5 de juny de 2015

Personal laboral: increment de personal per al curs 2015-16 (darreres informacions)
En la reunió del Comitè Intercentres amb el Departament del dia 3 de juny, vam preguntar per la dotació extraordinària de personal per l’escola inclusiva prevista arrel de l'acord del Parlament del mes de Març, que permet incrementar el personal Educador d’Educació Especial en un 50%, les TEIs en un 15% i les TIS en un 25%.

La Subdirectora explica que el Departament disposa una dotació de 10 milions d’euros per aquest “programa” que només tindrà una durada d’un curs escolar i manifesta que malauradament no es podrà prorrogar en cursos posteriors. Actualment estant pendents de l’aprovació de la Comissió de Retribucions i posteriorment de l’autorització de Funció Pública. Aquest increment es pot traduir en unes 49 USEE.

CCOO protestem pel tractament de la mesura, no entenem que l’atenció a la diversitat i la inclusió es pugui limitar a un curs, que passarà quan s’acabi el curs? Exigim que aquest increment de personal laboral sigui de plantilla i demanem que traslladin a qui correspongui el nostre malestar i rebuig a la mesura, que no millorarà la situació dels centres i que més aviat l’empitjorarà quan la dotació s’anul·li. Així mateix manifestem que l'increment del 50% no es corespon amb la xifra apuntada de 49 USEE.

CCOO ens hem posat amb contacte amb diferens Grups Parlamentaris que van promoure l'acord per manifestar el nostre malestar davant la concreció que s'ha fet d'una messura tant necessaria.

CCOO hem demanat traslladar a la Mesa Tècnica d'Educació Especial la definició d'USEE