18 de juny de 2013

Nova ofensiva del Departament al personal d'Educació Especial

Nova ofensiva del Departament al personal d'Educació Especial


El passat 5 de juny varem tenir reunió del Comitè Intercentres amb el Departament i entre d’altres temes el Departament ens va plantejar canvis que afecten al personal Fisioterapeuta.

El Departament explica que, l’acord laboral referent a les condicions del personal fisioterapeuta, ha quedat desfasat i que hores d’ara està completament “descontextualitzat” i es per això que a partir del proper curs adscriuran als fisioterapeutes que ara estan a centres d’EE als EAP més propers al centre, així d’aquesta manera tots cobraran el complement de Serveis Educatius i faran l’horari dels serveis educatius de 35 h.

CCOO mantenim que malgrat tot el manifestat, l’acord de funcions del personal fisioterapeuta és vigent i que volem que es mantingui la voluntarietat de l’adscripció als Serveis Educatius.

Pel que fa al personal Educador d’Educació Especial, com a Comitè Intercentres ha tornat a fer una petició per escrit de Mesa Tècnica d’Educació Especial per tal de negociar els horaris dels diferents grups professionals, les funcions, l’adscripció a centres i els criteris, l’escolaritat compartida, les ràtios…

CCOO apostem per un diàleg que ens condueixi a establir criteris i paràmetres consensuats i que garanteixin tant unes condicions laborals adequades, la seguretat i la salut laboral com el manteniment de la plantilla.

D’altra banda informar-vos que vàrem presentar per segona vegada un conflicte col·lectiu referent a l’horari del personal educador, i del qual ja en tenim nova data de judici pel proper: 10 de juliol al Tribunal Superior de Justícia.