14 d’octubre de 2015

CCOO presenta conflicte col·lectiu per la no aplicació al personal laboral de la recuperació dels dies de vacances


La Generalitat es nega a aplicar el RDL 10/2015 (recuperació dies addicionals de vacances) al personal laboral i tampoc vol negociar-la pels funcionaris. 


CCOO hem estat l’únic sindicat en plantejar a la reunió de la CIVE del dia 1 d’octubre la convicció de què la disposició addicional primera, permisos i vacances dels funcionaris públics, del RDL 10/2015, de 11 de setembre, ens permet recuperar el redactat de les vacances i dies addicionals de vacances previstes als articles 46 i 54 del vigent Conveni Col·lectiu. Ens hem adreçat a l’Administració per conèixer quines instruccions s’havien donat als serveis de personal per fer efectius de manera immediata aquests drets recuperats.

La representació del Govern ha contestat desenterrant la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012, un autèntic atac als drets dels treballadors públics, a la llibertat sindical i als salaris, i que va suposar l’inici d’un atracament persistent i sense precedents als Serveis Públics essencials. 

CCOO hem anunciat als representants del Govern a la CIVE que plantejarem Conflicte Col·lectiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per recuperar els dies addicionals de vacances i els 23 dies laborables en el supòsit de vacances partides. 
Per a la resta de drets recollits al RDL 20/201, és a dir,  recuperació de la totalitat de la paga sostreta el 2012 i les modificacions dels dies addicionals d’assumptes personals, hem demanat la reunió de Mesa General ja que són qüestions comuns amb el personal funcionari i s’han de resoldre en aquesta Mesa. El Govern no sembla disposat a convocar-la.

Llegiu i desarregueu el Full d'actualiat sencer aquí