3 de novembre de 2016

Seguiment de les negociacions a la Mesa general de la Funció Pública

La passada setmana, la Mesa General de la Funció Pública es va reunir amb els sindicats representatius per tal de continuar les negociacions que ens han de permetre recuperar les condicions de treball que teníem abans de 2012, tal i com es recull a la Resolució del Parlament de Catalunya i l’Acord de la Mesa General del mes de juny.


Accedeix al document en pdf
Es van tractar els següents temes:
1. Pla Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
S’acorda traslladar l’aprovació a la propera reunió de la Mesa per poder aprofundir més el debat.

2. Constitució grups de treball per continuar les negociacions.
S’acorda la creació de dos grups de treball, que ja estan constituïts formalment, tal i com es va decidir a l’anterior reunió de 9 de juny de 2016, per debatre els diferents temes i fer propostes a la Mesa.

La Federació d’Educació de CCOO estarà representada a ambdós grups:

GRUP 1
GRUP 2
Recuperació del 100% en cas d’Incapacitat temporal
Borsa de treball
(establir condicions comuns)
Recuperació del Fons Acció Social
Oferta d'ocupació pública
Recuperació del Complement de productivitat, DPO, Estadis ...
Reducció de la temporalitat
Elaboració del Calendari retorn pagues extra 2013 i 2014
Situació Personal interí i laboral temporal a conseqüència de les sentències del TJUE

La primera fase de treball conclourà el 30 de novembre.

Els sindicats hem recordat que a l’acta dels acords també vam demanar que es donés trasllat a la mesa sectorial corresponent la negociació de la recuperació de :
·         El pagament del mes de juliol al professorat que hagi fet substitucions durant més de 6 mesos.
·         La reducció de 2 hores lectives al personal docent de més de 55 anys.

Sobre l’Oferta d’Ocupació Pública de 7.000 places feta pel President de la Generalitat al Parlament, els sindicats manifestem que és clarament insuficient per a la recuperació de la reducció de plantilles dels darrers anys per reduir la temporalitat de forma significativa.

3. Pressupostos de la Generalitat i Llei de Mesures per a 2017
La representació del Govern ens explica el marc econòmic en que s’haurà de situar la proposta de Pressupostos i Llei de Mesures. Quedem de tractar-ho amb una futura reunió de la Mesa.


El que és teu és teu, #LluitaAmbCCOO