19 de juliol de 2013

Les retallades a les llars d'infants (Comitè intercentres 12 de juliol 2013)

COMITE INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Aquest matí el Comitè Intercentres ha estat reunit amb el Departament per tractar els temes referents a l’inici del proper curs i pel que fa a les llars d’Infants el calendari, l’horari del personal de neteja, la plantilla de personal de neteja i la plantilla del personal educador.

Pel que fa al calendari aquest comitè ha signat un acord pel proper curs en el que queda recollit el mateix contingut del curs anterior respecte de les franges amb jornades intensives dels mesos de juliol i setembre.

Paral·lelament  també s’ha signat l’acord de la modificació voluntària de l’horari del personal de neteja que es concreta en tres possibles opcions i es garanteix la jornada de 5 hores en els períodes de juliol i setembre sense alumnat.

Sobre la plantilla del personal de neteja el Departament ens informa que han recollit alguna de les propostes que vàrem presentar en relació al nombre mínim de persones a cada llar. En aquest sentit ens han informat que els centres que tinguin fins a tres aules es manté la dotació mínima de dues netejadores, els centres amb 4 aules passaran a tenir 3 dotacions i els que tinguin 7 o més aules una dotació més. Aquesta nova distribució significa que hi haurà un increment de plantilla de 22 dotacions respecte de la plantilla actual del Departament.

El Departament s’ha compromès a efectuar un acte públic d’adjudicació de les places que quedin vacants un cop que s’hagin fet efectius els possibles canvis de treballadors/res amb contractació indefinida.

Pel que fa a la plantilla del personal educador, el Departament manifesta que vol mantenir els números globals de plantilla, tot i així segons les matrícules i el nombre d’aules hi ha 11 dotacions sobreres que algunes es mantindran als centres i d’altres es distribuiran on calgui.

El proper dimecres tornem a tenir reunió i serà en aquell moment que el Departament ens lliurarà les dades concretes de tot plegat.

Donat que a partir del proper dia 15 de juliol les llars d’Infants romandran tancades podreu accedir a tota la informació a les webs dels diferents sindicats integrants del Comitè Intercentres

CCOO                       UGT               USTEC                      AMRC                       JUNTSBarcelona, 12 de juliol de 2013