19 d’octubre de 2017

Reunió del Comitè Intercentres amb el DepartamentEl dia 18 d’octubre vam tenir la primera reunió del curs 2017-2018 del Comitè Intercentres amb el Departament d’Ensenyament.  Aquest inici de curs ha estat marcat per un increment significatiu de  places de personal laboral  d’atenció educativa.

Volem destacar de la reunió els següents punts:

Borsa de treball

Vam exposar al Departament les incidències que ens heu fet arribar a l’hora de fer la confirmació a la borsa de treball. El Departament  manifesta que és coneixedor d’aquesta situació. Vam arribar a l’acord que les 217 persones que van entrar a l’aplicatiu de la web de l’aspirant,  amb voluntat de fer la confirmació i que, per diferents causes, no la van realitzar correctament, seran incorporades a la borsa de treball cap el mes de novembre. Les persones afectades no heu de fer cap gestió, en el seu moment sereu informades per les vies habituals que fa servir el Departament.

Des de CCOO vam demanar un cop més que s’obri la borsa ordinària de treball  anualment  i que l’aplicatiu generi un rebut de confirmació.

Així mateix vam posar de manifest  la dificultat de cobrir determinats llocs de treball en un període de temps acceptable. Per tal d’agilitzar el bon funcionament de les adjudicacions el Departament ens va explicar  que esta treballant en el projecte d’adjudicacions múltiples, és a dir quan hi hagi una proposta de feina l’oferiran a un grup de persones que triaran per ordre de puntuació de la borsa en un període de 24h.

Valorem positivament aquesta proposta que, si tot va bé, es posarà en marxa l’any 2018 i de la qual ja us anirem informant.

Mesa tècnica d’escola Inclusiva

El Departament ens fa saber que el Decret d’Escola Inclusiva ha quedat aprovat. CCOO vam reclamar que per tal de parlar de la seva implementació cal reiniciar la mesa tècnica amb la Direcció General de Serveis i la Direcció General de Centres per tal d’abordar temes laborals del personal d’atenció educativa.

Vam acordar amb el Departament que reprendríem les sessions de treball pròximament.

CCOO vam proposar abordar els següents temes:

Tècnics d’Integració Social
Respecte a la figura d’integrador/a social creiem necessari parlar de les funcions i de l’horari.  Reivindiquem la importància de la feina d’aquest col·lectiu que pel que sembla hi ha  algunes escoles que no coneixen la concreció seves funcions.

També qüestionem la necessitat de fer la jornada laboral en dos centres de treball.
Personal Educador d’Educació Especial
Volem continuar fent el seguiment del projecte de formació per l’obtenció de la titulació requerida pel Departament. A hores d’ara de 642 educadors/es, 300 estan titulades, 238 han de fer el curs d’habilitació que ofereix el Departament i 104 han de fer el grau d’Integració social.

Demanem revisar les ratios d’atenció als alumnes en funció de la seva autonomia personal tant en els centres ordinaris com en els centres d’educació especial.

Auxiliars d’Educació Especial
Treballarem per aconseguir que les treballadores d’aquest col·lectiu passin a ser Educadores d’Educació Especial, ja que, com és de tots sabut, estan fent les mateixes tasques amb un sou inferior.

Per altra banda pensem que s’hauria de possibilitar i facilitar l’obtenció de la titulació, participant del mateix pla de formació per l’obtenció del grau superior en integració social, que les educadores.

Aquestes i d’altres qüestions les volem treballar en el si de la mesa Tècnica d’Escola Inclusiva.

Tasques Sanitàries 


Respecte a l’administració de medicacions hi ha hagut acord amb el Departament:

Ø  No és funció del personal laboral.


Ø  No tenim obligació de realitzar funcions que corresponen al personal sanitari.