12 de gener de 2018

CCOO hem denunciat el VI Conveni Únic de Personal Laboral de la Generalitat de CatalunyaNO ENS CONFORMEM, VOLEM MÉS

PER QUÈ ARA?

CCOO no ens conformem a reclamar el retorn d’allò que ens han pres, hem de posar en agenda la negociació de les nostres condicions salarials i de treball. La responsabilitat d’un sindicat de classe és liderar la negociació col·lectiva que ha de permetre millorar les condicions de treball del conjunt de treballadors i treballadores, per aquest motiu hem fet la denúncia del VI Conveni Únic.

Arreu es parla de la sortida de la crisi, de l’acabament d’una recessió brutal que ha afectat bàsicament a la classe treballadora. Les xifres macroeconòmiques parlen d’increments de la productivitat i dels beneficis empresarials. Per CCOO no hi ha sortida de la crisi sense que el món del treball millori substancialment. Hem de fer possible la negociació de les nostres condicions de treball.

QUÈ VOLEM?

CCOO volem recuperar la negociació col·lectiva per posar al dia i per actualitzar el VI Conveni Únic de personal laboral perquè segueixi sent una  eina útil per la defensa i la millora de les condicions laborals. Volem influir, des d’aquesta negociació, en els futurs escenaris pressupostaris dels propers anys, per tal de millorar la nostra capacitat adquisitiva i per garantir l’increment del mínim salarial a la Generalitat. No tenim res a perdre, la clàusula d’ultractivitat garanteix la vigència del Conveni mentre  dura la negociació.

Considerem necessari seguir lluitant per una ocupació pública de qualitat en una administració i uns serveis públics que estiguin a l’altura del que es mereix la ciutadania del nostre país. Serveis públics que, no ho oblidem, són garantia de cohesió social. Ens cal posar fi a la precarietat  salarial i de contractació. S’ha de garantir l’estabilitat de les plantilles.
CCOO

ü  Volem parlar de jornada de treball i d’horaris, de la recuperació de serveis externalitzats
ü  Volem parlar de polítiques d’igualtat i de la bretxa salarial
ü  Volem millorar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar
ü  Volem millorar la política de salut laboral de la Generalitat
ü  Volem parlar de les jubilacions, de la carrera professional
ü  Volem adequar els grups i categories professionals.
ü  Volem recuperar el poder adquisitiu perdut

I volem més...

I VOLEM FER-HO AMB TU

CCOO articularem la participació dels afiliats i afiliades i del conjunt de treballadors i treballadores per poder elaborar conjuntament una proposta que doni resposta a les necessitats reals del nostre col·lectiu. La vostra participació i aportacions són imprescindibles a fi que el sindicat pugui negociar amb garanties les condicions de treball de les persones a qui representa.
Volem comptar amb tot el Personal Laboral fix i interí de la Generalitat. Hi hem de ser tots i totes, exigint els nostres drets a fi d’avançar en la negociació amb l’Administració.


CONVENI ÚNIC

El primer Conveni Únic es va signar al 1.990 i s’ha anat negociat periòdicament fins al VI Conveni signat el 2.004 amb una vigència fins al 2.008 des d’aquest moment el conveni s’ha anat prorrogant anualment, ja que la situació econòmica de recessió i retallades ens va situar en un període de resistència.
El Conveni Únic és d’aplicació per tots aquells treballadors i treballadores amb un contracte laboral amb la Generalitat de Catalunya, actualment uns 10.000, uns 4.000 al Departament d’Ensenyament