/04/2018

Validació dels caps: del 14/05/2018 al 18/05/2018·         Període 3:
Activitats que es realitzaran entre el 3/09/2018 i el 30/11/2018


Inscripció: del 5/06/2018 al 13/06/2018

Validació dels caps: del 27/06/2018 al 3/07/2018

  

Com inscriure’t…

Heu d’entrar al següent enllaç:

Les persones interessades a inscriure’s a qualsevol activitat de formació del Pla de Formació per al PAS  han de fer la sol·licitud en línia mitjançant el botó Forma't de la dreta d'aquesta pàgina.Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol·licitar.
Important:
Cal recordar que els empleats públics tenen dret a 40 h de formació. Per aquest motiu es recomana consultar tota l’oferta formativa i en cas que una inscripció estigui tancada, es reservi les hores per poder realitzar la inscripció en el moment que s’obri.

TIPUS DE FORMACIÓ

Formació a partir de necessitats dels col·lectius

Són activitats dissenyades a partir de diverses fonts d’informació:
  • · Qüestionaris de detecció de necessitats a responsables d'unitats i serveis, directors de centres educatius i personal d'administració i serveis
  • ·  Anàlisi de qüestionaris de satisfacció d’alumnes
  • ·  Anàlisi d’informes de formadors
  •    Revisió de programes formatius
Formació a mida

Són les activitats dissenyades a partir de les propostes realitzades per les unitats o serveis del Departament, a través de la fitxa de formació a mida.


Formació estratègica

Són les activitats planificades conjuntament amb unitats del Departament en matèria de prevenció dels riscos del lloc de treball, protecció de dades personals, transparència i accés a la informació, procediment administratiu, administració electrònica, Esfer@, etc.


Compromisos per a la formació

Per tal de garantir la qualitat i l’eficiència de la formació, són condicións indispensables per a totes les activitats:
·         En el cas que una persona s’hagi inscrit i per motius personals o professionals no hi pugui assistir, caldrà informar la baixa al Servei de Formació, amb una setmana d’antelació al començament de l’activitat. D’aquesta manera es podran cobrir les baixes amb persones que no hagin estat acceptades. En el cas que la persona no comuniqui la baixa, se li comptabilitzaran les hores de formació.

·         En el cas de la formació en prevenció de riscos laborals del lloc de treball, és obligatòria segons la normativa vigent.


         En el cas d’activitats amb avaluació de la transferència, la persona s’haurà de comprometre a transferir els aprenentatges al lloc de treball i a mesurar-los, a través d’una carta de compromís.


4 de juny de 2018

Curs d'habilitació per al personal Educador d'Educació Especial del bloc 2

Curs d'habilitació per al personal Educador d'Educació Especial del bloc 2


El Departament ho realitzarà del 15 de juny al 15 de juliol de 2018. La formació serà virtual, amb dues sessions presencials que tindran lloc en els centres i en les dates que s’indiquen a continuació:

-          Institut Salvador Seguí de Barcelona – Sessions presencials el 5 i el 12 de juliol
-          Institut Mont Roig de Terrassa – Sessions presencials el 4 i l’11 de juliol
-          Institut Montilivi de Girona – sessions presencials el 3 i el 5 de juliol
-          Institut Gaudí de Reus – sessions presencials el 3 i el 12 de juliol
-          Institut Ronda de Lleida – sessions presencials el 3 i el 13 de juliol.

El Servei de Formació es posarà en contacte amb vosaltres  per comunicar-vos l’edició i el centre que teniu assignats.

Qui està al Grup 2? 

El personal laboral temporal que disposa de titulació de l’àmbit educatiu, d’entre les titulacions establertes per la Resolució de 22/6/2017.

Així mateix han de complir el requisit d’antiguitat mínima necessària de 2 anys en la categoria professional d’educador/a d’educació especial en centres públics.

Trobareu tota la informació al PORTAL DE CENTRES 

Si teniu qualsevol dubte o incidència, recordeu que us podeu posar en contacte amb els delegats o delegades de CCOO més properes.