16 de març de 2016

La formació del Departamanet d'Ensenyament per personal laboral


Des de CCOO us volem fer un recordatori de les novetats del pla de formació en especial del nou sistema d’inscripcions 


El Pla de formació  per al personal d’administració i serveis i personal laboral ha estat dissenyat a partir d’un procés de detecció de necessitats a partir del qual ha introduït algunes novetats:

  • Es promou l’àrea d’innovació, amb noves modalitats d’activitats com són les e-comunitats d’aprenentatge i e-comunitats de pràctica.
  • Augmenten les activitats dins de l’àrea de Formació de formadors.
  • Es creen noves activitats per a tots els col·lectius d’administració i serveis i personal laboral
  • Novetat en el sistema d’inscripció

Es pot consultar tot el catàleg a partir del dia 18 de desembre de 2015, però només podrà inscriure’s a les activitats planificades en els períodes següents:

  • Període 1: activitats que es realitzaran entre el 15/01/2016 i el 30/05/2016 o Inscripció: del 18/12/2015 al 15/01/2016 o Validació dels caps: del 08/02/2016 al 14/02/2016
  • Període 2: activitats que es realitzaran entre l’1 de juny i el 31 de juliol de 2016 o Inscripció: del 02/05/2016 al 15/05/2016 o Validació dels caps: del 23/05/2016 al 25/05/2016
  • Període 3: activitats que es realitzaran entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2016 o Inscripció: del 20/06/2016 al 03/07/2016 o Validació dels caps: de l’11/07/2016 al 13/07/2016

Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol·licitar.
Cal recordar que els empleats públics tenen dret a 40 hores de formació. Per aquest motiu es recomana consultar tota l’oferta formativa i en cas que una inscripció estigui tancada, us reserveu les hores per poder realitzar la inscripció quan toqui.
Com ja sabeu podeu consultar el Pla de formació per al personal d’administració i serveis 2016 a la Intranet del Departament, a l’adreça següent: http://educacio.gencat.cat/intranet