14 de desembre de 2015

Borsa de treball del Departament: accés dificultós a la llista de persones inscrites

El Departament ha informat  en referència a la convocatòria de borsa oberta 7/2015 publicada el 4 de novembre i tancada el 20 de novembre que dóna publicitat al web del Departament de la llista de les persones participants, ordenades per data de registre i entrada de sol·licitud, així com les ampliacions d'àmbits territorials dels candidats actuals de la borsa. 

Heu d'accedir per la Web de l'aspirant
Les persones que no apareguin a la relació de persones inscrites s'han d'adreçar als Serveis Territorials gestors de les vostres sol·licituds.

Des de CCOO lamentem la  dificultat alhora d'accedir a una informació que considerem que hauria de tenir un d'accés directe des de la web del Departament.

Lluita pls teus drets!
Vine a CCOO!