12 de març de 2014

Personal laboral. Nova avaluació dels llocs de treball del PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Veure el full en format pdfCCOO ha reclamat aquesta avaluació a partir del canvi horari i la sobrecarrega de tasques que aquest comporta.

A la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del mes de febrer de 2013 es va aprovar, a proposta del Comitè Intercentres, l’avaluació dels llocs de treball del col•lectiu d’educadors/es d’educació especial.

Un any després a la Programació Anual de l’any 2014 del Servei de Prevenció de Riscos Laborals,
s’ha inclòs la realització de l’avaluació de riscos (a les especialitats de psicosociologia i ergonomia) del col•lectiu.

Segons les manifestacions del Servei de prevenció:
“De les avaluacions realitzades al col•lectiu de referència, la informació més significativa correspon a l’avaluació psicosocial realitzada l’any 2010 als Centres d’Educació Especial; degut a aquesta circumstància, i amb la intenció de poder fer una anàlisi comparativa, l’avaluació d’aquest col•lectiu es realitzarà en aquesta tipologia de centres.”

Per la qual cosa proposa fer la mostra a:
•9 CEE (que suposen aproximadament el 39% dels CEE que tenen EEE).
•El nombre de persones incloses a la mostra: 72-78 EEE (aproximadament el 50%
del total dels EEE que presten servei a CEE).

 Els centres seleccionats són:

CEE CONXA ESPINA, BARCELONA CONSORCI
CEE MARE DE DEU DEL PONTARRÓ MARTORELL BAIX LLOBREGAT
CEE FONT DE L'ABELLA GIRONA GIRONA
CEE MARE DE DEU DEL MONT VILAFANT GIRONA
CEE ESPERANÇA LLEIDA LLEIDA
CEE HORITZÓ PINEDA DE MAR MARESME-VALLÈS ORIENTAL
CEE LES AIGÜES MATARÓ MARESME-VALLÈS ORIENTAL
CEE CA N'ORIOL RUBÍ VALLÈS OCCIDENTAL
CEE FRANCESC BELLAPART SABADELL VALLÈS OCCIDENTAL

Des de CCOO considerem que aquesta avaluació s’hauria de realitzar a la totalitat del col•lectiu ja que aquesta mostra ignora al personal que presta serveis a la resta de centres educatius. Som coneixedors que els problemes derivats per l’ampliació de l’ horari afecten a tot el personal i per tant, considerem que seria convenient que es demani l’avaluació. Podeu fer-ho amb una instancia i us podeu posar en contacte amb nosaltres si voleu més informació.

Per últim, volem recomanar-vos que us impliqueu per tal de visualitzar tant la sobrecàrrega de treball com els inconvenients que aquesta mesura suposa en la organització de la vostra feina al centre.