9 de juny de 2015

Mesa Tècnica d'Educació Especial. Personal Laboral. Juny 2015

Sobre les modificacions dels documents d’organització i la gestió dels centres


Accedeix a la informació en pdf
Tal com us hem vingut informant al llarg d’aquest curs, a la Mesa Técnica d’educació especial s’ha parlat de funcions, formació d’accés, horaris… amb la particularitat que els interessos del Departament i els nostres han estat contraposats.
Les nostres reivindicacions han estat en tot moment:
  • Recuperació del còmput horari anterior del personal educador.
  • Reconeixement de la tasca educativa dels professionals d’educació especial: no som monitores de menjador, sí que som personal educatiu del centre.
  • Pas del personal Auxiliar d’EE a personal Educador EE.
  • Establiment d’itineraris formatius per acreditar les competències professionals per al personal que, de forma voluntària, així ho sol•liciti.
  • Definició d’USEE, dels professionals adscrits i ràtios.


El Departament ha mantingut una postura molt tancada pel que fa al tema de l’horari del personal Educador, però podem dir que, com a resultat de les negociacions, s’han introduït canvis interessants als documents organitzatius de centres que cal que tinguem presents per fer-los valdre en tots els centres educatius.

Volem destacar:
  • El personal laboral en cap cas substituirà el personal de serveis de monitoratge, i la seva activitat es centrarà en els alumnes que els corresponguin.
  • Pel que fa a l’horari d’atenció directa als alumnes, s’introdueix la definició “d’atenció directa”, que ha d’incloure a més de l’atenció als alumnes altres tasques relacionades amb aquesta.
  • Pel que fa al personal auxiliar d’EE garanteix la participació en reunions i coordinacions del centre.


Els Documents Organitzatius de Centre es publicaran a la web del Departament. Estem a l’espera del seu redactat definitiu.
Tal com us informàvem al darrer full d’actualitat, queda pendent parlar del Personal de Serveis Educatius i així ho hem tornat a demanar al Departament.
La Mesa Tècnica es manté oberta i tindrem la propera reunió el dia 1 de juliol.

Volem seguir negociant... volem seguir millorant ... volem seguir promovent el canvi!