25 de gener de 2017

Retorn de la part meritada de les pagues de 2013 i 2014

El divendres 20 de gener es va reunir la CIVE, a petició de la part social, per que l’Administració donés informació sobre els terminis de compliment de la sentència ferma del Tribunal Suprem, per la que s’obliga a la Generalitat a retornar la part meritada de les  pagues extraordinàries, que ens va treure els anys 2013 i 2014, al personal laboral sotmès a l’àmbit del VI Conveni Únic. 
La sentencia dels tribunals (TSJC i TS), fixa aquesta quantitat en un 16,67% pel 2013 i un 8,33% de la paga del 2014.

L’Administració va informar que complirà la sentència i farà el pagament properament.

Us anirem informant puntualment