28 de juny de 2013

Comitè Intercentres: Llars d'infants i personal ajudant de cuina-netejadora


COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Us Fem a mans un resum de les qüestions en materies de calendari i plantilles que el Departament ens ha presentat en la reunió d’avui, 21 de juny de 2013.

El Departament presenta:
  • una proposta  sobre el calendari laboral del personal de les Llars d’infants per al curs 2013- 2014 i 
  • una proposta sobre l’horari de treball del personal ajudant de cuina-netejadora.


Sobre el calendari proposen tres punts:

1.- Calendari de l’1 de setembre fins el 15 de juliol

2.- La jornada de treball entre les 9 i les 17 hores, llevat dels períodes en que no hi ha alumnat compressos entre l’1 i 11 de setembre de 2013 i entre l’1 i el 15 de juliol de 2014 que serà de 9 a 14 h. Això sens perjudici que es puguin establir altres horaris per al personal de la categoria professional d’ajudant de cuina-netejadora.

3.- Es compabilitzaran com a hores de treball efectiu un total de divuit hores fora de l’horari establert, que es podran distribuir al llarg del curs escolar i que es dedicaran a la organització de tasques i activitats durant el curs (atenció a les famílies, compra de materials, formació, preparació de tasques, resolució d’incidències eventuals...) aquestes hores poden no ser de presència obligatòria en el centre de treball i la seva realització serà consensuada entre el personal i la direcció de cada llar .

Pel que fa a la proposta d’horari del personal ajudant de cuina-netejadora el Departament proposa:

1.- Que el personal amb contracte de treball vigent d’aquesta categoria que realitza horari de 9 a 17 h., es podrà acollir VOLUNTÀRIAMENT a la opció de les dues modalitats horàries següents que serà consensuada entre la persona treballadora i la direcció de la llar: entre les 11h. i les 19 h. O bé entre les 7 h. i les 15 h.
En principi les persones interessades podran sol.licitar el canvi abans del 15 de juliol al seu SSTT o Consorci de Barcelona.
Si s’opta per l’horari de 7 a 15 h. Aquest es considera horari continuat i tindrà una única pausa de 20 minuts segons el Conveni.

2.- El personal de nova contractació desenvoluparà la jornada de dilluns a divendres en alguna de les modalitat horàries a proposta de la direcció de la llar.

3.- Haurà de quedar garantit el servei durant l’horari d’activitat de la llar de 9 a 17 h.

4.- Durant els període en què no hi ha atenció als infants , la jornada laboral serà de 5 hores desenvolupades en la franja horària que sigui consensuada entre la persona treballadora i la direcció de la llar.

Pel que fa a la plantilla el Departament presenta un quadre amb les dotacions resultants de l’aplicació dels criteris que ja us vam informar, la conseqüència directa és que hi haurà un moviment de treballadores per tal de redistribuir la plantilla actual de personal propi a les noves dotacions dels centres.

El Departament manifesta  que donarà la oportunitat a les treballadores amb contractació fixe a presentar proposta de canvi voluntari a llocs de treball que hagin quedat vacants com a conseqüència de la desaparició del servei prestat per empreses. El Departament informarà  a les persones treballadores amb contractació indefinida tant dels llocs de treball vacants com de les dates per presentar la sol.licitud de canvi.

Personal educador

La plantilla del personal educador, sempre segons les dades que utilitza el Departament i que no ens dona a conèixer, es susceptible de patir una reestructuració en funció de la matrícula pel proper curs, ens informen que segons les dades del present curs hi haurien 11 dotacions sobreres però que proposen establir uns criteris temporals pel manteniment de la plantilla:

-         Es dotarà d’una tercera rotativa als centres amb 10 unitats
-         Es dotarà d’una segona rotativa als centres amb 7 unitats
-         Aquests centres hauran d’assumir la primera de les baixes per malaltia que es produeixi als centres.

El Comitè Intercentres valorarà en la propera reunió totes aquestes dades i emetrà una informació conjunta de la qual tindreu informació. Igualment esperem una nova convocatòria del Departament per la primera setmana de juliol.
                                                                                                      

CCOO             UGT             USTEC             AMRC              JUNTS

Barcelona, 21 de juny ded 2013