Eleccions Sindicals

24 de juliol de 2013

PROA, un programa imprescindible


Des de CCOO manifestem la nostra preocupació  davant la indefinició de la continuïtat del programa PROA finançat amb fons europeus i que s’implementa en  alguns instituts i algunes escoles de primària i que dona feina a uns 90 integradors i integradores  socials.

Des de CCOO hem defensat  i així ho hem manifestat reiteradamant en les reunions de Comitè Intercentres amb el Departament que arribat el moment de la desaparició dels fons europeus que sustenten aquest programa, els i les integradores socials passessin a formar part de la plantilla pròpia del Departament d’Ensenyament.

Sembla ser que el Departament estaria disposat a acceptar aquest repte però cal que la decisió última tingui la conformitat d’Economia  i de la resta del Govern. Estem treballant per aconseguir-ho.

Esperem que aquesta indefinició s’acabi concretant amb la continuïtat de la contractació de la totalitat dels treballadors i treballadores d’aquest programa.