7 de juny de 2018

Pla de formació 2018

Pla de formació per al personal d’administració i serveis  del Departament d’Ensenyament

Any 2018Períodes d’inscripció


·         Període 1:
Activitats que es realitzaran entre el 12/02/2018 i el 31/05/2018

Inscripció: del 20/12/2017 al 15/01/2018

Validació dels caps: del 29/01/2018 al 2/02/2018·        Període 2:
Activitats que es realitzaran entre l’1/06/2018 i el 31/07/2018


Inscripció: del 20/04/2018 al 30/04/2018

Validació dels caps: del 14/05/2018 al 18/05/2018·         Període 3:
Activitats que es realitzaran entre el 3/09/2018 i el 30/11/2018


Inscripció: del 5/06/2018 al 13/06/2018

Validació dels caps: del 27/06/2018 al 3/07/2018

  

Com inscriure’t…

Heu d’entrar al següent enllaç:

Les persones interessades a inscriure’s a qualsevol activitat de formació del Pla de Formació per al PAS  han de fer la sol·licitud en línia mitjançant el botó Forma't de la dreta d'aquesta pàgina.Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol·licitar.
Important:
Cal recordar que els empleats públics tenen dret a 40 h de formació. Per aquest motiu es recomana consultar tota l’oferta formativa i en cas que una inscripció estigui tancada, es reservi les hores per poder realitzar la inscripció en el moment que s’obri.

TIPUS DE FORMACIÓ

Formació a partir de necessitats dels col·lectius

Són activitats dissenyades a partir de diverses fonts d’informació:
  • · Qüestionaris de detecció de necessitats a responsables d'unitats i serveis, directors de centres educatius i personal d'administració i serveis
  • ·  Anàlisi de qüestionaris de satisfacció d’alumnes
  • ·  Anàlisi d’informes de formadors
  •    Revisió de programes formatius
Formació a mida

Són les activitats dissenyades a partir de les propostes realitzades per les unitats o serveis del Departament, a través de la fitxa de formació a mida.


Formació estratègica

Són les activitats planificades conjuntament amb unitats del Departament en matèria de prevenció dels riscos del lloc de treball, protecció de dades personals, transparència i accés a la informació, procediment administratiu, administració electrònica, Esfer@, etc.


Compromisos per a la formació

Per tal de garantir la qualitat i l’eficiència de la formació, són condicións indispensables per a totes les activitats:
·         En el cas que una persona s’hagi inscrit i per motius personals o professionals no hi pugui assistir, caldrà informar la baixa al Servei de Formació, amb una setmana d’antelació al començament de l’activitat. D’aquesta manera es podran cobrir les baixes amb persones que no hagin estat acceptades. En el cas que la persona no comuniqui la baixa, se li comptabilitzaran les hores de formació.

·         En el cas de la formació en prevenció de riscos laborals del lloc de treball, és obligatòria segons la normativa vigent.


         En el cas d’activitats amb avaluació de la transferència, la persona s’haurà de comprometre a transferir els aprenentatges al lloc de treball i a mesurar-los, a través d’una carta de compromís.