25 de gener de 2015

Educació especial. Enquesta al personal de suport


En els darrers temps, les condicions de treball del personal laboral d'Educació Especial s'estan empitjorant: increment del temps d'atenció directa, increment del nombre d'alumnes per atendre, reducció salarial, més pressió en els equips de treball, etc.


Des de CCOO volem conèixer la teva situació laboral per tal d'elaborar un informe de l'estat
actual de l'Educació Especial, amb l'objectiu de millorar les condicions laborals i l'atenció
que rep l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials, sobre tot pensant en el proper Decret d'Educació Especial que el Departament ja ha anunciat que presentarà en breu.

Totes les dades s'utilitzaran de forma completament anònima. Et demanem el mail de contacte, no és obligatori però si recomanable, ja que a més us enviarem la informació que
se'n derivi.

Podeu omplir l'enquesta, d'una durada aproximada de 10 minuts, amb el següent enllaç:També et volem demanar que facis difusió de l'enquesta entre les teves coneixences que treballin com educadora o auxiliar d'Educació Especial. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració.