6 de novembre de 2014

ALERTA: L'administració prepara un nou Decret sobre l'Educació Especial

5 DE DESEMBRE: PRIMERA REUNIÓ D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
En la reunió del Comitè Intercentres del 4 de novembre, la representant de la Direcció General d’infantil i primària ens va informar que estaven preparant un nou Decret sobre l’Educació Especial i que creien que cap a finals de novembre ja el podrien tenir enllestit i preparat per donar cabuda a la participació de sindicats i d'altres entitats. En aquest sentit proposa tenir una primera reunió el proper dia 5 de desembre per establir el calendari i els temes a tractar.

CCOO estem disposats a participar en la elaboració del futur Decret des de la perspectiva dels interessos generals del món de l'Educació Especial i de tot el personal que la configura.

Això no obstant, considerem de cabdal importància situar les qüestions laborals (horaris, funcions, adscripcions ...) en el sí de la Mesa Tècnica d'Educació Especial

Conxita Mañé
Personal Laboral