23 de maig de 2017

Oferta pública personal laboral, en quin punt ens trobem?

Els pressupostos de la Generalitat preveuen una oferta pública de 7.500 places de les quals 380 seran de TEI.

El Departament d'Ensenyament no ha fet cap concreció de l'oferta pública d'aquestes places.

Heu de saber que:

· L'Aprovació dels pressupostos de l'Estat poden incrementar la quantitat de places d'oferta pública.
· Hi ha un període de tres anys per fer efectiva la convocatòria d'oferta pública. 
· Funció Pública ha demanat als diferents departaments que convoquin el canvi de destinació de les diferents categories, ja que és un pas previ i necessari abans de fer la convocatòria d'oferta pública.
· Pel que fa als temaris de TEI, com és una categoria de la qual no s'ha fet mai una oferta pública d'oposició NO hi ha temaris elaborats. El contingut dels temaris s'ha de convenir amb el Comitè Intercentres, la qual cosa encara no s'ha fet.

Preparació de les proves del concurs oposició. Formació

Un cop aprovada l'oferta pública i definits els temaris des de CCOO farem cursos d'orientació i preparació del procés públic d'oposició.

La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya ha creat un grup de correu perquè puguis estar informa't, a més, podràs fer consultes específiques de la teva situació concreta.

http://bit.ly/PersonalLaboral

Omple el formulari anterior i rebràs al teu correu electrònic tota la informació sobre l'oferta pública, temari i cursos 11 de maig de 2017

Llistes definitives del concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral

Llistes definitives del concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral                      Categories professionals:


                       Calendari:

 • Prova de llengua catalana: - Dilluns 15 de maig de 2015, a les 9,30 h Lloc: Serveis centrals del Departament d’Ensenyament (planta 4-D, sala 4A12) 

 • Prova professional (supòsit pràctic)
Educador/a d'educació especial (EEE). - Dimecres 24 de maig de 2017, a les 16,00 h Lloc: Serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Planta baixa, sala d’actes)

Integrador/a social (INS). - Dimecres 24 de maig de 2017, a les 18,00 h 
                         
                        Lloc: 
Serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Planta baixa, sala d’actes)

Consisteix en resoldre un supòsit pràctic per cadascuna de les opcions d’acord amb les funcions de cada categoria laboral. Per dur a terme aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper. S’estableix una durada màxima d’una hora i mitja.

28 d’abril de 2017

Procés de titulació del personal educador d'educació especial

Com ja us vàrem informar, amb data 1 de març de 2017, es va signar un
Acord sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada del personal Educador/a d’Educació Especial que tindrà efectes a partir de l'1 de setembre de 2017.

En aquest Acord es determina com a titulació específica requerida per al desenvolupament dels llocs de treball del personal educador d’educació especial en centres públics el títol de Tècnic Superior en Integració Social o equivalent, la qual cosa dona resposta a una demanda històrica del col·lectiu com és una titulació d’accés específica per treballar en aquesta categoria  i que afavoreixi el seu reconeixement professional.

El personal educador amb contractació fixa queda exempt d'aquest procés.

El Departament ha elaborat un pla per dur a terme l'adequació del perfil professional en relació a  les persones del bloc 1 que no  tenen la titulació d'integració social o equivalent, consistent en:
 • L' habilitació del personal del bloc 1 de la borsa de treball que tinguin una titulació relacionada amb el món educatiu.
 • Un pla de formació en el cicle d'Integració Social per les persones del bloc 1 que van accedir amb el batxillerat o altres titulacions. Aquestes   el  podran realitzar a distància per l' IOC (Institut Obert de Catalunya)  i de forma gratuïta. Així mateix aquest pla  preveu un procés d'acreditació de competències .
 • El personal temporal que estigui en actiu a 1 de setembre de 2017 i no disposi de la titulació esmentada, mantindrà la seva vinculació vigent i disposarà d’un termini de quatre anys per obtenir l’habilitació i/o la titulació corresponent.
 • Aquest termini també s’aplicarà al personal que hagi prestat serveis durant un període mínim de dos mesos durant el curs escolar 2016-2017.
Us volem manifestar el posicionament de CCOO respecte el tema de la titulació:

Tot i valorant positivament la feina del departament a l'hora d'elaborar un pla de formació a distància, considerem que hauria de tenir caràcter voluntari  i no obligatori tal com el presenten.

