18 de juliol de 2013

Organització de les llars d’infants

Documents per a l’organització i la gestió dels centres curs  (+)

Organització de les llars d’infants 
Índex

1. Organització de les llars 
2. Organització del temps escolar 
2.1. Calendari escolar
2.2. Horari de les llars d'infants
3. Organització dels grups d'infants
4. Personal de les llars d'infants
4.1. Direcció de la llar d'infants
4.2. Personal educador
4.3. Personal de cuina 
4.4. Personal de manteniment
4.5. Personal ajudant de cuina-netejador
5. Jornada i horari del personal de les llars d'infants
6. Normativa d'aplicació


Font:

Documents per a l’organització i la gestió dels centres curs (+)