20 de juliol de 2016

Paga extra 2012 Personal Laboral: Sentència de recuperació!SENTÈNCIA DE RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRA DE 2012 DEL PERSONAL LABORAL 

A l’any 2012, els sindicats vam presentar de forma unitària demandes judicials per a la recuperació de la paga suspesa. Els tribunals ens van reconèixer el dret de recuperació de la part meritada de la paga. En el cas del personal funcionari representava 44 dies i el cas del personal laboral 196 dies.

Els 44 dies equivalen, en general, al primer termini de pagament del 24’04 % que vam percebre al març de 2015.

Els 196 dies equivalen a un 53’56%. D’aquests vam cobrar un 24’04% al març de 2015 i, per tant, va quedar pendent el cobrament del 29’52%.

L’Acord de la Mesa General estableix el cobrament de la totalitat de la paga entre 2016, 2017 i 2018 i, en conseqüència superen, les sentencies judicials.

Comparativa de cobrament del personal laboral: 


Això significa, d’acord amb la sentència, que en aquest moments al personal laboral li deuen un 29’52%, al novembre 2016 li deurien un 8’75% i al març de 2017 ja superarien el que diu la sentència.

CCOO, juntament amb els altres sindicats, pensem que l’execució immediata de la sentencia ha de comportar el pagament dels interessos legals.

Si la Generalitat no atén aquesta demanda, CCOO demanarem davant el jutjat l’execució de sentencia de forma col·lectiva, per evitar despeses i molèsties a cada persona.

Si això no donés resultat passarien articular reclamacions individuals que serien gratuïtes per la nostra afiliació.

 CCOO US CONTINUAREM INFORMANT