14 de març de 2018

Resum comité intercentres (7 març)

 

COMITÉ INTERCENTRES


Us informem dels aspectes més destacats de la reunió del Comitè Intercentres amb el Departament  del passat dia 7 de març.

Oferta pública d’ocupació  

El Departament manifesta que encara no té coneixement per part de Funció Pública del nombre de places  a ofertar. Així mateix ens han dit que ens presentaran la proposta de temaris de les oposicions de  TEI per tal que les persones interessades puguin anar preparant-se.

Us recordem que des de CCOO farem cursos de formació per la preparació d’aquests temaris. Per rebre més informació pots inscriure’t en aquest enllaç: http://bit.ly/OposEduLaborals

Llars d’infants 

Des del Comitè vam demanar al Departament quines mesures pensaven prendre després del resultat de l’avaluació de riscos, ja que van sortir valors en la zona nociva  en totes les categories. 

Per tal de minimitzar aquesta situació vam demanar la revisió del nombre de netejadores de determinats centres així com la creació d’una figura de coordinació per donar suport a la direcció de la Llar. Ambdues propostes van ser desestimades davant de la dificultat de gestió.

Des de CCOO vam demanar un àmbit específic per parlar de les llars d’infants, així mateix demanem els criteris que apliquen a cada centre per tal de definir les plantilles. El Departament diu que els criteris es van fixar en el seu dia i que els revisen cada curs i  els adapten.

Pel que fa a la cobertura amb substitució dels permisos previstos amb antelació ens van dir que els estaven cobrint tots.

Estudi de l’edat del personal laboral

Des del Comitè vam demanar les dades per franja d’edat de les diferents categories i així poder abordar diferents situacions derivades de l’edat de les treballadores.

El Departament es compromet  a enviar les piràmides d’edat per categories.

Jubilació Parcial

Con ja sabeu, a 31 de desembre de 2018, finalitza el pla de jubilació parcial pel qual les persones amb 61 anys que reuneixen uns determinats requisits poden jubilar-se parcialment el 75% de la seva jornada de treball. 

Fins al 31/12/2018 la gestió de la jubilació parcial es gestionarà com a fins ara, pel que fa al personal fix. 

Des de CCOO demanem que tots els interins que facin els anys en aquest període també se’ls hi permeti acollir-se. El Departament es va comprometre a fer un estudi individualitzat de cada cas.

Escoles Rurals

Hi ha set escoles rurals en les quals s’ha incorporat una aula de nens d'1 i 2 anys sota la tutoria d’una educadora de llars d’infants. Demanem si aquest pla experimental tindrà continuïtat pel curs vinent i si és el cas si i haurà nous centres incorporats a aquest projecte.

Denunciem que amb el tipus de contracte actual les educadores d’aquests centres treballen 8 hores diàries i no hi ha compensació prevista en el període de vacances. Demanem que es revisi i es prenguin les mesures necessàries.  Així mateix vàrem expressar la preocupació de la manca d’adequació dels espais i comuniquem que portarem aquest fet als comitès de salut laboral per tal que es facin les avaluacions de riscos corresponents.

CCOO demanem seguir tractant aquest tema amb la intervenció de la direcció general de centres.

Nova normativa i retribucions en cas de baixa.

Ara com ara se’ns fa un descompte en cas de baixa per IT, el juny del 2017 CCOO vàrem signar un acord que amplia els supòsits d’IT amb el cobrament del 100% presentant determinades justificacions.  Davant de les dificultats de justificació que ens heu fet arribar van demanar al departament quin tipus de justificació s’havia de presentar perquè no s’apliqués el descompte. 

Com a resposta ens van dir que presentéssim:
Justificant segons la persona té una de les patologies recollides en el RD 1148/2011 de 29 de Juliol i el RD 2210/1995, de 28 de desembre (enllaç a la informació).

Auxiliar d’educació especial.

Tornem a fer la petició que vam presentar a la mesa d’escola inclusiva, demanat que s’estudiï la possibilitat que les places d’Auxiliar d’EE esdevinguin places d’Educadora donat que les funcions són les mateixes. Demanem que el Departament no abandoni aquest projecte i que l’estudiï i valori.

El Departament diu que les funcions són diferents i que el col·lectiu continuarà com fins ara.

Lamentem la postura del Departament, ja que han fet un pas enrere respecta al que havien manifestat anteriorment. Per tot això els hem dit que demostrarem amb fets i arribarem allà on faci falta.


Borsa de treball

CCOO  demanem que s’obri la borsa ordinària final de curs i que el fet que s’hagi obert una borsa extraordinària d'EEE i oficial de cuina no vagi en detriment d’aquesta.

En relació amb el nou sistema d’adjudicacions el Departament manifesta que està treballant per tal que el funcionament sigui l’òptim, és a dir que quan finalitza un contracte l’aplicatiu activi directament la disponibilitat i així mateix en el cas d’estar en actiu que no generi una nova proposta de feina en un servei territorial diferent. Demanem que ens mantinguin informats d’aquests ajustos de la borsa.


Procés de titulació de les Educadores EE

El Departament ens comunica que hi ha un grup de persones que voluntàriament volen fer el procés de titulació d'Integració  Social. Un cop estudiat el tema  han decidit facilitar que aquestes persones hi puguin accedir però no serà totalment gratuït.

Les persones interessades a realitzar aquesta titulació s’hauran de fer càrrec del cost de l’assessorament (60 €) i el Departament es farà càrrec del cost de les UF convalidades (uns 18 € per UF). El preu de la resta de matrícula anirà a càrrec de la persona interessada.