24 de juliol de 2013

PROA, un programa imprescindible


Des de CCOO manifestem la nostra preocupació  davant la indefinició de la continuïtat del programa PROA finançat amb fons europeus i que s’implementa en  alguns instituts i algunes escoles de primària i que dona feina a uns 90 integradors i integradores  socials.

Des de CCOO hem defensat  i així ho hem manifestat reiteradamant en les reunions de Comitè Intercentres amb el Departament que arribat el moment de la desaparició dels fons europeus que sustenten aquest programa, els i les integradores socials passessin a formar part de la plantilla pròpia del Departament d’Ensenyament.

Sembla ser que el Departament estaria disposat a acceptar aquest repte però cal que la decisió última tingui la conformitat d’Economia  i de la resta del Govern. Estem treballant per aconseguir-ho.

Esperem que aquesta indefinició s’acabi concretant amb la continuïtat de la contractació de la totalitat dels treballadors i treballadores d’aquest programa.