12 de novembre de 2014

Personal Laboral. Full actualitat Llars d'infants. Novembre 2014

Llars d’infants 

De la manca de matrícules per falta de voluntat política

Veure el full d'actualitat en pdf (+)


Amb motiu dels nomenaments de la Directora General d’Educació Infantil i Primària, Sra. Carme Ortoll, i de la Subdirectora General d’Ordenació i Atenció a la Diversitat, Sra. Mercè Esteve, des de CCOO vam demanar mantenir una entrevista com a noves responsables. A la reunió, a la que també hi assistí la Cap del Servei d’ordenació curricular Sra. Montserrat Payés, vam exposar les nostres inquietuds al respecte de les llars d’infants del Departament d’Ensenyament
Com bé sabeu, la manca de matrícules respon a diferents factors: la ubicació de la llar, motius demogràfics, la matricula conjunta amb la resta de centres municipals o la manca de beques. 
Sembla de poc sentit que les Llars d'Infants públiques restringeixin cada vegada més l’accés a les persones que més ho necessiten, sobretot tenint en compte que les Escoles Bressol d’alguns ajuntaments faciliten beques per aquelles famílies que tenen dificultats.
També vam denunciar la manca de previsió del Departament respecte cap tipus de beca ni ajut pel servei de menjador la qual cosa condiciona la matricula d'un determinat segment de població que no pot pagar un preu tan elevat. L'efecte d’aquesta mesura es tradueix en una manca de matriculació per part de les famílies que no poden fer front a la despesa i com a conseqüència la reducció progressiva de la plantilla de personal. A més, aquesta manca de polítiques compensadores de desigualtats ignora el dret dels infants de 0 a 3 anys a l’escolarització, no com a servei assistencial, sinó com a dret bàsic de ciutadania.
Així mateix vàrem incidir en les aportacions econòmiques que han hagut de fer les Llars a alguns instituts. Aquests diners haurien de revertir a les pròpies llars per tal de garantir el seu futur tot i facilitant la creació de beques i així afavorir les matrícules.

Ens reafirmem en la nostra petició de la creació de beques ajustades a les necessitats actuals que cobreixin el menjador i el període escolar.
Tanmateix el passat dia 4 de novembre, en la reunió del Comitè intercentres varem tornar a denunciar la manca d’interès part del Departament  d’Ensenyament de resoldre  aquesta situació. La reducció de matrícules està estretament lligada al manteniment de la plantilles de personal tan educador com de ajudant de cuina- netejadora.
El Departament va manifestar que aquest no és un tema de la mesa del Comitè Intercentres.  
Davant d’aquesta actitud que CCOO lamentem, emprendrem les mesures que calguin a fi de denunciar aquesta situació que perjudica greument al col•lectiu de treballadores i treballadors i a les famílies.