29 d’abril de 2018

Borsa de treball: Personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència

Borsa de treball: Personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència 


Es publica la llista de les persones inscrites a la borsa oberta que compleixen els requisits establerts, ordenats per la data de registre i d'entrada de la sol·licitud, així com les ampliacions d'àmbits territorials dels candidats actuals de la borsa, d'acord amb el punt 6 de l'annex de les bases específiques de participació a la convocatòria extraordinària 9/2018.

La llista es pot consultar individualment al web de l'aspirant.