5 de juny de 2015

Personal laboral: proposta de reducció horària per als majors de 55 anys


En la reunió del Comitè intercentres amb el Departament del 3 de Juny, presentem una petició del Comitè Intercentres per tal de negociar el tema amb la Subdirecció de Serveis i de la Subdirecció de Professorat.


"El Comitè Intercentres de personal laboral del Departament d’Ensenyament a partir de la resposta que aquest departament va donar sobre la reducció horària del personal laboral docent major de 55 anys, volem proposar la negociació en aquesta mesa de l’aplicació d’aquesta mesura a tot el personal laboral que presta serveis en centres i serveis educatius públics i llars d’infants.

Entenem que aquesta mesura ve a pal·liar les diferents situacions que a nivell de salut poden tenir les persones més grans de 55 anys i que pot ser discriminatori que aquesta sigui aplicable exclusivament al personal funcionari docent ja que la carrega de treball tant física com emocional i d’organització del treball afecta als diferents col·lectius de treballadors amb independència de la seva vinculació laboral.

És per tot això que emplacem al Departament a negociar aquesta mesura de manera immediata i genèrica per a tot aquest personal."