18 de juliol de 2013

Funcions dels professionals d'atenció educativa (Gestió de centres curs 2013/14)

Personal d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa 


Índex

1. Personal d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa 
dels centres educatius................................................................................................ 2 
2. Personal auxiliar d'administració (o administratiu) dels centres educatius............. 3 
2.1. Funcions del personal auxiliar d'administració (o administratiu)...................... 3 
2.2. Jornada i horari de treball del personal auxiliar d'administració 
(o administratiu) ...................................................................................................... 3 
2.3. Jornada i horari de treball del personal interí en aplicació del Pla d'ocupació 
per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014 ................................ 4 
3. Personal subaltern dels centres educatius ............................................................. 5 
3.1. Funcions del personal subaltern...................................................................... 5 
3.2. Jornada i horari de treball del personal subaltern............................................ 6 
3.3. Jornada i horari de treball del personal interí en aplicació del Pla d'ocupació 
per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014 ..................................... 6 
4. Personal tècnic especialista en educació infantil.................................................... 6 
4.1. Funcions del personal tècnic especialista en educació infantil........................ 6 
4.2. Jornada i horari de treball del personal tècnic especialista en 
educació infantil ...................................................................................................... 7 
5. Personal educador d'educació especial en centres públics ................................... 7 
5.1. Funcions del personal educador d'educació especial en centres públics ....... 7 
5.2. Jornada i horari de treball del personal educador d'educació especial 
en centres públics................................................................................................... 8 
6. Personal auxiliar d'educació especial..................................................................... 8 
6.1. Funcions del personal auxiliar d'educació especial ......................................... 8 
6.2. Jornada i horari de treball del personal auxiliar d'educació especial............... 8 
7. Personal netejador dels centres educatius............................................................. 8 
7.1. Funcions del personal netejador...................................................................... 8 
7.2. Jornada i horari de treball del personal netejador............................................ 8