27 d’octubre de 2015

Resum del Comitè Intercentres amb el Departament d'Educació

El passat 14 d'octubre el Comitè Intercentres es va reunir amb el Departament d'Ensenyament amb els següents temes sobre la taula: 


Programa d’escola inclusiva 

El Departament informa de  les dotacions per categories i centres i aclareix que hi han alguns  Tècnics d’Integració Social que tenen assignat dos centres i alguna també tres centres. Davant d'aquest fet manifestem el nostre rebuig tan per qüestions  laborals com per l’atenció a l’alumnat. Pel que fa al personal educador diuen que han revisat la plantilla i les USEEs existents i han adequat la demanda.
Malgrat això no han cobert la totalitat de places ja que s’han reservat una part del pressupost per poder atendre situacions extraordinàries i per poder fer front a les substitucions, ja que segons expliquen, el pressupost del programa s’ha de distribuir per totes les despeses que aquest pugui generar.
CCOO manifestem el nostre desacord tant pel que fa al nombre final de les places com al procediment territorial que s’ha utilitzat. De les 360 places previstes s’ha ofertat 287 en les següents categories: 

  • 91 d’integradors socials 
  • 139 de personal educador d’Educació Especial
  • 57 de tècnics d’educació infantil.

CCOO manifestem el nostre desacord tant pel que fa al nombre final de les places com al procediment territorial que s’ha utilitzat. De les 360 places previstes s’ha ofertat 287 en les categories de: 91 d’integradors socials; 139 de personal educador d’Educació Especial i 57 de tècnics d’educació infantil.

CCOO seguim reivindicant la consolidació d’aquestes places més enllà del 31 de juliol de 2016, i demanem al Departament la seva implicació respecte al futur d’aquestes  places  ja que seria poc coherent retirar uns recursos humans tant necessaris per dur endavant el projecte de l’escola inclusiva.
Qüestionem  el fet que personal interí afectat per temes de salut laboral  hagin hagut de renunciar a les seves places per tal de poder trobar una solució a la seva problemàtica. D'aquesta manera s'han d'aventurar amb una de les places del programa davant la inactivitat del Departament per resoldre aquestes situacions. 

Mesa tècnica d’Educació Especial
El mateix dia del Comitè Intercentres vàrem tenir una petita reunió de la Mesa tècnica  d’Educació Especial per establir el tema a tractar en una propera reunió. En aquesta sessió el Departament ens planteja la necessitat d’aprofundir en el tema de la formació contínua i la formació inicial del personal Educador i Auxiliar. 
Així mateix vàrem parlar de la necessitat de concretar mesures per tal d’atendre la diversitat amb tota la seva complexitat a les Llars d’infants depenents del Departament.
També  es va posar de manifest les dificultats que encara afecten a un nombre important de treballadors i treballadores sobre l’adequació dels horaris, funcions i tasques assignades
Manifestem un cop més la nostra voluntat de parlar de tots aquests temes i ens emplacen a una propera reunió de treball el 26 de novembre.

Altres temes

Borsa de treball. Possible propera apertura
El Departament explica que han demanat als Serveis Territorials que informin de la situació de la borsa per tal d’obrir-la per les categories i territoris necessaris. 
Llars d’infants
El Departament informa que segons les dades de matrícula que els consta, consideren que en alguns centres tenen excés de plantilla pel que fa al personal educador, malgrat tot han decidir mantenir les dotacions, però els centres que tinguin sobredotació hauran d’assumir la primera de les baixes del centre, si es produís una segona aquesta si que la cobririen.
CCOO manifestem que es torni a revisar les plantilles d’ajudant de cuina /netejadora ja que hi ha hagut increments substancials del nombre d’infants a menjador i que es posant de manifest un cop més la sobrecàrrega de tasques que recau en aquest personal