2 de desembre de 2016

Saps que pots reclamar l'IRPF del període de permís de maternitat o paternitat?

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat exempta de tributació la prestació de maternitat que la Seguretat Social abona a les mares treballadores durant les 16 setmanes que dura el permís per naixement i, per tant, obliga a l’Agència Tributària a tornar les retencions per IRPF fetes durant aquest període. 

Qui pot reclamar?
Totes les dones treballadores que hagin gaudit del permís de maternitat en els darrers 4 anys ja que l’Agència Tributària fixa en 4 anys el termini per revisar una declaració de renda. Encara que la sentència no ho contempla explícitament es pot estendre la reclamació al permís de paternitat.

Malgrat tot, el dret no afecta igualment a tots els col·lectius.

Llegeix tota la informació aquí: