2 de juny de 2016

8 de Juny a les 11h: Concentració davant el Parlament


L’any 2012 els treballadors i les treballadores de les diferents Administracions van patir fortes retallades , en el cas dels de la Generalitat les retallades van continuar a l’any 2013 i 2014.

Des de l’any passat hem començat a recuperar part del que se’ns va arrabassar en el seu moment, però en el cas de la Generalitat de Catalunya la recuperació ha estat minsa . Mentre les administracions estatal, autonòmiques i locals , incloses les de Catalunya, ja han cobrat la paga pendent ,els empleats de la Generalitat seguim sense cobrar tot el 2012 i tenim pendent les de 2013 i 2014.

Després d’aconseguir que ens paguessin una part de la paga de 2012 , ens va ser necessari recórrer al Parlament de Catalunya per aconseguir una resolució que instés el govern al retorn de la resta en els exercicis 2016 i 17 i com a màxim el primer trimestre de 2018 i la negociació de la recuperació de la resta pèrdues de condicions de treball.

Des de l’aprovació de la resolució, el 20 de gener, només hem aconseguit el retorn dels dies d’assumptes propis per antiguitat i els de vacances per serveis prestats, si bé aquests han volgut condicionar-los a la modificació de la “llei d’acompanyament “ dels pressupostos.

Els tres sindicats de la Mesa General (CCOO, IAC i UGT), actuant de forma unitària, hem fet diverses propostes per establir un calendari de negociació per aconseguir el retorn dels nostres drets

En aquest calendari establien el retorn dels dies d’assumptes propis i vacances de forma immediata, que el 75% que ens deuen de la paga de 2012 es tornés en tres terminis anuals del 25% i la constitució de grups de treball per abordar la resta de punts ( millora IT, FAS , Oposicions , Estabilitat Laboral , recuperació de les pagues de 2013 i 2014 ......) de forma que acabessin els treballa a finals de juny per arribar a un acord global.

Fins ara el Govern només esta disposat a pagar un 15% al 2016 , un 30% al 17 i un 30% al 18 i no vol concretar res de la resta de punts.

Els tres sindicats hem presentat al Govern la proposta que segueix:
  • Cal resoldre de forma immediata la possibilitat de gaudiment dels dies de vacances per serveis prestats
  • Cobrament de la mateixa quantitat de paga de 2012 a 2016 que a 2018 i la resta a 2017. (20 ́32% a 2016 ; 35,32 a 2017 i 20 ́32% a 2018 )
  • Recuperació de tots els drets perduts al 2012 i negociar els terminis d’implantació ( IT, FAS , estabilitat ,ocupació , productivitats , carreres professionals, Permisos , pagues pendents ,....
  • Concretar-ho en acord global de tots els temes que s’ha de tancar abans de final de juny .
CCOO, IAC i UGT entenem que ell Govern:
  • No pot seguir eixugant el dèficit amb els salaris dels seus treballadors i treballadores com va fer a 2012 ,2013 i 2014.
  • No te autoritat moral per mantenir retallades als treballadors públics quan es incapaç de millorar els ingressos per una fiscalitat més justa o reduir la despesa en contractació i salaris d’alts càrrecs o pagament de lloguers.
Els tres sindicats de la Mesa General seguirem fent propostes de negociació i ens seguirem mobilitzant durant la tramitació dels pressupostos per aconseguir recuperar els nostres drets , millorar les nostres condicions de treball i evitar que ens tornin a utilitzar per quadrar el dèficit dels comptes.

Així el 8 de juny coincidint amb el debat de les esmenes a la totalitat convoquem a les 11 davant el Parlament una assemblea conjunta dels delegats i delegades sindicals que clora en una concentració de protesta.

DIA 8 de JUNY a les 11H

ASSEMBLEA – CONCENTRACIÓ DAVANT EL PARLAMENT