30 de juliol de 2013

Integradors socials: un col·lectiu amb continuïtat


Ens complau comunicar-vos que, després de diverses gestions, finalment el Departament d’Economia ha avançat que donarà la seva conformitat a la redistribució pressupostària per tal de dotar amb recursos econòmics propis els llocs de treball de la categoria professional d’integrador social.

El Departament ens ha informant de la finalització a 31 d’agost del contracte que teníeu actualment vigent, atesa la finalització de la consignació pressupostària a la qual esteu vinculats, i afegint que s’estan realitzant les gestions per tal de disposar de recursos que permetin la formalització d’un nou contracte a partir d’aquest proper mes de setembre.

Estem contents del resultats de les gestions realitzades i esperem que mica en mica es consolidi la presència dels integradors i integradores socials en els centres educatius.

BONES VACANCES !!!