13 de juny de 2013

Resum del Comitè Intercentres del Personal Laboral (6 de juny de 2013)

COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT


Us passem a informar de la reunió que el Comitè Intercentres va mantenir dimecres 5 de juny amb el Departament.

Pel que fa a les llars d’infants  la Subdirectora General de Personal d’Administració i Serveis ens explica que per encàrrec de la Consellera es va constituir un grup de treball per avaluar tot el que te a veure amb les llars del Departament, amb la participació de les  diferents direccions generals que hi tenen competències i per personal tècnic. El grup de treball ha aprovat unes conclusions les quals ens presenten:
  • Ràtios: De moment mantenen les ràtios de cara al curs vinent, ja que entre d’altres coses, hi ha un grup de centres, uns 12, que no compleixen amb la normativa de metres quadrats que marca el Decret, i per tant no volen forçar cap modificació en aquest sentit.
  • Calendari escolar: recullen els tres dies de lliure disposició.
  • Calendari laboral: inici alumnes 12 de setembre, final alumnes 30 de juny.
  • Horari d’atenció als infants, de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres, llevat dels dies 12 i 13 de setembre de 2013 i entre el 25 i el 30 de juny de 2014 que serà de 9 a 14 hores.
  • Horari intensiu de l’1 al 15 de juliol
  • Horari de l’1 al 10 de setembre de 9 a 17 h. (8 hores)
  • Com sempre argumenten que no es compleixen les 1.633 h. i que de cara al proper curs amb aquest horari proposat es faran 1.525 h.
Tot això queda recollit juntament amb d’altres qüestions, als documents d’organització de centres que també ens presenten i que pel proper curs han organitzat de forma diferent. Pel que fa a les llars d’infants el Departament ens presenta dos documents, un sobre la organització del centre i un altre sobre la gestió del personal.
Qüestion sobre el Personal 
. Personal educador: constaten la baixada de matrícula i per tant hi haurà centres sobredotats, no volen amortitzar llocs de treball, el que volen és que els aportem idees per tal que es puguin reconvertir en altres tasques o com reubicar el personal sobrer. Insisteixen que estan oberts a escoltar propostes, ells per la seva part han pensat alguna cosa però no ho tenen clar ni decidit. Després de molt insistir demanant les dades de l’estudi que han fet per tal de tenir la informació adient, el Departament només ens diu que amb les dades del present curs i sense tenir en compta la matrícula pel proper, tenen identificades 22 dotacions sobreres, es neguen en rotund a donar-nos més dades.
. Personal de neteja i cuina: El tema no està encara tancat però tenen clar que volen canviar els criteris d’assignació d’aquest personal i han pensat en adjudicar metres quadrats per persona i hora, en concret 25 m2, i faran una proposta a la Directora General quan tinguin totes les dades en funció dels m2 dels centres i d’altres ponderacions, cap a finals de setmana o principis de la vinent.
. Horari de personal de neteja: també volen canvis garantint que una persona, com a mínim, segueixi fent l’horari actual de 9 a 17 h. i la resta de forma voluntària podran escollir passar al nou horari que proposen que sigui de 12 a 20 h. D’altra banda qualsevol contractació que es faci a partir de l’1 de setembre, llevat dels contractes de substitució que tindrà l’horari igual al de la persona substituida, tindrà adjudicat el nou horari. També han tingut en compte el personal d’empresa però no ens han dit com.
. Monitoratge migdia: el Departament deixa de contractar-lo i serà potestat de les direccions dels centres.
Borsa de treball
El Departament no te intenció d’obrir borsa per aquest nou curs, tampoc vol actualitzar les llistes i les vol deixar com estant en aquests moments, al.lega que estant treballant amb l’aplicatiu per millorar-lo i que és molt complicat fer una parada per engegar tot el procés que això significa. 
Davant de totes aquestes qüestions, algunes d’elles molt delicades, el comitè intercentres hem manifestat al departament la nostra més ferma decisió respecte del manteniment de la plantilla actual així com de les condicions laborals i és per això que seguirem amb la negociació el proper 17 de juny.
Barcelona, 6 de juny de 2013

CCOO                          UGT                                 JUNTS                  AMRC                  USTEC