18 d’abril de 2016

Novetats en el pla de fromació pel PAS i personal laboral

El Pla  de  formació  per  al  personal  d’administració  i  serveis i  personal laboral  ha  estat dissenyat  tenint  en  compte  la reducció  pressupostària  i un procés  de  detecció de necessitats a partir del qual s’han introduït algunes novetats:  • Es  promou  l’àrea  d’innovació,  amb  noves  modalitats  d’activitats  com  són  les  e-comunitats d’aprenentatge i e-­comunitats de pràctica 
  • Augmenten les activitats dins de l’àrea de Formació de formadors 
  • Es creen noves activitats per a tots els col·lectius d’administració i serveis i personal laboral

Novetat en el sistema  d’inscripció:
Es  pot  consultar  tot  el  catàleg  a  partir  del  dia  18  de  desembre  de 2015, però  només 
podrà inscriure’s a les activitats planificades en els períodes següents:

  • Període 1: activitats que es realitzaran entre el 15/01/2016 i el 30/05/2016 o Inscripció: del 18/12/2015 al 15/01/2016 o Validació dels caps: del 08/02/2016 al 14/02/2016 
  • Període  2: activitats  que  es  realitzaran  entre  l’1  de  juny  i  el  31  de  juliol  de  2016  o Inscripció:  del  02/05/2016  al  15/05/2016  o  Validació  dels  caps:  del  23/05/2016  al 25/05/2016 
  • Període 3: activitats que es realitzaran entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2016 o Inscripció: del 20/06/2016 al 03/07/2016 o Validació dels caps: de l’11/07/2016 al 13/07/2016 

Tot  i  això,  un  cop  tancat  el  període  d’inscripció,  si  encara  queden  places lliures  en  activitats, també es podran sol·licitar. 
Cal recordar que els empleats públics tenim dret a 40 h. de formació. Per aquest motiu  es  recomana  consultar  tota  l’oferta  formativa  i  fer  una  previsió dels cursos  que  us interessen.  Com  ja  sabeu  podeu  consultar  el  Pla  Formació a  l’adreça: http://educació.gencat.cat/intranet