21 de juliol de 2016

Reclamació del 1r termini de la paga de 2012 de persones jubilades o amb canvi de situació administrativa

Desplegament de l'acord de cobrament de la paga de 2012


Reclamació del primer termini de la paga extraordinària de desembre de 2012 de persones jubilades, o bé que hagin canviat  de situació administrativa, amb extinció o finalització de contracte, etc… 


El passat més de juny, gràcies a l’Acord de la Mesa General de la Funció pública, els empleats i empleades vam aconseguir el restabliment d’alguns drets perduts, entre ells, l’abonament del 75’96% pendent de la paga de 2012 i, per a aquelles persones tenen dret a rebre’l, l’abonament del 5% retingut addicionalment per la Generalitat. 


L’ordre de pagament del primer abonament es va materialitzar oficialment en el Decret Llei 4/2016, que es va publicar el dia 23 de juny 2016.

Els abonaments es faran d’ofici, automàticament  a tot el personal que estigués en actiu o en situación assimilada, però el personal que el 23 de juny de 2016, per qualsevol motiu, no estigués en actiu o en una situació assimilada (persones jubilades, o bé que hagin canviat  de situació administrativa, amb extinció de contracte o finalització de nomenament, etc…) han d’adreçar una sol·licitud d’abonament al departament, organisme, ens o entitat  a la qual  li hagués correspost abonar paga extraordinària en el seu moment.


La sol·licitud correspon només al primer termini o tram de retorn. 

Per accedir a la info sobre la sol·licitud i les instruccions per emplenar-la cal entrar al portal ATRI . Les persones que no hi tinguin accés, poden emplenar la sol·licitud adjunta i presentar-la a l’organisme corresponent.
Les sol·licituds  han de presentarse en el termini de tres mesos a partir de la publicació de l’esmentat Decret Llei, és a dir, a partir del dia 23 de juny de 2016 


Aquestes quantitats s’abonaran en el moment que es faci efectiu la devolució per a la resta de personal en actiu i, en qualsevol cas, es percebran al mes següent a la verificació de la seva procedència.