20 de juny de 2013

Comitè intercentres: col·lectiu d'educació especial i personal de programes (17 de juny de 2013)

Comitè intercentres: col·lectiu d'educació especial i personal de programes (17 de juny de 2013)COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL
DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Us passem a informar de la reunió que el Comitè Intercentres va mantenir dimecres 5 de juny amb el Departament sobre qüestions relacionades amb els diversos col·lectius de professionals d’atenció educativa de centres i serveis educatius.

Col·lectiu d’educació Especial


. Fisioterapeutes: El Departament explica que, l’acord laboral pel que fa a les condicions del personal fisioterapeuta, ha quedat desfasat i que hores d’ara està completament “descontextualitzat” i es per això que han decidit, a la vista de la pregunta que vàrem fer des del Comitè Intercentres sobre l’horari d’aquest col·lectiu adscrit a centres d’educació especial, que a partir del proper curs adscriuran als fisioterapeutes que ara estan a centres d’EE als EAP més propers al centre, així d’aquesta manera tots cobraran el complement de Serveis Educatius i faran l’horari dels serveis educatius de 35 h.


. Educadors/res d’educació especial: El Departament segueix sense voler canviar el tema de l’horari malgrat les repetides peticions i justificacions. Malgrat tot hem tornat a fer una petició per escrit de mesa tècnica d’educació especial per tal de negociar els horaris dels diferents grups professionals, les funcions, l’adscripció a centres i els criteris, l’escolaritat compartida i les ràtios.
D’altra banda i pel que fa al conflicte col·lectiu que vàrem presentar per segona vegada referent a l’horari del personal educador, volem informar-vos que tenim nova data de judici pel proper 10 de juliol al Tribunal Superior de Justícia.


Personal de Programes


. Programa FIAP: Prové d’un antic acord amb el Departament d’Empresa i Ocupació i el “SOC” que en principi tenia durar fins el curs 2011-2012 però durant aquest curs el Departament no va rebre l’assignació pressupostària pactada. D’altra banda s’estava en un període transitori de regulació de la Formació Professional i per tant la Consellera va emetre una Resolució establint un programa FIAP propi del Departament pel curs actual i prorrogable pel proper curs 2013-2014. Ara s’està a l’espera del que resulti entre d’altres amb la LOMCE i la regulació de la FP. Aquest personal fins ara depenia de forma integra de la Direcció de Serveis i es gestionava des de la subdirecció de personal inclosa la nòmina, però de cara al curs vinent la gestió de la nòmina serà a càrrec de professorat que és qui realment ha posat els diners per fer efectiu el pagament d’aquest personal, la resta es seguirà gestionant des de personal PAS, les persones no han de tornar a signar contractes, però de moment només tenen garantida la contractació fins el 31 d’agost de 2014.


. Personal Integrador Social: provinents de diferents programes PROA i altres. El Departament està pendent de la Conferència Sectorial de Madrid a la que ha d’assistir la Consellera per saber quines dotacions es tenen per aquests tipus de programes. El Departament aposta per la continuïtat del programa i el Comitè hem demanat la incorporació a la plantilla del Departament dels treballadors i treballadores d’aquest col·lectiu.AMRC                       CCOO                       JUNTS                      UGT               USTEC