11 de març de 2015

Girona: Cartell, programa i candidatura

Girona
CARTELL, PROGRAMA I CANDIDATURA DE GIRONAON HEM D’ANAR A VOTAR

CIRCUMSCRIPCIÓ DE LLEIDA:

Mesa Única. Servei Territorial de Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Oficina d'Atenció Ciutadana)
17002 Girona
Telf.: 872 975 000 Cal recordar que:

Cada mesa es divideix en dos Col•legis: 

•El de personal Tècnic on voten els grups A, B, C1 i Administratius 
•El de personal Especialista. On voten els grups C2, D i E 
El que determina el lloc on cal anar a votar és la ubicació del lloc de treball i no el domicili particular.

Horari de les meses: de 10 h del matí fins a les 19 h

Disposem de temps per anar a votar... 

•Si la mesa està situada en el municipi on treballem, tenim 1.30 h dins l’horari laboral.
•Si la mesa està situada en un altre municipi diferent del centre de treball, tenim 4 h dins l’horari laboral.
•Les llars d’infants seguint els mateixos criteris tanquen a les 15.30 h o bé a les 13 h.


CCOO SOM

Un sindicat fort
La nostra història ens avala. Des de la solidaritat hem estat capdavanters en la lluita per les millores laborals i educatives del nostre País, a tots els nivells. És per això que som el sindicat de referència en el món del treball.
Estem compromesos amb la millora social i educativa. Aquesta és la nostra força.

Un sindicat plural 
Des de CCOO treballem pel conjunt de treballadors i treballadores de tots els àmbits. Som el sindicat de tot el món del treball i n'assumim la defensa individual i col•lectiva.
Només una organització arrelada en el conjunt de les diversitats de la classe treballadora garanteix l'avenç per millorar les nostres condicions de vida.

Estem arrelats al territori 
CCOO apostem per estar presents a tots els àmbits territorials on es negociïn les nostres condicions laborals. Som molt propers als centres de treball i amb presència a tot el territori català. 

Defensem els sistemes públics
L'educació, la sanitat, les pensions i en general els de protecció social com a elements de redistribució de la riquesa.
Ens impliquem en aconseguir nivells més alts de prestacions i qualitat en la sanitat, l'ensenyament, els transports públics... i també amb altres entitats cíviques per desenvolupar els valors de la pau i la solidaritat.
Perquè volem que la nostra societat sigui cada vegada més justa i solidària.


CCOO VOLEM

Aturar les retallades, recuperar drets i salaris

CCOO continuem lluitant per posar fi a les mesures que el Govern havia anunciat com a excepcionals i de vigència limitada (Acord de Govern 60/2012 del 26 de juny del 2012), i que any rere any li estan donant vigència i continuïtat indefinida.


La Circular 7/2006, sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals, regula els permisos per a l’exercici del vot i participació en les meses electorals.      
          
Per qualsevol incidència relacionada us podeu adreçar a la bústia de correu electrònic del habilitada per a aquest procés en cada unitat electoral.