23 de setembre de 2014

Instruccions de funcionament de les llars d'infants. 2014-2015

Documents per a l'organització i la gestió dels centres


Organització de les llars d'infants
Publicat per la Generalitat de Catalunya


Accedeix aquí al document en pdf (+)

Índex

1. Organització de les llars 
2. Organització del temps escolar 
2.1. Calendari escolar
2.2. Horari de les llars d'infants
3. Organització dels grups d'infants
4. Personal de les llars d'infants
4.1. Direcció de la llar d'infants
4.2. Personal educador
4.3. Personal de cuina 
4.4. Personal de manteniment
4.5. Personal ajudant de cuina-netejador
5. Jornada i horari del personal de les llars d'infants
6. Normativa d'aplicació


Font:

Documents per a l’organització i la gestió dels centres curs (+)