Considerem que tothom del bloc 1 que hagi superat el període de prova ha de ser habilitat per seguir fent la feina que està fent i per poder-se presentar a les convocatòries d'oferta pública, quan surtin,  ja que en el moment d'accedir a la borsa i a la contractació reunia els requisits de titulació que se li demanaven i que queden recollits en conveni.

Des de CCOO, i així ho hem manifestat al Departament, seguirem defensant l'habilitació de tot el bloc 1 i seguirem treballant per aconseguir aquest objectiu.

Borsa de treball de personal laboral

formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.


El termini serà de vint dies naturals i s’iniciarà el proper dimarts, dia 2 a les 00 h
(Durant aquest cap de setmana la web de l’aspirant estarà inoperativa perquè es realitzaran les tasques de preparació de la convocatòria.)

 • La borsa s'obre per als integrants del bloc 1 i 2  per totes les categories professionals i tots els àmbits geogràfics.
 • La borsa s'obre també, per a les persones participants del bloc 3. per a totes les categories professionals i àmbits geogràfics excepte per les categories d'auxiliar d'educació especial (D1) i de netejador/a d'institut (E) que no s'obre convocatòria per a cap àmbit geogràfic.
 • Tothom haurà d’acceptar el tractament de les seves dades d’acord amb la LOPD i també l’autorització a fi que el Departament pugui consultar la inexistència de delictes de naturalesa sexual. En el cas que alguna persona no volgués acceptar, haurà d’adreçar-se als Serveis Territorials.
 • Atès l’acord de titulació del personal educador d’educació especial, totes les persones que actualment formen part del bloc 3 d'aquesta categoria hauran de validar de nou totes les dades i afegir si disposen la titulació que a partir d'ara es requereix. Si no el tenen, resultarien excloses d’aquesta categoria.
 • Tots els participants de la borsa han de confirmar la seva continuïtat encara que estiguin en actiu
 • Les persones que estiguin interessades en formar part de la borsa de treball han de formalitzar la seva sol·licitud a través de la web de l’aspirant
 • Fins al 22 de maig, cal presentar al registre dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament (o del Consorci d'Educació de Barcelona)  el document imprès que genera l'aplicació informàtica així com els documents que cal presentar per justificar els requisits al·legats.

20 d’abril de 2017

Convocatòria de places d'oferta pública

El dilluns 3 d’abril es va convocar la Mesa General de la Funció Pública desprès de reiterades peticions dels sindicats. En aquella reunió es va anunciar la voluntat del govern de treure 7.500 places d’oferta pública.

CCOO vam manifestar que aquesta proposta és insuficient per fer front als alts índexs de temporalitat que te acumulada l’administració i que xifrem en 45.000 places estructurals, ocupades per personal interí.

El Govern el dia 18 d’abril  va aprovar  l’oferta pública de 7721 places, de les quals 380 són places de personal laboral tècnic en educació infantil (TEI)

Aquesta és la informació que disposem a dia d’avui. Esperem que tant Funció Pública com el Departament d’Ensenyament donin les explicacions oportunes a les meses de negociació corresponents que ja hem sol·licitat amb caràcter d’urgència.

Us anirem informant de tot el procés a mida que tinguem informació contrastada i fiable.

Així mateix des de CCOO, arribat el moment, us farem una proposta de curs orientatiu i preparatori del procés d’oposicions tal i com regula el VI Conveni Únic de personal Laboral.

30 de març de 2017

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs de canvi de destinació del personal laboral fix del Departament d'EnsenyamentUs informem que amb data 30 de març de 2017 el Departament ha publicat la llista provisionalde persones participants admeses i excloses en el concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament (convocatòria núm. LEN/002/16)

2 de març de 2017

Acord sobre perfil professional i distribució de la jornada. Educadors d’educació especial.

Acord sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador d’educació especial en centres públics del Departament d’Ensenyament.

16 de febrer de 2017

Curs sobre canvi de destinació de personal fix

Curs sobre la convocatòria de canvis de destinació de personal fix de els categories d'Educadora d'Educació Especial i d'Integradora social

Com elaborar casos pràctics?