26 de juliol de 2013

Llistat definitiu de professorat de religió de primària i secundària (curs 2013/2014)

Accés a destinacions provisionals per a professors de religió en centres educatius públics (Web del Departament)


El Departament d'Ensenyament regula l'accés a la destinació provisional per ocupar els llocs de treball que restin vacants a 1 de setembre de 2013.
Cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona publiquen les llistes de participants i vacants i convoquen els actes d'adjudicacions de cada un dels nivells (primària i secundària).


Publicació de llistat definitiu de professorat de religió de primària i secundària, de centres vacants i actes d'adjudicació:


Normativa
La Resolució ENS/1290/2013, de 12 de juny,  regula el procediment d'accés del professorat de religió a la destinació provisional en els centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 6400, de 19.6.2013)Resolució ENS/1482/2013, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/1290/2013, de 12 de juny, per la qual es regula el procediment d'accés del professorat de religió a la destinació provisional en els centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.