20 de juny de 2013

Comitè intercentres: Mesa Tècnica de Llars d’Infants (17 de juny de 2013)

Comitè intercentres: Mesa Tècnica de Llars d’Infants (17 de juny de 2013)

COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT


Dilluns 17 de juny es va reunir per primer cop la Mesa Tècnica de Llars d’Infants, va ser una reunió llarga, desagradable i pujada de to. Recordem que el Departament en l’últim Comitè Intercentres ens va plantejar la seva voluntat de fer determinats canvis. A petició del Comitè es va obrir aquest espai de negociació i els temes tractats van ser:

Calendari:

El Comitè proposa, el manteniment de l’horari intensiu durant la primera quinzena del mes de setembre donat que una part de la feina no es pot fer en el centre. Després de molt discutir el Departament manifesta que el que volen és d’apropar-se a les 1633 h. anuals amb un redactat que digui que l'horari de 2 a 5 de la tarda de l’1 al 10 setembre, no serà fet ni en horari fix ni de presència obligada en el centre. Els hem dit que facin una proposta de redactat que englobi a tot el personal del centre.


Horari del personal de neteja:

Hem demanat que quedi recollit al document d'instruccions que serà voluntari el canvi d’horari per a totes les treballadores actualment en actiu, per tal de garantir que les persones que no vulguin el canvi no es veuran obligades. A més demanem que en cap franja horària no hi hagi cap persona sola al centre per tal de prevenir situacions de risc.


Plantilles

Seguint amb el personal de neteja, el Departament manifesta que han modificat els criteris per establir la plantilla de netejadors/res-ajundants de cuina i queden així:

 • 75 m2. per persona i hora 
 • Si el centre te 7 o més grups tindrà una dotació més 
 • Per la cuina s'afegirà, entre 0 i 35 usuaris alumnes (personal no) 1/2 dotació, a partir de 35 usuaris 1 dotació sencera. 
 • Es garantiran 2 dotacions com a mínim per centre. 
 • Si el resultat d'aplicar tot això dona un número amb decimals, per exemple 2,5 dotacions, l’arrodoniran a l'alça, és a dir 3 dotacions. 
 • A partir de l'aplicació d'aquests criteris el Departament diu que de la plantilla pròpia tenen 38 dotacions sobreres i de la plantilla d'empresa 17 dotacions sobreres.

Això fa un total de 55 llocs de treball sobrers, tenint en compte que el personal d'empresa, sense comptar cuineres que en són 10, són 53 dotacions, han decidit que a partir del 31 d'agost ja no es renovaran els contractes de serveis amb les empreses i faran una recol·locació a totes les llars del personal propi. Tindran en compte la voluntarietat de canvi de les persones fixes i les interines que s'hagin de recol·locar ho faran a partir de la borsa, la trampa és que aquestes persones interines amb un nou contracte pretenen que facin el nou horari.


Pel que fa a les cuineres, el Departament manifesta que a la borsa no tenen personal d'aquesta categoria i que per tant podria incorporar a la borsa a les cuineres d'empresa amb els serveis prestats corresponents i contractar-les com a personal del Departament.


Personal educador:

Davant la manca de dades que el Departament es nega a facilitar al Comitè hem manifestat al Departament que el nostre objectiu principal és el manteniment de les plantilles i les condicions laborals, es per això que fem unes aportacions que amb independència de la matrícula mantingui la totalitat de llocs de treball:


 • Una dotació per tal d’atendre els alumnes amb necessitats educatives especials i poder donar una atenció més individualitzada a la diversitat i la inclusió. 
 • Adaptació de la matricula a la demanda, en l’actualitat hi han dificultats per fer canvis amb posterioritat a la publicació de la oferta. 
 • Reducció de l’horari de docència, com a mesura de prevenció de riscos laborals tant en quant es redueix la càrrega de treball, per tal de poder fer front a situacions imprevistes i a més d’aquesta forma es facilitaria la utilització dels escassos elements informàtics del centre per l’elaboració de material, informes, etc. 
 • Implementar els Equips Directius amb una secretaria i una coordinació pedagògica, ja que donada la complexitat actual dels centres, amb l’autonomia de gestió i tot el que representa, no te sentit el manteniment de direccions unipersonals per l’acumulació de tasques i responsabilitats. 
 • La qualificació d'alguns centres en CAEP, atenent a paràmetres de zona, matricula i població. El Departament manifesta que pren nota d’aquestes aportacions i per tal de donar-nos resposta a tots aquests temes ens tornen a citar pel proper divendres dia 21 de juny a les 10h.CCOO UGT USTEC AMRC JUNTS