7 de juliol de 2015

Actualització de la borsa de treball de Personal Laboral

Actualització de la borsa de treball de Personal Laboral

El Departament ens informa que te previst efectuar una actualització dels mèrits de les persones que formen part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis el dilluns 6 de juliol de 2015, contant els serveis prestats a la Generalitat de Catalunya fins a 30 de juny de 2015.

Aquest fet permetrà integrar el personal de la darrera convocatòria extraordinària de borsa oberta en el bloc corresponent, així com regularitzar les puntuacions en el bloc 1 de les persones que tenen serveis prestats des de la darrera actualització. 

Per tant, el Departament ens informa que durant aquesta setmana l’aplicatiu es pot veure afectat per aquesta actuació i estar inoperatiu mentre té lloc l’actualització.

En relació amb la possibilitat de publicació d’una nova convocatòria extraordinària de borsa oberta per a determinades categories professionals i territoris el Departament ens informa que valorarà la possibilitat de fer-ho durant el mes de setembre si fos necessari, de la qual cosa ens informarà amb antelació.