11 de març de 2015

Barcelona: Cartell, programa i candidatura

BARCELONA
CARTELL, PROGRAMA I CANDIDATURA DE BARCELONAON HEM D’ANAR A VOTAR

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA:

Mesa electoral central: Coordina la gestió del procés electoral a la província de Barcelona 
Pça. Urquinaona 6 
08010 Barcelona
elecsindlabbcn.ensenyament@gencat.cat
Telf.: 93 551 10 00

Mesa Barcelona II Comarques, Anoia i Osona (excepte Garraf i Alt Penedès) 
Servei Territorial de Barcelona II Comarques.
Carrer Casp, 15 
08010 Barcelona 
Telf.: 93 481 60 00

Mesa Garraf i Alt Penedès 
Vilanova i la Geltrú
Institut Baix a mar
Carrer Àncora, 29, 
08800 Vilanova i la Geltrú, 
Telf.: 936 57 17 42

Mesa Baix Llobregat
Servei Territorial del Baix Llobregat
Carretera de Laureà Miró, 328-330
08980 Sant Feliu de Llobregat
Telf.: 93 685 94 50

Mesa Vallès Occidental
Servei Territorial del Vallès Occidental
Marquès de Comillas,65-67 
08202 Sabadell
Telf.: 93 748 44 55

Mesa Vallès Oriental
Institut Celestí Bellera 
Carrer d'Esteve Terrades, S/N, 
08402 Granollers, 
Telf.: 938 79 49 14

Mesa Maresme
Servei Territorial Maresme 
C/ Churruca, 90 
08301 Mataró 
Telf.:93.693.18.90

Mesa Bages, Berguedà
Servei Territorial de la Catalunya Central.
Carretera de Vic, 175
08243 – Manresa
Telf.:936 930 590

Mesa Consorci d’Educació de Barcelona
Pl. Urquinaona, 6 (cantonada c/ Roger de Llúria)
08010 Barcelona
Telf: 93 551 10 00


Cal recordar que:

Cada mesa es divideix en dos Col•legis: 

•El de personal Tècnic on voten els grups A, B, C1 i Administratius 
•El de personal Especialista. On voten els grups C2, D i E 
El que determina el lloc on cal anar a votar és la ubicació del lloc de treball i no el domicili particular.

Horari de les meses: de 10 h del matí fins a les 19 h.

Disposem de temps per anar a votar... 

•Si la mesa està situada en el municipi on treballem, tenim 1.30 h dins l’horari laboral.
•Si la mesa està situada en un altre municipi diferent del centre de treball, tenim 4 h dins l’horari laboral.
•Les llars d’infants seguint els mateixos criteris tanquen a les 15.30 h o bé a les 13 h.


CCOO SOM

Un sindicat fort
La nostra història ens avala. Des de la solidaritat hem estat capdavanters en la lluita per les millores laborals i educatives del nostre País, a tots els nivells. És per això que som el sindicat de referència en el món del treball.
Estem compromesos amb la millora social i educativa. Aquesta és la nostra força.

Un sindicat plural 
Des de CCOO treballem pel conjunt de treballadors i treballadores de tots els àmbits. Som el sindicat de tot el món del treball i n'assumim la defensa individual i col•lectiva.
Només una organització arrelada en el conjunt de les diversitats de la classe treballadora garanteix l'avenç per millorar les nostres condicions de vida.

Estem arrelats al territori 
CCOO apostem per estar presents a tots els àmbits territorials on es negociïn les nostres condicions laborals. Som molt propers als centres de treball i amb presència a tot el territori català. 

Defensem els sistemes públics
L'educació, la sanitat, les pensions i en general els de protecció social com a elements de redistribució de la riquesa.
Ens impliquem en aconseguir nivells més alts de prestacions i qualitat en la sanitat, l'ensenyament, els transports públics... i també amb altres entitats cíviques per desenvolupar els valors de la pau i la solidaritat.
Perquè volem que la nostra societat sigui cada vegada més justa i solidària.


CCOO VOLEM

Aturar les retallades, recuperar drets i salaris

CCOO continuem lluitant per posar fi a les mesures que el Govern havia anunciat com a excepcionals i de vigència limitada (Acord de Govern 60/2012 del 26 de juny del 2012), i que any rere any li estan donant vigència i continuïtat indefinida.


La Circular 7/2006, sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals, regula els permisos per a l’exercici del vot i participació en les meses electorals.      
          
Per qualsevol incidència relacionada us podeu adreçar a la bústia de correu electrònic del habilitada per a aquest procés en cada unitat electoral.