12 de març de 2014

Personal laboral. Personal de neteja i cuina de les Llars d’infants

Personal de neteja i cuina de les Llars d’infants 
CCOO reclama que es faci una avaluació de tots el llocs de treball d’aquest col•lectiu 
Veure el full actualitat en format pdfEl Departament d’Ensenyament aplica, a partir del mes de gener de 2014, unes mesures que repercuteixen en el personal amb contractació laboral de la categories ajudants de cuina-netejador/es i cuiners/res de les llars d’infants amb motiu de la nova organització del servei de cuina i neteja d’aquests centres. 

Una de les mesures és la possibilitat d’una modificació horària respecte del que es tenia fins ara amb caràcter general. 
S’introdueixen elements per l’establiment de plantilla que no s’havien tingut en compte abans, com el metres quadrats i el nombre d’alumnat usuari del serveis de menjador. Això fa que la plantilla es vegi reduïda respecte del total de treballadors i treballadores que prestaven serveis fins a 31 de desembre de 2013.
Aquest fet implica per la categoria d’ajudant de cuina-netejador/a una sobrecàrrega de tasques i per la plantilla de cuiner/a també, donat que la dotació d’ajudant de cuina anirà en funció del nombre d’alumnat usuari, sense tenir en compte altres consideracions.
CCOO denunciem que aquestes modificacions en l’organització del treball poden perjudicar a les persones i el bon desenvolupament del servei dels centres.
Per aquests motius hem sol•licitat al Comitè de Seguretat i Salut (CSSPATL) que es dugui a terme una nova avaluació dels llocs de treball per determinar l’existència de sobrecàrrega de treball que està patint el personal d’aquestes categories per prendre així les accions