26 de juny de 2015

Organització i gestió dels centres: organització i gestió de les llars d'infants (2015-2016)Documents per a l'organització i la gestió dels centresOrganització de les llars d'infants 19/06/2015

Documents per a l'organització i la gestió dels centresGestió del personal de les llars d'infants 19/06/2015


Índex

1. Organització de les llars 
2. Organització del temps escolar 
2.1. Calendari escolar
2.2. Horari de les llars d'infants
3. Organització dels grups d'infants
4. Personal de les llars d'infants
4.1. Direcció de la llar d'infants
4.2. Personal educador
4.3. Personal de cuina 
4.4. Personal de manteniment
4.5. Personal ajudant de cuina-netejador
5. Jornada i horari del personal de les llars d'infants
6. Normativa d'aplicació

Font:

Documents per a l’organització i la gestió dels centres curs (+)