30 d’octubre de 2014

L'educació especial també s'ho val!

L’educació especial també s’ho val!


Actualment estem vivint moments molt conflictius per la crisi social i econòmica, agreujats però, per les decisions que es prenen tant des del govern central com l’autonòmic i, especialment, el Departament d’Ensenyament.

A CCOO sabem que aquesta crisi afecta les persones de manera desigual. Als més feble els colpeja més i amb més crueltat i, en el món educatiu, hi ha un sector feble històricament: l’educació especial.

Els diversos intents per ordenar l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials han quedat relegats a l’oblit fins i tot abans de la seva aplicació. Entre d’altres causes, per la manca de pressupost adient per tal de fer front a les necessitats reals dels centres, l’alumnat i les famílies.

A partir d’aquí, els professionals laborals que atenen aquest alumnat estant patint en primera persona unes retallades en drets laborals. D’una banda la sobrecàrrega de treball per l’augment d’hores d’atenció als alumnes i d’una altra a nivell retributiu per les retallades de sou per diferents conceptes: paga extra, IT, complement productivitat, tiquets menjador, fons d’acció social....

A més, els professionals que itineren estan cobrant els desplaçaments i les despeses a gairebé sis mesos vista. Això obliga a aquests treballadors i treballadores a invertir una part important del seu sou durant gairebé sis mesos, per tal de poder fer la seva feina en condicions òptimes, abans no comencen a rebre els imports corresponents.

És per això que CCOO, aprofitant el nou nomenament tant de la Directora General d’Educació infantil i primària Sra. Carme Ortoll i de la Subdirectora General d’ordenació i atenció a la diversitat Sra. Mercè Esteve, vam mantenir recentment una entrevista, per tal exposar el nostre punt de vista i situar les nostres demandes.

CCOO, sempre al capdavant en la defensa de l’Educació Especial i dels seus professionals.


Les nostres demandes


- Estem farts de les modificacions imposades com ara l’ampliació horària d’atenció als alumnes que està patint el personal educador. Les 30h d’atenció directa suposen una sobrecàrrega física, psíquica i emocional i atempta directament sobre la salut laboral del col·lectiu.

- S’està incomplint l’Acord de funcions on es concreta l’adscripció del personal auxiliar d’educació especial, ja que actualment les estan ubicant indegudament en USEE. Cada cop més es demana a les auxiliars que realitzin funcions de personal educador. En aquest sentit CCOO proposem que mitjançant una adequació professional el personal Auxiliar esdevingui Personal Educador a tots els efectes.

- D’altra banda denunciem que el Departament ve realitzant un procés de privatització amb la contractació d’empreses de serveis, incorporant les vetlladores a les USEE fent tasques de suport educatiu, en detriment de la seva contractació com personal laboral propi del Departament. Això perjudica greu i directament totes les treballadores.

- Estem preocupats per saber quin és el projecte que fonamenta tots els canvis que estem vivint en aquest sector. Ens interessa saber si el Departament ha abandonat la idea de l’escola inclusiva.

- Les ràtios, les itineràncies, el dimensionament de la plantilla, USEE, funcions, la formació, entre d’altres, són temes que reclamem des de ja fa massa temps, poder tractar i negociar en una mesa tècnica.

El Departament, fins ara, no ha donat resposta a les nostres inquietuds. S’amaga darrera de les decisions preses des d’altres instàncies, Acords de Govern, Funció Pública, Serveis Territorials.

CCOO reclamem al Departament la convocatòria una mesa en l’àmbit del Comitè Intercentres de Personal Laboral per negociar tots aquests aspectes que queden pendents des de ja fa massa temps.Per altra part hem sabut que s’està treballant en l’elaboració d’un nou Decret que ha de regular tot el sector de l’Educació Especial. CCOO exigim la nostra participació conjuntament amb la resta de sindicats presents en el Comitè Intercentres per fer-hi aportacions des de la perspectiva de la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores.

Volem creure que amb aquest Decret el Departament afrontarà d’una vegada per totes una de les seves assignatures pendents que és l’ordenació de l’Educació Especial i que ho farà comptant amb totes les parts implicades del sector.