19 de gener de 2015

Mesa tècnica d'Educació Especial (resum reunió 8 de gener)


Resum de la reunió del 8 de gener de 2015


PARLEM DE FUNCIONS...

LLEGEIX EL FULL ACTUALITAT EN FORMAT PDF (+)

Com en l’anterior convocatòria, assisteixen a la reunió per part del Departament representants de la Subdirecció Gral. de Personal d’Administració i Serveis i la Subdirecció Gral. d’Ordenació i Atenció a la diversitat.

En aquesta sessió es parla de les funcions del personal educador i auxiliar d’educació especial indistintament del tipus de centre on es treballi. Es tracta d’identificar quines feines són pròpies de cada categoria ja que moltes funcions que es fan als centres no queden reflectides a en els acords i el conveni. 


CCOO Vam reivindicar el reconeixement de la tasca educativa dels professionals d’educació especial. 


  • CCOO Vàrem denunciar que hi ha USEE amb auxiliars i amb personal vetllador, fent tasques de personal educador. 

  • CCOO Vam argumentar la necessitat de reconvertir en educador/a els auxiliars d’educació especial ja que estan realitzant la mateixa feina. 
  • CCOO Vam insistir amb la necessitat de definir una titulació adequada i establir els itineraris necessaris per acreditar al personal que així ho requereixi.   

  • CCOO Vam donar batalla amb el tema sanitari, els menjadors i l’horari d’obertura del centre i l’horari lectiu, en referència als espais d’acollida. 

Per la seva part, el Departament va manifestar que volen donar instruccions clares als centres i inspecció sobre aquest professionals i les seves funcions, per tal d’estendre el reconeixement de la seves tasques.

La propera reunió està prevista per al 5 de febrer, el Departament proposa parlar de titulacions i si no fos possible parlaríem del tema horaris.

En reunions posteriors tenim el compromís del Departament de negociar els temes relatius als professionals laborals dels serveis Educatius, audioprotesistes i fisioterapeutes.