21 de gener de 2016

Retribucions: aprovat el Decret Llei sobre aplicació de l’increment retributiu de l'1%


El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret Llei sobre aplicació de l’increment retributiu de l'1% al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya,  

D’acord amb el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, els increments de la massa salarial previstos a la lleis de pressupostos han de ser objecte de negociació entre l’administració i els sindicats legitimats, dins els límits del percentatge previst a la normativa d’aplicació.
Per aquest motiu demà dia 22 de gener la Funció Pública ha convocat la Comissió negociadora, dels resultats de la mateixa us informarem puntualment.