5 de juny de 2013

Programa FIAP

Programa FIAP

El passat 5 de juny  varem tenir reunió de Comitè Intercentres amb el Departament. Un punt de l’ordre del dia  era sobre la situació del programa FIAP
 
El Departament d’Ensenyament ens va recordar que l’any passat, i en espera que es reguli i es desenvolupi la legislació referent a la formació professional, els cursos del programa FIAP van ser assumits com a formació pròpia del Departament arrel d’una Resolució de la Consellera pel curs actual i prorrogable pel proper curs 2013-2014.
 
Ens varen manifestar que s’està a l’espera del que resulti entre d’altres amb la LOMCE i la regulació de la FP.
 
Així mateix ens varen informar que aquest personal que fins ara depenia de forma integra de la Direcció de Serveis, però que de cara al curs vinent la gestió de la nòmina es gestionarà des de la Direcció General de Professorat que és qui realment posa els diners per fer efectiu el pagament d’aquest personal, la resta es seguirà gestionant com fins ara des de personal PAS, les persones no han de tornar a signar contractes. El Departament va manifestar que de moment el personal del programa FIAP tenen garantida la contractació fins el 31 d’agost de 2014.

CCOO treballarem per tal d’incorporar al conjunt de monitors al programa de formació inicial PQPI dins el nou marc que estableixi la nova normativa estatal.