21 de gener de 2016

Llistats de persones inscrites a la convocatòria extraordinària de la borsa de treball


LLISTATS DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

​E​l Departament​ dóna publicitat a la llista de les persones inscrites a la borsa oberta que compleixen els requisits establerts, ordenats per la data de registre i entrada de la sol·licitud, així com les ampliacions d’àmbits territorials dels candidats actuals de la borsa, d’acord amb el que estableix el punt 6 de l’annex de les bases específiques de participació a la convocatòria extraordinària 7/2015.
consulta aquí​