28 d’abril de 2017

Borsa de treball de personal laboral

formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.


El termini serà de vint dies naturals i s’iniciarà el proper dimarts, dia 2 a les 00 h
(Durant aquest cap de setmana la web de l’aspirant estarà inoperativa perquè es realitzaran les tasques de preparació de la convocatòria.)

  • La borsa s'obre per als integrants del bloc 1 i 2  per totes les categories professionals i tots els àmbits geogràfics.
  • La borsa s'obre també, per a les persones participants del bloc 3. per a totes les categories professionals i àmbits geogràfics excepte per les categories d'auxiliar d'educació especial (D1) i de netejador/a d'institut (E) que no s'obre convocatòria per a cap àmbit geogràfic.
  • Tothom haurà d’acceptar el tractament de les seves dades d’acord amb la LOPD i també l’autorització a fi que el Departament pugui consultar la inexistència de delictes de naturalesa sexual. En el cas que alguna persona no volgués acceptar, haurà d’adreçar-se als Serveis Territorials.
  • Atès l’acord de titulació del personal educador d’educació especial, totes les persones que actualment formen part del bloc 3 d'aquesta categoria hauran de validar de nou totes les dades i afegir si disposen la titulació que a partir d'ara es requereix. Si no el tenen, resultarien excloses d’aquesta categoria.
  • Tots els participants de la borsa han de confirmar la seva continuïtat encara que estiguin en actiu
  • Les persones que estiguin interessades en formar part de la borsa de treball han de formalitzar la seva sol·licitud a través de la web de l’aspirant
  • Fins al 22 de maig, cal presentar al registre dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament (o del Consorci d'Educació de Barcelona)  el document imprès que genera l'aplicació informàtica així com els documents que cal presentar per justificar els requisits al·legats.