25 de febrer de 2015

Retribucions per 2015. Taules salarials

Retribucions per 2015. Taules salarials 

Descarregueu aquí el Full d'Actualitat
SUBGRUP
SOU BASE
COMPLEMENT DE GRUP
TOTAL

MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
A1
1.844,12
25.817,68
228,78
2.745,36
2.072,90
28.563,04
A2
1.711,07
23.954,98
228,78
2.745,36
1.939,85
26.700,34
A3
1.600,23
22.403,22
228,78
2.745,36
1.829,01
25.148,58
B1
1.549,85
21.697,90
203,43
2.441,16
1.753,28
24.139,06
C1
1.335,27
18.693,78
143,19
1.718,28
1.478,46
20.412,06
C2
1.215,78
17.020,92
143,19
1.718,28
1.358,97
18.739,20
D1
1.124,36
15.741,04
116,67
1.400,04
1.241,03
17.141,08
D2
1.086,61
15.212,54
116,67
1.400,04
1.203,28
16.612,58
E
1.039,22
14.549,08
113,95
1.367,40
1.153,17
15.916,48

COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS)
GRUP

TRIENNIS
MENSUAL
ANUAL
A
49,40
691,60
B
44,83
627,62
C
40,23
563,22
D
35,66
499,24
E
31,04
434,56


COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL
MENSUAL
ANUAL
Complement singular docents de serveis educatius
309,11
3.709,32
Complement singular docent – Logopeda CREDA
174,04
2.088,48
Complement tasques docents en centres educatius
Professor grup A
Professor grup B


274,59
3.295,08
293,04
3.516,48
Complement singular Serveis Educatius
 Assis. Socials ,Fisios, Audios 
231,00
2.772,00
Director/a de Residència-Internat  CET
713,57
8.562,84
Cap de Col·legi  CET
75,72
908,64Complements  LLARS d’INFANTS
MENSUAL
ANUAL
Director B1  Educador
500,74
6.008,88
Director A3  Adaptació
416,65
4.999,80
Personal Cuina Llars d’Infants D1
153,85
1.846,32
Art.29.2 Complement de Grup dels EAPS. Import del complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al 1er Conveni Únic    Mensual: 260,99   Anual: 3.131,88