14 de febrer de 2018

Mesa tècnica d’escola inclusiva


El dia 7 de febrer el Comitè Intercentres vam tenir  reunió de mesa tècnica d’escola inclusiva on vam abordar diferents temes relacionats amb les funcions i la situació  del personal laboral d’atenció educativa de centres. 
                                                    
En la reunió per part de l’administració van participar la Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa,  la sub-direcció General d'Ordenació i Atenció a la Diversitat i la sub-direcció General de Serveis

PERSONAL D’INTEGRACIÓ SOCIAL

Fa temps que CCOO venim denunciant el malestar del personal TIS, malestar provocat per una manca de coneixement de les funcions d’aquesta figura per part de les direccions i la inspecció, amb la qual cosa se li acaben encomanant tasques que no li corresponen.

Vam manifestar que es necessari i urgent clarificar les funcions i les tasques a realitzar del personal TIS.

Treballar per que la figura de l’ Integrador/a social estigui nomes vinculada a un sol centre.
Que s’informi a les direccions del valor i de les tasques d’aquesta figura  i si es el cas que es faci formació específica.

En definitiva, un cop més demanem que és posi en valor la feina i la professionalitat d’aquest personal en els centres públics.

La Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa va manifestar la seva voluntat d’abordar la situació de manera col·laborativa, comptant amb tots els agents implicats per tal de perfilar mes les funcions actuals a partir de la detecció de necessitats socials i dels centres educatius. Posant també l’accent en la formació i en la coordinació.

IMPLEMENTACIÓ DEL DECRET  D’ESCOLA INCLUSIVA

Des de CCOO vam demanar al Departament en quin punt ens troben un cop aprovat el Decret.

El Departament diu que s’està fent una campanya informativa i que a cada territori hi ha uns referents encarregats de fer-ne difusió ( RAI ). Així mateix ha insistit  que farà un implementació del decret de forma progressiva. Això vol dir que els canvis d’escolarització es faran paulatinament.

CCOO manifestem la nostre preocupació pel fet que el departament no preveu increment de plantilles per atendre totes les necessitat que es deriven de la implementació de l’escola inclusiva.

PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL

CCOO vam proposar tornar a reprendre la negociació referent a l’horari al personal educador ja que entenem que l’horari d’atenció directe ha de coincidir  amb el horari lectiu dels alumnes.

El Departament va expressar la seva negativa però el nostre compromís es ferm i  el seguirem defensant.

En relació al procés d’obtenció de la titulació d’integració social:

Son  104 persones les que han de cursar el CFGS. D’aquestes 74 estan apuntades al procés d’assessorament i 60 s’han matriculat a l’IOC.

Hem denunciat totes les dificultats i entrebancs que s’han produït al llarg d’aquest procés i que estan generant  molts dubtes en relació al procés de convalidacions.


En relació al procés d’habilitació:

Com ja sabeu el procés va adreçat a aquelles persones amb la titulació marcada pel departament i amb dos anys d’experiència al final del procés.

El curs d’habilitació previst serà de 30h en format semi-presencials. Una primera edició es realitzarà aquest curs entre els mesos de juny i juliol, a la qual us podeu apuntar encara que no tingueu els dos anys treballats ja que la moratòria es de quatre cursos per tenir tots els requisits exigits. Al final d’aquest quatre anys es farà una nova convocatòria d’aquest curs d’habilitació per tal que ningú  en quedi exclòs.

PERSONAL AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL


CCOO som coneixedors que el personal Auxiliar d’EE realitza tasques d’educador/a  en unes condicions laborals que s’haurien d’equiparar a les d’aquests i així ho vàrem manifestar al departament. Tanmateix vàrem proposar la possibilitat de que aquest col·lectiu  pogués accedir al procés de titulació dels CFGS que s’està oferint al personal educador.

El departament no es va mostrar receptiu a aquestes propostes. Farem tot el que calgui per tirar endavant la nostra proposta per això continuarem insistint i la posarem sobre la mesa de negociació en properes reunions.

PERSONAL TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL

En el moment en que es va crear aquesta figura, es va acordar fer un seguiment per poder adequar les funcions a la realitat dels centres. Aquesta valoració a dia d’avui encara no s’ha realitzat per aquest motiu CCOO hem tornat a demanar al departament una revisió de les funcions de les TEI.

El Departament va manifestar la seva disposició a iniciar converses sobre aquest tema.