18 de maig de 2015

Mesa Tècnica d'educació especial. Personal Laboral


CCOO reclama una negociació seriosa


Accedeix a la informació en pdf 

Un cop passades les eleccions sindicals hem reprès les reunions de la mesa tècnica d’educació especial amb el Departament d’Ensenyament. Com ja sabeu, en les reunions anteriors, el Departament tenia com objectiu parlar de les funcions i la necessitat de concretar una titulació adequada així com els itineraris necessaris per acreditar el personal que així ho requereixi.
CCOO ja vam deixar clar que tant les funcions com les titulacions només es poden modificar en el marc del Conveni i prèvia negociació. El Departament va dir que només volia aclarir-les introduint, als documents organitzatius dels centres, algunes recomanacions per tal de garantir el temps necessari per hores de coordinació. 
En aquesta reunió evidenciem un cop més la necessitat i la urgència de parlar de l’horari. CCOO reclamem, pel que fa als educadors d’educació especial, que en lloc de fer aclariment en els documents organitzatius per garantir les reunions de coordinació, es retorni a l’horari anterior i que es racionalitzi i ordeni a partir de les 33 hores de permanència al centre que teníem, a més reclamem que es tregui qualsevol referència a l’atenció del menjador.
Així mateix, un cop més demanem, pels auxiliars d’educació especial, que es consideri el passi d’aquests professionals a educadors d’educació especial, tenint en compte que moltes vegades les funcions es confonen i a més moltes USEE supleixen la figura de l’educador amb l’auxiliar.
El Departament insisteix en la necessitat de poder donar les pautes oportunes per part del personal educador, als alumnes amb n.e.e. al menjador, donat que aquest és un espai educatiu més. Així mateix manifesta que l’horari lectiu de secundària és de 30 hores.
Això ens dóna peu a CCOO per insistir un cop més que el veritable problema del tema és l’horari lectiu de secundària i manifestem que això no té perquè modificar l’horari del personal. Proposem que es reordeni l’horari mantenint les 33 hores que fèiem abans.
El Departament acaba la reunió dient que ens enviarà un redactat als documents organitzatius dels centres per tal que puguem fer aportacions, amb la intenció d’introduir-lo a les noves instruccions d’inici de curs. Un cop rebudes aquestes modificacions les hem tractades en el Comitè Intercentres i s’ha acordat fer una resposta unitària:
Acceptar un redactat inicial genèric per totes les categories.
Mantenir les funcions pactades per cada categoria.
Garantir un temps de coordinació pels auxiliars d’educació especial. 
Proposta horària de 33 hores de permanència al centre pel personal educador. 
Així mateix hem rebutjat la proposta de modificació de funcions que ha fet el Departament pel personal fisioterapeuta, ja que aquest col•lectiu així com els audioprotesistes, no han sigut objecte encara de cap reunió de treball, tal com va manifestar el Departament que faria.
La propera reunió de la mesa tècnica està prevista pel 27 de maig.